Sökning: "environmental gradient"

Visar resultat 1 - 5 av 152 avhandlingar innehållade orden environmental gradient.

 1. 1. Biomarkers in perch (Perca fluviatilis) used in environmental monitoring of the Stockholm recipient and background areas in the Baltic Sea

  Detta är en avhandling från Stockholm : Institutionen för tillämpad miljövetenskap (ITM)

  Författare :Tomas Hansson; Stockholms universitet.; [2008]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; biomarker; DDT; environmental monitoring; EROD; fish; GSI; nanoinjection; PAH; PCB; Perca fluviatilis; perch; reproduction; NATURAL SCIENCES Chemistry Environmental chemistry Environmental toxicology; NATURVETENSKAP Kemi Miljökemi Miljötoxikologi; tillämpad miljövetenskap; Applied Environmental Science;

  Sammanfattning : This thesis reports the results of biomarker measurements in three environmental monitoring projects. In the first project, which was part of the Swedish national environmental monitoring, biomarkers were measured annually in female perch (Perca fluviatilis) in two background areas in the Baltic Sea during 1988–2000, resulting in a unique 13-year series of measurements. LÄS MER

 2. 2. Microbial Ecosystem Functions Along the Steep Oxygen Gradient of the Landsort Deep, Baltic Sea

  Detta är en avhandling från Huddinge : Södertörns högskola

  Författare :Petter Thureborn; Södertörns högskola.; [2016]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; microbial ecology; ecosystem functions; microbial community; bacteria; archaea; metagenomics; metatranscriptomics; oxygen gradient; hypoxia; sediment; Baltic Sea; Environmental Studies; Miljövetenskapliga studier; Östersjö- och Östeuropaforskning; Baltic and East European studies;

  Sammanfattning : Through complex metabolic interactions aquatic microbial life is essential as a driver of ecosystem functions and hence a prerequisite for sustaining plant and animal life in the sea and on Earth. Despite its ecological importance, infor­mation on the complexity of microbial functions and how these are related to environmental conditions is limited. LÄS MER

 3. 3. Soil salinity as a driver of microbial community structure and functioning

  Detta är en avhandling från Lund University, Faculty of Science, Centre for Environmental and Climate Research (CEC)

  Författare :Kristin Rath; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; [2017-12]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Soil salinization; Soil Microbiology; soil microbial community; Bacteria; Aerobic; Fungi; Drying-rewetting; Microbial growth; Microbial biomass; Soil respiration; salinity tolerance; Saline soils; Salinity gradient;

  Sammanfattning : High concentrations of salts in agricultural soils are an environmental problem that has plagued human civilization from its very beginning. Already the earliest civilizations in ancient Mesopotamia struggled with increasing concentrations of salt on irrigated fields. LÄS MER

 4. 4. DISCO - Drivers and Impacts of Coastal Ocean Acidification

  Detta är en avhandling från Lund University, Faculty of Science, Centre for Environmental and Climate Research (CEC) & Department of Geology

  Författare :Laurie Charrieau; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; [2017-11]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Coastal ocean acidification; Foraminifera; Environmental changes; pH; Salinity;

  Sammanfattning : Marin försurning är ett allvarligt miljöproblem som huvudsakligen är orsakat av ökande halter av antropogen CO2 / koldioxid i atmosfären. Det kännetecknas av sänkt pH i havet tillsammans med en förändring i havsvattnets karbonatkemi med resulterande lägre koncentration av karbonatjoner. LÄS MER

 5. 5. Properties and analysis of dioxin-like compounds in marine samples from Sweden

  Detta är en avhandling från Umeå : Kemi

  Författare :Kjell Lundgren; Umeå universitet.; [2003]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Environmental chemistry; planar dioxin-like compound; polychlorinated dibenzofuran; polychlorinated biphenyl; polychlorinated naphthalene; alkylated polychlorinated dibenzofuran; high-performance liquid chromatography; PX-21 carbon column; biomagnification factor; biota to sediment accumulation factor; fluxes; relative retention time; mass spectrometry; relative response factor; ultra-violet spectroscopy; Miljökemi; NATURAL SCIENCES Chemistry Environmental chemistry; NATURVETENSKAP Kemi Miljökemi; Analytical Chemistry; analytisk kemi;

  Sammanfattning : Polychlorinated dibenzo-p-dioxins (PCDDs) and dibenzofurans (PCDFs), and dioxin-like polychlorinated biphenyls (PCBs) have been assigned toxic equivalency factors (TEFs). These compounds are today routinely analysed with sophisticated analytical techniques. LÄS MER