Sökning: "Transnational education"

Visar resultat 1 - 5 av 24 avhandlingar innehållade orden Transnational education.

 1. 1. Violence Prevention and Conflict Resolution: A Study of Peace Education in Grades 4-6

  Detta är en avhandling från Department of Educational and Psychological Research, School of Education, Lund University at Malmö

  Författare :Karin Utas Carlsson; Lunds universitet.; Lund University.; Malmö University.; Malmö University.; [1999]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Pedagogy and didactics; violence prevention; socialization; school children; role-playing; peace education; nonviolence; human relations; culture of peace; Basic human needs; conflict resolution; Pedagogik; didaktik; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik; Humanities Social Sciences; non-violence; education; peace; social integration;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Att förebygga våld och hantera konflikter konstruktivt: En studie i fredsundervisning i årskurs 4–6.... LÄS MER

 2. 2. Transnationella utbildningsstrategier vid svenska lärosäten och bland svenska studenter i Paris och New York

  Detta är en avhandling från Uppsala : Pedagogiska institutionen och SEC/ILU, Uppsala universitet

  Författare :Mikael Börjesson; Uppsala universitet.; [2005]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Education; transnational educational strategies; higher education; globalisation; educational system; Paris; New York; sociology of education; Bourdieu; transnational capital; field; geometric data analysis; correspondence analysis; Euclidean classification; Pedagogik; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik; Pedagogik; Education;

  Sammanfattning : Education is a neglected area within globalisation research, and, within educational research, very few studies have been devoted to transnational phenomena. In this study, transnational educational strategies are analysed as ingredients in social groups’ strategies, while the transnational investments of higher education institutions are understood primarily as resources in national educational field struggles. LÄS MER

 3. 3. Learning and teaching sustainable development in global-local contexts

  Detta är en avhandling från Malmö högskola, Fakulteten för lärande och samhälle

  Författare :Birgitta Nordén; Lunds universitet.; Lund University.; Malmö University.; Malmö University.; [2016]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Contextual Analysis; Critical Knowledge Capabilities; Deep Approaches to Learning; Deep Approaches to Teaching; Education for Sustainable Development ESD ; Environmental and Sustainabilty Education Research ESER ; Global Classrooms; Global Learning; Global Learning for Sustainable Development GLSD ; Global-Local Contexts; Phenomenography; Sustainable Development; Teaching Approaches; Transdisciplinary Teaching; Transitions; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Humanities Social Sciences; Deep approaches to learning; Deep approaches to teaching; Education for Sustainable Development; ESD; Environmental and Sustainabilty Education Research; ESER; Global classrooms; Global learning; Global eduction; Global - local contexts; Global Learning for Sustainable Development; GLSD; Global teaching and learning; SD; sustainability; Transnational education; Online learning; Transnational learning;

  Sammanfattning : The overall aim of this thesis is to develop knowledge of teaching and learning sustainable development in global–local contexts. The research field is global learning for sustainable development (GLSD). LÄS MER

 4. 4. Rule-Making in the Transnational Space : The Development of European Accreditation of Management Education

  Detta är en avhandling från Uppsala : Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Tina Hedmo; Uppsala universitet.; [2004]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Business studies; EQUIS; Accreditation; Management Education; Self-regulation; Re-institutionalisation; Quality regulation; Quality Standards; NGO; Europeanisation; Transnational; Företagsekonomi; SOCIAL SCIENCES Business and economics Business studies; SAMHÄLLSVETENSKAP Ekonomi Företagsekonomi; Business Studies; företagsekonomi;

  Sammanfattning : The thesis deals with the emergence in the area of management education of a European accreditation system known as the European Quality Improvement System, or EQUIS, and with the subsequent spread if this system. Answers are sought as to why and how the system was launched, and why it made such an impact in Europe. LÄS MER

 5. 5. Translating Popular Education Civil Society Cooperation between Sweden and Estonia

  Detta är en avhandling från Stockholm : Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Pelle Åberg; Södertörns högskola.; Södertörns högskola.; Stockholms universitet.; [2008]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES Social sciences Political science; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Statsvetenskap; Political Science; statsvetenskap; Translation; diffusion; socialization; popular education; civil society; Sweden; Estonia; transnational cooperation; democracy promotion; ABF; AHL;

  Sammanfattning : By their very nature, attempts by civil society organizations to promote democracy abroad involve cooperation and contact across the borders of nation states. The dissemination of the ideas and practices of the promoters is often essential; in the case of Swedish democracy promotion, popular education or folkbildning has been important. LÄS MER