Sökning: "teachers"

Visar resultat 1 - 5 av 1462 avhandlingar innehållade ordet teachers.

 1. 1. Harnessing teachers’ perspectives Recognizing mathematically highly able pupils and orchestrating teaching for them in a diverse ability classroom

  Detta är en avhandling från Karlstad : Karlstads universitet

  Författare :Elisabet Mellroth; Karlstads universitet.; [2018]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; High ability; Gifted education; Professional development; Mathematics; Differentiated education; Inclusive education; Teachers; Positioning theory; Pedagogiskt arbete; Educational Work;

  Sammanfattning : There is a lack of research that explores teachers’ perspectives on teaching highly able pupils (HAPs) in the diverse ability classroom. Instead, pupils’ perspectives are common, such studies often concluding that teachers need more professional development or that they fail to support HAPs. LÄS MER

 2. 2. Food Safety Learning in Home and Consumer Studies Teachers' and Students' Perspectives

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Marie Lange; Uppsala universitet.; [2017]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Learning; Food safety; Education; Didactic; Risk; Food hygiene; Trust; Students ; Teachers ; Compulsory school; Kostvetenskap; Food; Nutrition and Dietetics;

  Sammanfattning : The aim of this thesis was to explore food safety as part of Home and consumer studies (HCS) education in Swedish compulsory school.Firstly, a nationwide web-based questionnaire was performed among HCS teachers to obtain an overall picture of their knowledge, behaviour and attitudes regarding food safety. LÄS MER

 3. 3. Teachers and computers Teachers' computer usage and the relationship between computers and the role of the teacher, as described in international research

  Detta är en avhandling från Uppsala : Pedagogiska institutionen

  Författare :Gunilla Jedeskog; Uppsala universitet.; [2000]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik; pedagogik; Education; Education; Actor; compulsory school; computer; information technology; innovation; international research; teacher role; power; Pedagogik; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP;

  Sammanfattning : This doctoral dissertation includes two main works and a comprehensive summary:Jedeskog, G. 1996: Lärare vid datorn. Sju högstadielärares undervisning med datorer 1984-1994. (Teachers at Computers. LÄS MER

 4. 4. Use of Digital Technologies in Education The Complexity of Teachers' Everyday Practice

  Detta är en avhandling från Växjö : Linnaeus University Press

  Författare :Sadaf Salavati; Linnéuniversitetet.; [2016]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Cognitive Mapping; compulsory school education; digital technologies; focused ethnography; teachers; Soft Systems Methodology; Systems Thinking; Informatik; Information Systems;

  Sammanfattning : In this dissertation the complex, dynamic, contextual and multi-dimensional practice of teachers’ use of digital technologies in their everyday work has been illustrated and presented. The research draws upon the experience of teachers and school leaders from two compulsory schools as well as representatives from the municipal Department of Education and IT-unit within a municipality in the south of Sweden. LÄS MER

 5. 5. Elevers bilder av skolan. Vad elever berättar om och hur lärare och lärarstudenter reflekterar och samtalar om skolan utifrån elevers bilder

  Detta är en avhandling från Malmö högskola

  Författare :Lena Margaretha Jönsson; Lund University.; Lunds universitet.; Malmö University.; Malmö University.; [2010]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; pupils; reflections; student teachers; teachers; visual semiotic; discussions; pictures; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Humanities Social Sciences;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Det övergripande syftet med denna avhandling är att visa hur elever i sina bilder berättar om hur det är att vara elev i skolan idag, och att visa reflektioner och samtal som bilderna ger upphov till hos lärare och lärarstudenter. En utgångspunkt har varit att bilder bär på kunskap, mening och betydelse som inte alltid kommer fram i det talade och skrivna språket. LÄS MER