Sökning: "elever"

Visar resultat 1 - 5 av 409 avhandlingar innehållade ordet elever.

 1. 1. Företagsamma elever Diskurser kring entreprenörskap och företagsamhet i skolan

  Detta är en avhandling från Umeå : Svenska och samhällsvetenskapliga ämnen

  Författare :Eva Leffler; Åsa Bergenheim; Anders Hedman; Beng-Göran Martinsson; [2006]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Entrepreneurship; enterprise; discourse; education; project; compulsory school; SOCIAL SCIENCES Social sciences Pedgogical work; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogiskt arbete;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to study and problematize the concepts of entrepreneurship and enterprise in Swed-ish compulsory schools. The studies presented in this thesis focus both on scientific publications and official documents that deal with entrepreneurship and enterprise in compulsory schools and on school projects that have been carried out in years 4 to 6 in the county of Västerbotten. LÄS MER

 2. 2. Läskulturer : lärare, elever och litteraturläsning i grundskolans mellanår

  Detta är en avhandling från Malmö : Lärarutbildningen, Malmö högskola

  Författare :Annette Ewald; [2007]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Litteraturundervisning; grundskolan; Sverige; Elever; böcker och läsning; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Representera och bli representerad Elever med religiös positionering talar om skolans religionskunskapsundervisning

  Detta är en avhandling från Karlstad : Karlstads universitet

  Författare :Carina Holmqvist Lidh; Christina Osbeck; Kerstin von Brömssen; Trine Anker; [2016]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; religious education; students; religious positioning; identity; non-confessional; neutrality; representation; critical discourse analysis; secular; religionskunskapsundervisning; elever; religiös positionering; identitet icke-konfessionell; neutralitet; representation; kritisk diskursanalys; sekulär; Pedagogiskt arbete; Educational Work;

  Sammanfattning : Hur kan lärare på bästa sätt möta elever med religiös positionering i religionskunskapsklassrummet?  Hur kan undervisningen utformas för att ge religiösa traditioner en framställning som elever med religiös positionering kan acceptera, relatera till och kanske också lära nytt av?Den här religionsdidaktiska studien handlar om hur elever som positionerar sig inom muslimsk, kristen, buddhistisk och judisk tradition talar om skolans religionskunskapsundervisning. Studien berör tre teman. LÄS MER

 4. 4. Bäst i klassen? : Lärare och elever i svenska och europeiska policytexter

  Detta är en avhandling från Göteborg : Acta Universitatis Gothoburgensis

  Författare :Lena Sjöberg; Dennis Beach; Maj Asplund-Carlsson; Jan Gustavsson; Jan Kampman; [2011]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; lärare; elever; policy; Foucault; lärarutbildning; makt; Pedagogik; Pedagogics;

  Sammanfattning : This thesis takes its departure in the recent criticism directed to the Swedish school system and its schools, teachers and pupils, but especially the epidemic of policies produced in order to develop and improve Swedish schools, in particular after the change of government in 2006. The general aim of this thesis is to study how teachers and pupils are represented, and thus constructed, regulated and positioned in a number of current key policy texts. LÄS MER

 5. 5. Tvåspråkig utveckling i skolåldern : en jämförelse av sverigefinska elever i tre undervisningsmodeller

  Detta är en avhandling från Stockholm : Centrum för tvåspråkighetsforskning, Stockholms universitet

  Författare :Veli Tuomela; [2001]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Finnish language; Swedish language; Education; Elementary schools; Students; School children; Language acquisition; Teaching; Finns; Sweden; Bilingualism; Diglossia Linguistics ; Tvåspråkighet; Svenska språket; Finska språket; Undervisning; Grundskolan; Sverigefinnar; Elever; Språkutveckling; Sverige;

  Sammanfattning : .... LÄS MER