Sökning: "undervisningsinnehåll"

Visar resultat 1 - 5 av 16 avhandlingar innehållade ordet undervisningsinnehåll.

 1. 1. Lärares beskrivningar av evolution som undervisningsinnehåll i biologi på gymnasiet

  Författare :Maria Petersson; Per-Olof Wickman; Christina Ottander; Karlstads universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Evolution; biology; science education; content; upper secondary school; teacher; teaching content; teacher growth; selective traditions; curriculum; over arching aims; inter view; Evolution; biologiundervisning; biologi; biologididaktik; innehåll; gymnasiet; lärare; erfarenhet; selektiva traditioner; undervisningsinnehåll; erfarna lärare; styrdokument; övergripande mål; ämnes karaktär; didaktik; intervjuer; Biology; Biologi; interview; Utbildning och lärande; Education and Learning;

  Sammanfattning : Biological evolution is part of the syllabi for Biology and Science in Swedish upper secondary school. In the syllabi, evolution is not only presented as a topic in Biology courses, but is also regarded as a unifying theme. The teacher has a fundamental role in deciding how the national curriculum is translated into the educational situation. LÄS MER

 2. 2. Musiklärares val av undervisningsinnehåll : En studie om undervisning i ensemble och gehörs- och musiklära inom gymnasieskolan

  Författare :Marie-Helene Zimmerman Nilsson; Bengt Olsson; Airi Rovio-Johansson; Sture Brändström; Sverige Göteborg Högskolan för scen och musik Göteborgs universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; music education; upper secondary school; music didactics; variation theory; music teaching; teaching ensemble; teaching music theory; choice of teaching content; learning object;

  Sammanfattning : The way in which music teachers choose and use the subject content in ensemble and music theory in the upper secondary school is focused in this study. The point of interest is the everyday classroom teaching of music teachers. The intentions that music teachers have with their teaching is also studied. LÄS MER

 3. 3. Litteraturhistoriskt undervisningsinnehåll – introduktion och respons

  Författare :Jonas Johansson; Jenny Folkeryd; Martin Karlberg; Anna Nordenstam; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; literary history; teaching literature; literary didactics; didactical choices; student interest; litteraturhistoria; litteraturundervisning; litteraturdidaktik; didaktiska val; elevintresse; Curriculum Studies; Didaktik;

  Sammanfattning : This study aims to develop knowledge about the teaching of literary history in upper secondary school. Sub-study I explores: What content is foregrounded when upper secondary school teachers of Swedish introduce literary history? And what significance can different teaching content have for sparking interest? Sub-study II explores: What teaching content sparks students’ interest in literary history? And what other aspects of the teaching spark their interest in literary history according to the students themselves? The study is framed by didactics and curriculum theory and also theories about interest and teaching. LÄS MER

 4. 4. Historieintresse och historieundervisning : Elevers och lärares uppfattning om historieämnet

  Författare :Johan Hansson; Daniel Lindmark; Gun Marie Frånberg; Bengt Schüllerqvist; Umeå universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; HUMANITIES; HUMANIORA; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; HUMANIORA; HUMANITIES; History didactics; pedagogical content knowledge; subject matter knowledge; learning; teaching; teaching methods; history; teachers; students; pupils; compulsory school; upper secondary school; interest; motivaton; lessons; interview; survey study; Sweden; Geschichtsdidaktik; Historiedidaktik; pedagogik; ämneskunskaper; undervisningsmetoder; undervisningsinnehåll; lärostoff; historia; lärande; undervisning; lärare; elever; studenter; grundskola; gymnasieskola; intresse; motivation; intervju; enkätundersökning; Sverige; Subject didactics; Ämnesdidaktik; History subjects; Historieämnen; history and history teaching; historia med didaktisk inriktning;

  Sammanfattning : This thesis studies teachers’ and students’ conceptions of history and history teaching and aims to explain the importance of an interest in history among teachers and students of the subject. Research on teachers’ conceptions (e.g. LÄS MER

 5. 5. Om att välja vad och hur : musiklärares samtal om val av undervisningsinnehåll i ensemble på gymnasiets estetiska program

  Författare :Karl Asp; Øivind Varkøy; Geir Johansen; Örebro universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; music education; upper secondary school; choices of teaching content; music teaching; music didactics; discursive psychology; Musikutbildning; musikdidaktik; gymnasieskolan; val av innehåll; musikdidaktik; diskurspsykologi; Musikvetenskap; Musicology;

  Sammanfattning : This study investigates how teachers of the subject ensemble in Swedish upper secondary school talk about their choices of subject content in light of their background as musicians and/or music teachers? According to current regulations and curricula (Läroplan för de frivilliga skolformerna, Lpf 94; Programmål för Estetiska programmet, ES 2000:05) the Swedish upper secondary school system can be described as goal-centered, which implies that the goals of the education are in focus and that methods and material to achieve those goals can show great variances. The aim of this study is to investigate how music teacher talk about their choices of content in relation to several background factors like music teacher education and experience and their experience as professional performers. LÄS MER