Sökning: "undervisning"

Visar resultat 1 - 5 av 426 avhandlingar innehållade ordet undervisning.

 1. 1. Undervisning och reflektion Om undervisning och förutsättningar för studenters reflektion mot bakgrund av teorier om erfarenhetslärande

  Detta är en avhandling från Umeå : Pedagogiska institutionen, Umeå universitet

  Författare :Anders Bek; Karin Sporre; Jan Mannberg; Bernt Gustavsson; [2012]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; teaching; reflection; experiential learning; undervisning; reflektion; erfarenhetslärande; pedagogik; Education;

  Sammanfattning : The aim of this study is to explore how teaching can be described by the use of experiential learning theory, focusing on the conditions for students’ reflection. The questions are: How can experiential learning theory and theory about reflection be adapted for analysis and description of teaching? How can a concrete teaching practice be analyzed and described by the use of such theory? What conditions for different levels of reflection do different ways of teaching create? In this observational study, the researcher has followed police students at Umeå University during their first semester of study. LÄS MER

 2. 2. EU-undervisning En jämförelse av undervisning om politik på nationell och europeisk nivå

  Detta är en avhandling från Karlstad : Karlstads universitet

  Författare :Peter Wall; Hans Lödén; Malin Stegmann-McCallion; Lee Miles; Cecilia Arensmeier; [2011]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Curriculum studies; EU; Swedish National Politics; Civics; Lower Secondary Education; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education Subject didactics; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik Ämnesdidaktik; Statsvetenskap; Political Science;

  Sammanfattning : This study focuses on, and explores the curriculum content and resources used when teaching on the European Union (EU) and EU-questions within civics education at lower secondary level in Sweden. The research findings have been examined from a ‘best practice’ perspective in relation to subject matter which is seen as positive in the context of political participation. LÄS MER

 3. 3. Inkluderande undervisning lärares uppfattningar om lektionsplanering och lektionsarbete utifrån ett elevinkluderande perspektiv

  Detta är en avhandling från Malmö högskola, Fakulteten för lärande och samhälle

  Författare :Elaine Kotte; Peter Karlsudd; [2017]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Collegial collaboration; differentiated teaching; inclusive education; lesson planning; mainstream classroom; teachers’ perceptions; teaching;

  Sammanfattning : The notion of inclusion is not a simple matter to define. It will mean different things to different people at different occasions. In school, inclusive education, may relate to a democratic view, meaning that all students should have the same opportunities and rights to participate in the mainstream educational schooling, on equal terms. LÄS MER

 4. 4. Lärande simulering eller simulerat lärande? en studie av fyra elevers lärande av styrteknik med användning av ett datorbaserat inlärningsprogram på gymnasieskolans elprogram

  Detta är en avhandling från Stockholm : HLS Förlag

  Författare :Ingrid Berglund; [2005]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Yrkesutbildning; Datorstödd undervisning; Inlärning; Datorsimulering; Informationsteknik-- Sverige; Datorstödd undervisning-- Sverige; Databehandling; Gymnasieskolan; Utbildning; Undervisning;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Utvärdering av undervisning en problemanalys och några empiriska studier på universitetsnivå

  Detta är en avhandling från Stockholm : HLS Förlag

  Författare :Sigbrit Franke-Wikberg; Martin Johansson; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES;

  Sammanfattning : Avsikten med vårt arbete har varit att belysa och utreda aspekter som är väsentliga vid utvärdering av universitetsundervisning. Utifrån en problemanalys av området har vi skisserat en utvärderingsmodell. Inom modellens ram har olika undersökningar genomförts*I en delstudie har vi försökt tillämpa utvärderingsmodellen i sin helhet. LÄS MER