Sökning: "Decomposition"

Visar resultat 1 - 5 av 703 avhandlingar innehållade ordet Decomposition.

 1. 1. Graph Decomposition Using Node Labels

  Detta är en avhandling från Stockholm : Numerisk analys och datalogi

  Författare :Öjvind Johansson; KTH.; [2001]
  Nyckelord :graph decomposition; modular decomposition; cographs; NLC-width; clique-width;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Utilization of Decomposition Techniques for Analyzing and Characterizing Flows

  Detta är en avhandling från Stockholm : Numerisk analys och datalogi

  Författare :Christian Carlsson; Lunds universitet.; Lund University.; [2014]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Decomposition techniques; Proper orthogonal decomposition; Dynamic mode decomposition; Extended dynamic mode decomposition; Swirl switching; Swirling flow; Low swirl burner; Fluid-structure interaction;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Vetskap om strömning av vätskor och gaser är viktigt i dagens samhälle, vilket inkluderar transport i rör, förbränning, och flödesinducerade vibrationer. På grund av sin flyktiga form är möjligheten att kontrollera flöden i diverse applikationer begränsad. LÄS MER

 3. 3. Advances in Functional Decomposition: Theory and Applications

  Detta är en avhandling från Stockholm : KTH

  Författare :Andrés Martinelli; KTH.; SICS.; [2006]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; TECHNOLOGY Information technology Computer science; TEKNIKVETENSKAP Informationsteknik Datavetenskap; computer science; electronic system design; Boolean decomposition; binary decision diagram; logic synthesis; graph algorithm;

  Sammanfattning : Functional decomposition aims at finding efficient representations for Boolean functions. It is used in many applications, including multi-level logic synthesis, formal verification, and testing. This dissertation presents novel heuristic algorithms for functional decomposition. LÄS MER

 4. 4. Specification Decomposition and Formal Behavior Generation in Multi-Robot Systems

  Detta är en avhandling från Stockholm : KTH Royal Institute of Technology

  Författare :Philipp Schillinger; KTH.; [2017]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; ltl; robot; robotics; multi-agent; behavior synthesis; formal methods; decomposition; high-level planning; multi-objective search; resource constraints; Electrical Engineering; Elektro- och systemteknik;

  Sammanfattning : While autonomous robot systems are becoming increasingly common, their usage is still mostly limited to rather simple tasks. This primarily results from the need for manually programming the execution plans of the robots. Instead, as shown in this thesis, their behavior can be automatically generated from a given goal specification. LÄS MER

 5. 5. Ozone chemistry in aqueous solution ozone decomposition and stabilisation

  Detta är en avhandling från Stockholm : KTH

  Författare :Margareta Eriksson; KTH.; [2005]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Chemistry; Kemi; NATURAL SCIENCES Chemistry; NATURVETENSKAP Kemi;

  Sammanfattning : Ozone is used in many applications in the industry as an oxidising agent for example for bleaching and sterilisation. The decomposition of ozone in aqueous solutions is complex, and is affected by many properties such as, pH, temperature and substances present in the water. LÄS MER