Sökning: "Ämnesdidaktik"

Visar resultat 1 - 5 av 174 avhandlingar innehållade ordet Ämnesdidaktik.

 1. 1. Kritiskt omdöme i samhällskunskap Undervisningsutvecklande studier av samhällsanalytiskt resonerande i rättvisefrågor

  Detta är en avhandling från Stockholm : Institutionen för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik, Stockholms universitet

  Författare :Malin Tväråna; Stockholms universitet.; [2019]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; social studies; social science; civics; social science education; fairness; justice; civic reasoning; critical thinking; social science analysis; civic reasoning; teaching and learning; phenomenography; variation theory; intersubjectivity; activity theory; learning study; samhällskunskap; medborgarbildning; samhällskunskapsdidaktik; samhällsanalys; samhällsanalytiskt tänkande; kritiskt tänkande; rättvisa; ämnesdidaktik; didaktik; fenomenografi; variationsteori; intersubjektivitet; verksamhetsteori; learning study; ämnesdidaktik med inriktning mot de samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik; Teaching and Learning with Specialisation in the Social Sciences Education;

  Sammanfattning : Teachers struggle to design teaching that that will promote students’ social science knowledge in accordance with the citizenship education purpose of the subject. This study aims to expand the knowledge base of social science education by exploring the meaning of, and teaching for, the ability to critically analyse essentially contested value issues, specifically fairness and justice issues, in social science. LÄS MER

 2. 2. På spaning efter idrottsdidaktik

  Detta är en avhandling från Stockholm : Institutionen för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik, Stockholms universitet

  Författare :Katarina Schenker; Lunds universitet.; Lund University.; Malmö University.; Malmö University.; [2011]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Pedagogics; Pedagogik; Sport Science; Idrottsvetenskap; idrottsdidaktik; didaktik; idrottsvetenskap; idrott; Sport pedagogy; Sport education theory; Higher education; Physical education; Sport didactics; subject-matter didactics; didactics; PETE; PE teacher education programmes; Idrottsdidaktik; Ämnesdidaktik; Idrottslärarutbildning; Lärarutbildning; Högre utbildning; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Humanities Social Sciences; PE teacher education programme; sport didactics; physical education; sport education theory; teaching model; sport pedagogy model; sport pedagogical reflection;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish För ämneslärarexamen krävs att studenterna ska kunna bidra till kunskapsutvecklingen inom ämnesdidaktik. För lärarprogram med inriktning mot undervisning i Idrott och hälsa medför det att begreppet idrottsdidaktik behöver tydliggöras. LÄS MER

 3. 3. Textbooks', teachers', and students' understanding of models used to explain acid-base reactions

  Detta är en avhandling från Karlstad University Studies

  Författare :Lars G Blomberg; Michal Drechsler; Karlstads universitet.; Karlstads universitet.; [2005]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Kemi; Chemistry; Ämnesdidaktik; Subject Didactics;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Gud som haver barnen kär? Barnsyn, gudsbild och Jesusbild i Barnens bibel och Bibeln i berättelser och bilder

  Detta är en avhandling från Stockholm : Verbum Forlag

  Författare :Sören Dalevi; Karlstads universitet.; [2007]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Ämnesdidaktik; Subject Didactics; Religious Studies and Theology; Religionsvetenskap;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Models in chemistry education A study of teaching and learning acids and bases in Swedish upper secondary schools

  Detta är en avhandling från Fakulteten för teknik- och naturvetenskap

  Författare :Michal Drechsler; Lars G Blomberg; Karlstads universitet.; Karlstads universitet.; Karlstads universitet.; [2007]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; MEDICINE Chemistry; MEDICIN Kemi; Chemistry; Kemi; Chemistry Education; Ämnesdidaktik; Subject Didactics;

  Sammanfattning : This thesis reports an investigation of how acid-base models are taught and understood in Swedish upper secondary school. The definition of the concepts of acids and bases has evolved from a phenomenological level to an abstract (particle) level. Several models of acids and bases are introduced in Swedish secondary school. LÄS MER