Sökning: "musikpedagogik"

Visar resultat 1 - 5 av 44 avhandlingar innehållade ordet musikpedagogik.

 1. 1. Music from the Backyard Hagström's Music Education

  Detta är en avhandling från Luleå : Luleå tekniska universitet

  Författare :Ketil Thorgersen; Luleå tekniska universitet.; [2009]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education Music education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik Musikpedagogik; Hagström; music education; pragmatism; educational history; Hagström; musikpedagogik; pragmatism; utbildningshistoria; Music Education; Musikpedagogik; Aesthetic subjects - Music; Estetiska ämnen - Musikvetenskap;

  Sammanfattning : "Från musikundervisningens bakgårdar": Hagströms musikpedagogik är en monografi som behandlar den musikundervisning som bedrevs i företaget Hagströms regi från 1946 till 1982. Syftet med avhandlingen var att undersöka och återskapa Hagströms musikpedagogiska historia med utgångspunkt i ett pragmatisk utbildningspedagogiskt perspektiv. LÄS MER

 2. 2. "Vad månde blifva af dessa barnen?" : En studie av David Björlings pedagogik och dess bakgrund i äldre sångundervisningstraditioner

  Detta är en avhandling från Stockholm : KMH Förlaget

  Författare :Juvas Marianne Liljas; Kungl. Musikhögskolan.; [2007]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; HUMANIORA; HUMANITIES; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education Music education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik Musikpedagogik; Music Education; musikpedagogik; Vocal pedagogy; history of vocal pedagogy; hermeneutics; teaching children singing; musical upbringing; Music Education; Musikpedagogik;

  Sammanfattning : David Björling formade under 1900-talets första decennier en barnsångskola med sina söner. Sångundervisningen inleddes vid en sensationellt låg ålder. David Björlings barnsångsutbildning var omstridd och hans metoder ifrågasatta. LÄS MER

 3. 3. Svängrum för en kreativ musikpedagogik

  Detta är en avhandling från Malmö : Malmö University

  Författare :Anna Linge; Malmö University.; Malmö University.; [2013]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; HUMANIORA; HUMANITIES; music education; authentic learning; tranformative learning; motivation; creative music education; new rules; Svängrum; transformative leaming; HUMANITIES and RELIGION; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP; Humanities Social Sciences; Music Education; Musikpedagogik; transformative learning; Humanities;

  Sammanfattning : The purpose of this doctoral dissertation is to investigate what mechanisms produce a creative music education. The method used is based on critical realism where a social science phenomenon consists of empirica!events, operating mechanisms and the structures that produce them. LÄS MER

 4. 4. Musikdirektör Anders Sidner : Musikundervisning och musikliv i skolstaden Härnösand 1840-1870

  Detta är en avhandling från Stockholm : KMH förlag

  Författare :Bengt Ahlbeck; Kungl. Musikhögskolan.; Stockholms universitet.; [1998]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education Music education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik Musikpedagogik; Music Education; musikpedagogik; Music education; educational history; grammar school; teacher training college; choral singing; public music life;

  Sammanfattning : The present study, together with my licentiate's dissertation, Music education and examination at the Royal Academy of Music during "the Pehr Frigel Era", 1796-1842, constitutes my doctoral dissertation. In the chapter Preludes, the relation between the two studies is accounted for. LÄS MER

 5. 5. Musikproduktion med föränderliga verktyg - en pedagogisk utmaning

  Detta är en avhandling från Stockholm : KMH Förlaget

  Författare :Jan-Olof Gullö; Kungl. Musikhögskolan.; Stockholms universitet.; [2010]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; HUMANIORA; HUMANITIES; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education Music education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik Musikpedagogik; Music Education; musikpedagogik; desktop music production; gender; music education; music production; the Bologna process; the millennials; university teaching;

  Sammanfattning : The Millennials, today’s pupils and students, is the first generation to grow up with tools for interactive communication and media production. Many students choose to study music production in higher education establishments. Therefore music production is an emerging subject and important research topic. LÄS MER