Sökning: "grundskola"

Visar resultat 1 - 5 av 70 avhandlingar innehållade ordet grundskola.

 1. 1. Grundskola i glesbygd : försöksverksamhet med årskurslöst högstadium

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Annika Andræ; [1980]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Interkulturellt lärande : Intentioner och realiteter i svensk grundskola sedan 1960-talets början

  Detta är en avhandling från Luleå

  Författare :Monica Eklund; [2003]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Interkulturellt lärande; grundskola; läroplaner; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Medborgarskapet i välfärdsstaten : föräldrainflytande i skandinavisk grundskola

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Anders Lindbom; [1995]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES Social sciences Political science; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Statsvetenskap;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. "Everybody knows every child should be educated" : The Strive Towards Universal Primary Education in Tanzania

  Detta är en avhandling från Lund University

  Författare :Karin Lindsjö; [2017]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Universal Primary Education; parental perceptions; quality; inclusion; contributions; rura-urban conditions; rural livelihoods; Iringa Region; Tanzania; grundskola; föräldraperspektiv; skolkvalité; inklusion; skolbidrag; rurala-urbana förhållande; ruralt levebröd; Iringa; Tanzania;

  Sammanfattning : In 2001, the first Primary Education Development Plan declared that the previous obligatory primary education fee was to be abolished in Tanzania. This was an attempt to increase the access to public primary education for all children. LÄS MER

 5. 5. PISA i skolan hur lärare, rektorer och skolchefer förhåller sig till internationella kunskapsmätningar

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå universitet

  Författare :Daniel Arnesson; Lisbeth Lundahl; Linda Rönnberg; Anders Arnqvist; [2016]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; compulsory education; international large scale assessments ILSA ; PISA; TIMSS; PIRLS; ICCS; OECD; IEA; municipal school directors; principals; teachers; local reception; diffusion of innovations; policy enactment; grundskola; internationella kunskapsmätningar IK ; PISA; TIMSS; PIRLS; ICCS; OECD; IEA; kommunala skolchefer; rektorer; lärare; lokalt mottagande; Rogers diffusionsteori; policy enactment; pedagogiskt arbete; educational work;

  Sammanfattning : This thesis addresses the local reception and use in Sweden of the major international large scale assessments (ILSAs) of student performance: Programme for International Student Assessment (PISA), Trends in International Mathematics and Science Study (TIMSS), Progress in International Reading Literacy Study (PIRLS) and International Civic and Citizenship Education Study (ICCS). The aim is to describe and analyze how Swedish teachers, principals and school directors interpret and possibly use ILSAs in their professional practice. LÄS MER