Sökning: "music education"

Visar resultat 1 - 5 av 150 avhandlingar innehållade orden music education.

 1. 1. Music from the Backyard Hagström's Music Education

  Detta är en avhandling från Luleå : Luleå tekniska universitet

  Författare :Ketil Thorgersen; Luleå tekniska universitet.; [2009]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education Music education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik Musikpedagogik; Hagström; music education; pragmatism; educational history; Hagström; musikpedagogik; pragmatism; utbildningshistoria; Music Education; Musikpedagogik; Aesthetic subjects - Music; Estetiska ämnen - Musikvetenskap;

  Sammanfattning : "Från musikundervisningens bakgårdar": Hagströms musikpedagogik är en monografi som behandlar den musikundervisning som bedrevs i företaget Hagströms regi från 1946 till 1982. Syftet med avhandlingen var att undersöka och återskapa Hagströms musikpedagogiska historia med utgångspunkt i ett pragmatisk utbildningspedagogiskt perspektiv. LÄS MER

 2. 2. Musik- och kulturskolan i senmoderniteten reservat eller marknad?

  Detta är en avhandling från Malmö : Malmö Academy of Music

  Författare :Kristina Holmberg; Högskolan i Halmstad.; Lund University.; Lunds universitet.; [2010]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; HUMANIORA; HUMANITIES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Music education; music; aesthetics; instrumental teaching; school; student; teacher; tradition; popular culture; discourse; discoursive psychology; Music Education; Musikpedagogik;

  Sammanfattning : This thesis focuses on the education at Swedish community school of music and art. The aim of the study is to investigate how teachers at those schools talk about their own activities, and thereby also to explore, describe and analyse how the teaching is manifested. LÄS MER

 3. 3. The Printed Score as a Mediator of Musical Meaning Approaches to Music Notation in Western tonal music

  Detta är en avhandling från Malmö Academy of Music, Lund University

  Författare :Cecilia Hultberg; Lund University.; Lunds universitet.; [2000]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; notation as a cultural tool; music notation; music teachers’ education; instrumental training; apprentice education; teaching; Western tonal music; learning; musical literacy; agreed; Social sciences; Samhällsvetenskaper;

  Sammanfattning : Abstract Centering on notation is a characteristic of Western tonal music. The printed scores are expected to provide the necessary information on musical expression. In this study, strategically selected contemporary musicians’ ways of under-standing the printed scores are investigated. LÄS MER

 4. 4. Att iscensätta lärande - lärares reflektioner över det pedagogiska arbetet i en konstnärlig kontext

  Detta är en avhandling från Malmö Academy of Music, Lund University

  Författare :Els-Mari Törnquist; Lund University.; Lunds universitet.; Malmö University.; Malmö University.; [2006]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; externalization; performance; participation; community; collective; individual; creating; learning; æsthetics; a musical production ; context; social; artistic; Music education; pedagogical work; Pedagogik; Pedagogy and didactics; didaktik; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Humanities Social Sciences; a music production; aesthetics learning; creativty;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Sammanfattning: Avhandlingen belyser mötet mellan de konstnärliga och pedagogiska dimensionerna i lärares pedagogiska arbete. Genom att undersöka lärares erfarenheter av musikalproduktion i skolan avser studien att fördjupa kunskapen om det professionella lärararbetet som grundar sig i lärares pedagogiska och konstnärliga utövande och praktiska kunskap. LÄS MER

 5. 5. Musikproduktion med föränderliga verktyg - en pedagogisk utmaning

  Detta är en avhandling från Stockholm : KMH Förlaget

  Författare :Jan-Olof Gullö; Kungl. Musikhögskolan.; Stockholms universitet.; [2010]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; HUMANIORA; HUMANITIES; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education Music education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik Musikpedagogik; Music Education; musikpedagogik; desktop music production; gender; music education; music production; the Bologna process; the millennials; university teaching;

  Sammanfattning : The Millennials, today’s pupils and students, is the first generation to grow up with tools for interactive communication and media production. Many students choose to study music production in higher education establishments. Therefore music production is an emerging subject and important research topic. LÄS MER