Sökning: "elever"

Visar resultat 1 - 5 av 394 avhandlingar innehållade ordet elever.

 1. 1. Företagsamma elever : Diskurser kring entreprenörskap och företagsamhet i skolan

  Författare :Eva Leffler; Åsa Bergenheim; Anders Hedman; Beng-Göran Martinsson; Umeå universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Entrepreneurship; enterprise; discourse; education; project; compulsory school; Pedgogical work; Pedagogiskt arbete;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to study and problematize the concepts of entrepreneurship and enterprise in Swed-ish compulsory schools. The studies presented in this thesis focus both on scientific publications and official documents that deal with entrepreneurship and enterprise in compulsory schools and on school projects that have been carried out in years 4 to 6 in the county of Västerbotten. LÄS MER

 2. 2. Läskulturer : lärare, elever och litteraturläsning i grundskolans mellanår

  Författare :Annette Ewald; Malmö högskola; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Litteraturundervisning; grundskolan; Sverige; Elever; böcker och läsning; Education; Pedagogik; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Representera och bli representerad : Elever med religiös positionering talar om skolans religionskunskapsundervisning

  Författare :Carina Holmqvist Lidh; Christina Osbeck; Kerstin von Brömssen; Trine Anker; Karlstads universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; religious education; students; religious positioning; identity; non-confessional; neutrality; representation; critical discourse analysis; secular; religionskunskapsundervisning; elever; religiös positionering; identitet icke-konfessionell; neutralitet; representation; kritisk diskursanalys; sekulär; Pedagogiskt arbete; Educational Work;

  Sammanfattning : Hur kan lärare på bästa sätt möta elever med religiös positionering i religionskunskapsklassrummet?  Hur kan undervisningen utformas för att ge religiösa traditioner en framställning som elever med religiös positionering kan acceptera, relatera till och kanske också lära nytt av?Den här religionsdidaktiska studien handlar om hur elever som positionerar sig inom muslimsk, kristen, buddhistisk och judisk tradition talar om skolans religionskunskapsundervisning. Studien berör tre teman. LÄS MER

 4. 4. Elever syns på nätet : Multimodala texter och autentiska mottagare

  Författare :Dan Åkerlund; Anna Slotte-Lüttge; Ria Heilä-Ylikallio; Ola Erstad; Karlstads universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; skolan; lärande; kommunikation; autentiska mottagare; en dator per elev; klassbloggar; Skype; berättande; foto; demokrati; deliberativ; läroplan; multimodalitet; abduktiv ansats; DBR; fiktionsnivå; bildens presens; ; Education; Pedagogik;

  Sammanfattning : Studien tar sin utgångspunkt i att alla elever med all sannolikhet kommer att ha en dator av något slag som sitt främsta redskap i skolan inom bara några få år. Det övergripande syftet är att bidra till fördjupade kunskaper kring vad utvecklingen av datorstödd multimodal textproduktion och kommunikation på och över nätet kan innebära i en skolkontext. LÄS MER

 5. 5. Bäst i klassen? : Lärare och elever i svenska och europeiska policytexter

  Författare :Lena Sjöberg; Dennis Beach; Maj Asplund-Carlsson; Jan Gustavsson; Jan Kampman; Högskolan Väst; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; lärare; elever; policy; Foucault; lärarutbildning; makt; Pedagogik; Pedagogics; policy analysis; teachers; pupils; power; discourse; governmentality; constructions; governing technologies;

  Sammanfattning : This thesis takes its departure in the recent criticism directed to the Swedish school system and its schools, teachers and pupils, but especially the epidemic of policies produced in order to develop and improve Swedish schools, in particular after the change of government in 2006. The general aim of this thesis is to study how teachers and pupils are represented, and thus constructed, regulated and positioned in a number of current key policy texts. LÄS MER