Sökning: "Music Education"

Visar resultat 1 - 5 av 159 avhandlingar innehållade orden Music Education.

 1. 1. Interaktion och kunskapsutveckling : en studie av frivillig musikundervisning

  Författare :Tore West; Anna-Lena Rostvall; Staffan Selander; Roger Säljö; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; HUMANITIES; HUMANIORA; SAMHÄLLSVETENSKAP; HUMANIORA; SOCIAL SCIENCES; HUMANITIES; music teaching; music learning; music education; music school; micro-ethnography; critical discourse analysis; interaction; power; musicology; institution; cognitive schema; Music Education; musikpedagogik; musikundervisning; musikskolor; Music education; Musikpedagogik;

  Sammanfattning : In a joint dissertation project, 11 brass instrument and guitar lessons, with 4 teachers and 21 students aged 9-35 years, were videotaped, transcribed and ana­lyzed. Two were group lessons and 9 were private lessons. LÄS MER

 2. 2. Music from the Backyard : Hagström's Music Education

  Författare :Ketil Thorgersen; Sture Brändström; Ronny Lindeborg; Gunnar Ternhag; Luleå tekniska universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Hagström; music education; pragmatism; educational history; Hagström; musikpedagogik; pragmatism; utbildningshistoria; Music education; Musikpedagogik; Music Education; Musikpedagogik;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Musikproduktion med föränderliga verktyg - en pedagogisk utmaning

  Författare :Jan-Olof Gullö; Cecilia Kärnefelt Hultberg; Øivind Varkøy; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; desktop music production; gender; music education; music production; the Bologna process; the millennials; university teaching; Music education; Musikpedagogik; Music Education; musikpedagogik;

  Sammanfattning : The Millennials, today’s pupils and students, is the first generation to grow up with tools for interactive communication and media production. Many students choose to study music production in higher education establishments. Therefore music production is an emerging subject and important research topic. LÄS MER

 4. 4. Två musikpedagogiska fält : en studie om kommunal musikskola och musiklärarutbildning

  Författare :Sture Brändström; Christer Wiklund; Umeå universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; music education; music pedagogy; music instruction; ethnomu-sicology; music sociology; music teacher education; Musikpedagogik; Music Education;

  Sammanfattning : The thesis consists of two parts. One is directed towards municipal music schools, and one deals with music teacher education at university level. The purpose was to investigate the recruitment to these two educations, and to describe and explain how different student groups perceived and used their education. LÄS MER

 5. 5. Musik- och kulturskolan i senmoderniteten : reservat eller marknad?

  Författare :Kristina Holmberg; Göran Folkestad; Claes Ericsson; Thorolf Krüger; Högskolan i Halmstad; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; HUMANITIES; HUMANIORA; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; HUMANIORA; HUMANITIES; Music education; music; aesthetics; instrumental teaching; school; student; teacher; tradition; popular culture; discourse; discoursive psychology; Music Education; Musikpedagogik;

  Sammanfattning : This thesis focuses on the education at Swedish community school of music and art. The aim of the study is to investigate how teachers at those schools talk about their own activities, and thereby also to explore, describe and analyse how the teaching is manifested. LÄS MER