Sökning: "Global Learning for Sustainable Development"

Visar resultat 1 - 5 av 16 avhandlingar innehållade orden Global Learning for Sustainable Development.

 1. 1. Learning and teaching sustainable development in global-local contexts

  Detta är en avhandling från Malmö högskola, Fakulteten för lärande och samhälle

  Författare :Birgitta Nordén; Lund University.; Lunds universitet.; Malmö University.; Malmö University.; [2016]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Contextual Analysis; Critical Knowledge Capabilities; Deep Approaches to Learning; Deep Approaches to Teaching; Education for Sustainable Development ESD ; Environmental and Sustainabilty Education Research ESER ; Global Classrooms; Global Learning; Global Learning for Sustainable Development GLSD ; Global-Local Contexts; Phenomenography; Sustainable Development; Teaching Approaches; Transdisciplinary Teaching; Transitions; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Humanities Social Sciences; Deep approaches to learning; Deep approaches to teaching; Education for Sustainable Development; ESD; Environmental and Sustainabilty Education Research; ESER; Global classrooms; Global learning; Global eduction; Global - local contexts; Global Learning for Sustainable Development; GLSD; Global teaching and learning; SD; sustainability; Transnational education; Online learning; Transnational learning;

  Sammanfattning : The overall aim of this thesis is to develop knowledge of teaching and learning sustainable development in global–local contexts. The research field is global learning for sustainable development (GLSD). LÄS MER

 2. 2. Governing Development : The Millennium Development Goals and Gender Policy Change in Sub-Saharan Africa

  Detta är en avhandling från Stockholm : Department of Political Science, Stockholm University

  Författare :Helena Hede Skagerlind; Stockholms universitet.; [2019]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Millennium Development Goals; sustainable development; gender equality; human rights; performance indicators; United Nations; Sub-Saharan Africa; Kenya; Ethiopia; economic conditionality; social influence; statsvetenskap; Political Science;

  Sammanfattning : Recent decades have witnessed an upsurge in the use of different forms of global performance assessments as a means to influence the behavior of states. Within the area of international development, the Millennium Development Goals (MDGs) reinforced the practice of development governance through global performance indicators (GPIs) and gained considerable agenda-setting power among the international development community. LÄS MER

 3. 3. Performance-based costing as decision support for development of discrete part production : Linking performance, production costs and sustainability

  Detta är en avhandling från Division of Production and Materials Engineering, Lund University

  Författare :Christina Windmark; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; [2018-07-20]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Production cost; PERFORMANCE; decision support; manufacturing; production development; performance-based costing; sustainability; organizational learning; Production cost; Performance; Decision support; Manufacturing; Production development; performance-based costing; Sustainability; Organizational learning;

  Sammanfattning : In today’s global market, the industry is struggling every day to make the “correct decisions”. Decisions concerning production can range from smaller improvements to choice tool or equipment investments to relocation of entire production facilities. LÄS MER

 4. 4. Sustainable development and tourism in a biosphere reserve A case study of Lake Vänern Archipelago Biosphere Reserve, Sweden

  Detta är en avhandling från Karlstads universitet

  Författare :Fredrik Hoppstadius; Karlstads universitet.; [2018]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Sustainable Development; Sustainable Tourism; Biosphere Reserves; Place; Landscape; Kulturgeografi; Human Geography;

  Sammanfattning : In this thesis I analyse sustainable development by researching tourism in a biosphere reserve. Sustainable development is based on a broad range of environmental, economic and social elements, bound together by the fact that development is limited by boundaries in the environment. LÄS MER

 5. 5. State Learning and Role Playing : : International environmental cooperation in the Arctic Council

  Detta är en avhandling från Lund University

  Författare :Sandra Engstrand; Lund University.; Lunds universitet.; Malmö University.; Malmö University.; [2018]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Learning; international cooperation; role theory; arguing; symbolic interactionism; environmental norms; the Arctic Council; the Arctic; International relation IR ; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Humanities Social Sciences; International cooperation; Environmental norms; International Relations IR ; Role theory; The Arctic Council;

  Sammanfattning : Den här avhandlingen undersöker staters interaktion som en social läroprocess, i syfte att förstå hur stater lär sig om miljönormer. Detta sker genom en konstruktivistisk ansats och mer specifikt ett roll-teoretiskt perspektiv, där en roll förstås som statens repertoar av beteende, jämsides dess funktion i en social interaktionskontext. LÄS MER