Sökning: "grundskola"

Visar resultat 1 - 5 av 75 avhandlingar innehållade ordet grundskola.

 1. 1. Grundskola i glesbygd : försöksverksamhet med årskurslöst högstadium

  Författare :Annika Andræ; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Education; Pedagogik;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Interkulturellt lärande : Intentioner och realiteter i svensk grundskola sedan 1960-talets början

  Författare :Monica Eklund; Mittuniversitetet; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Interkulturellt lärande; grundskola; läroplaner; Education; Pedagogik;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Medborgarskapet i välfärdsstaten : föräldrainflytande i skandinavisk grundskola

  Författare :Anders Lindbom; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Political science; Statsvetenskap;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. "Everybody knows every child should be educated" : The Strive Towards Universal Primary Education in Tanzania

  Författare :Karin Lindsjö; Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Universal Primary Education; parental perceptions; quality; inclusion; contributions; rura-urban conditions; rural livelihoods; Iringa Region; Tanzania; grundskola; föräldraperspektiv; skolkvalité; inklusion; skolbidrag; rurala-urbana förhållande; ruralt levebröd; Iringa; Tanzania;

  Sammanfattning : In 2001, the first Primary Education Development Plan declared that the previous obligatory primary education fee was to be abolished in Tanzania. This was an attempt to increase the access to public primary education for all children. LÄS MER

 5. 5. PISA i skolan : hur lärare, rektorer och skolchefer förhåller sig till internationella kunskapsmätningar

  Författare :Daniel Arnesson; Lisbeth Lundahl; Linda Rönnberg; Anders Arnqvist; Umeå universitet; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; compulsory education; international large scale assessments ILSA ; PISA; TIMSS; PIRLS; ICCS; OECD; IEA; municipal school directors; principals; teachers; local reception; diffusion of innovations; policy enactment; grundskola; internationella kunskapsmätningar IK ; PISA; TIMSS; PIRLS; ICCS; OECD; IEA; kommunala skolchefer; rektorer; lärare; lokalt mottagande; Rogers diffusionsteori; policy enactment; pedagogiskt arbete; educational work;

  Sammanfattning : This thesis addresses the local reception and use in Sweden of the major international large scale assessments (ILSAs) of student performance: Programme for International Student Assessment (PISA), Trends in International Mathematics and Science Study (TIMSS), Progress in International Reading Literacy Study (PIRLS) and International Civic and Citizenship Education Study (ICCS). The aim is to describe and analyze how Swedish teachers, principals and school directors interpret and possibly use ILSAs in their professional practice. LÄS MER