Sökning: "didaktik"

Visar resultat 1 - 5 av 1074 avhandlingar innehållade ordet didaktik.

 1. 1. Kritiska aspekter för att urskilja en del-helhetsstruktur : Ett undervisningsutvecklande forskningsprojekt i grundskolan

  Författare :Jane Tuominen; Lisa Björklund Boistrup; Inger Eriksson; Pernilla Mårtensson; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; critical aspects; relationships between quantities and between numbers; negative numbers; early algebra; learning activity; learning study; kritiska aspekter; relationer mellan kvantiteter samt mellan tal; negativa tal; early algebra; lärandeverksamhet; learning study; Mathematics Education; matematikämnets didaktik;

  Sammanfattning : Syftet med licentiatuppsatsen är att bidra med kunskap om vilka aspekter som kan vara nödvändiga för elever att urskilja för att identifiera och analysera en del-helhetsstruktur och i förlängningen bemästra ekvationer. I forskningsprojektet medverkade lärare och forskare i ett kollaborativt och intervenerande arbete. LÄS MER

 2. 2. En didaktisk studie av kunskapsinnehåll i biologi på universitetet : Med genbegreppet som exempel

  Författare :Veronica S. Flodin; Per-Olof Wickman; Christina Ottander; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; biology; higher education; tertiary education; didaktik; didactics; discipline-based education research; science education; knowing; gene concept; practice epistemology; Hirst; Wartofsky; naturvetenskapsämnenas didaktik; Science Education;

  Sammanfattning : This thesis is about knowing in biology in higher education and research. The gene concept is used as an example of knowledge content that is common to both biological research and education. The purpose is to study how knowing about the gene is expressed in different forms of knowledge contexts at the university. LÄS MER

 3. 3. Teaching as Attention Formation : A Relational Approach to Teaching and Attention

  Författare :Johannes Rytzler; Carl Anders Säfström; Gert Biesta; Niclas Månsson; Christiane Thompson; Mälardalens högskola; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Teaching; Attention; Didaktik; Rancière; Philosophy of Education; Didactics; didaktik;

  Sammanfattning : The purpose of the thesis is to put forth and explore a notion of teaching as a practice of attention formation. Drawing on educational philosophy and the Didaktik/Pädagogik-traditions, teaching is explored as a relational and lived-though practice that can promote, form, and share attention. LÄS MER

 4. 4. Balansakter - kroppar, sexualiteter och det oväntade : kritiska och didaktiska perspektiv på sexualundervisning inom biologiämnet

  Författare :Hannele Junkala; Maria Berge; Eva Silfver; Annica Gullberg; Umeå universitet; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Sexuality education; Biology textbooks; classroom; crip; queer; Swedish whiteness; LGTBQAI; the unexpected; sexualundervisning; biologiböcker; klassrum; hbtqia; crip; vithet; det oväntade; didaktik; didactics of natural science; naturvetenskapens didaktik;

  Sammanfattning : Sexuality education (SE) involves topics that can be perceived as sensitive and private, which creates challenges for teachers. Teachers in Sweden feel uncomfortable with the subject of SE, as they lack knowledge about LGBTQ issues and experience uncertainty in handling charged discussions. LÄS MER

 5. 5. Becoming Cyborg Composer : The Ecology of Digital Music Composition Didaktik

  Författare :Jonas Asplund; Ketil Thorgersen; Cecilia Ferm Almqvist; Cecilia Wallerstedt; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; HUMANIORA; HUMANITIES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Music education; Music composition; Digitalisation; Posthumanism; Didaktik; ämnesdidaktik med inriktning mot de estetiska ämnenas didaktik; Teaching and Learning with Specialisation in the Arts Education;

  Sammanfattning : The aim of this licentiate thesis is to explore the sociomaterial relationality of music composition education with digital hardware/software and its outcomes. Two studies were conducted interleaved as original articles in the thesis. LÄS MER