Sökning: "Ämnesdidaktik"

Visar resultat 1 - 5 av 169 avhandlingar innehållade ordet Ämnesdidaktik.

 1. 1. På spaning efter idrottsdidaktik

  Författare :Katarina Schenker; Lunds universitet.; Lund University.; Malmö University.; Malmö University.; [2011]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Pedagogics; Pedagogik; Sport Science; Idrottsvetenskap; idrottsdidaktik; didaktik; idrottsvetenskap; idrott; Sport pedagogy; Sport education theory; Higher education; Physical education; Sport didactics; subject-matter didactics; didactics; PETE; PE teacher education programmes; Idrottsdidaktik; Ämnesdidaktik; Idrottslärarutbildning; Lärarutbildning; Högre utbildning; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Humanities Social Sciences; PE teacher education programme; sport didactics; physical education; sport education theory; teaching model; sport pedagogy model; sport pedagogical reflection;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish För ämneslärarexamen krävs att studenterna ska kunna bidra till kunskapsutvecklingen inom ämnesdidaktik. För lärarprogram med inriktning mot undervisning i Idrott och hälsa medför det att begreppet idrottsdidaktik behöver tydliggöras. LÄS MER

 2. 2. Textbooks', teachers', and students' understanding of models used to explain acid-base reactions

  Detta är en avhandling från Karlstad University Studies

  Författare :Lars G Blomberg; Michal Drechsler; Karlstads universitet.; Karlstads universitet.; [2005]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Kemi; Chemistry; Ämnesdidaktik; Subject Didactics;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Gud som haver barnen kär? Barnsyn, gudsbild och Jesusbild i Barnens bibel och Bibeln i berättelser och bilder

  Detta är en avhandling från Stockholm : Verbum Forlag

  Författare :Sören Dalevi; Karlstads universitet.; [2007]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Ämnesdidaktik; Subject Didactics; Religious Studies and Theology; Religionsvetenskap;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Models in chemistry education A study of teaching and learning acids and bases in Swedish upper secondary schools

  Detta är en avhandling från Fakulteten för teknik- och naturvetenskap

  Författare :Michal Drechsler; Lars G Blomberg; Karlstads universitet.; Karlstads universitet.; Karlstads universitet.; [2007]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; MEDICINE Chemistry; MEDICIN Kemi; Chemistry; Kemi; Chemistry Education; Ämnesdidaktik; Subject Didactics;

  Sammanfattning : This thesis reports an investigation of how acid-base models are taught and understood in Swedish upper secondary school. The definition of the concepts of acids and bases has evolved from a phenomenological level to an abstract (particle) level. Several models of acids and bases are introduced in Swedish secondary school. LÄS MER

 5. 5. Miniprojects and Context Rich Problems Case studies with qualitative analysis of motivation, learner ownership and competence in small group work in physics

  Detta är en avhandling från Institutionen för tema

  Författare :Margareta Enghag; Karlstads universitet.; Mälardalens högskola.; Mälardalens högskola.; Linköpings universitet.; [2004]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Physics; Fysik; Ämnesdidaktik; Subject Didactics; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Social sciences; context rich problems; CRP; mini projects; MP; physics in upper secondary school; Students’ ownership of learning; SOL; SAMHÄLLSVETENSKAP;

  Sammanfattning : This thesis reports case studies of students working with context rich problems (CRP) and mini projects (MP) in physics in an upper secondary school class and in a physics teacher education class at university. The students report a big shift from physics in secondary school as fun and easy, to physics in upper secondary school as boring, difficult and with lack of time for reflections and physics talking, but they also found physics as interesting in itself. LÄS MER