Sökning: "lärare"

Visar resultat 1 - 5 av 454 avhandlingar innehållade ordet lärare.

 1. 1. En reformerad lärare Konstruktionen av en professionell och betygssättande lärare i skolpolitik och skolpraktik

  Detta är en avhandling från Stockholm : Institutionen för pedagogik och didaktik, Stockholms universitet

  Författare :Larissa Mickwitz; Christian Lundahl; Meeri Hellstén; Tore West; Daniel Sundberg; [2015]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; teachers; professionalism; grading; school reform; curriculum theory; institutionalism; discourse theory; policy analysis; lärare; professionalism; betyg; läroplansteori; institutionalism; diskursteori; skolreformer; policyanalys; pedagogik; Education;

  Sammanfattning : This doctoral thesis investigates the interrelatedness between school policy and practice. In the thesis, the construction of “the teacher” is analysed in school policy documents and teacher interviews. LÄS MER

 2. 2. En reformerad lärare : Konstruktionen av en professionell och betygssättande lärare i skolpolitik och skolpraktik

  Detta är en avhandling från Stockholm : Institutionen för pedagogik och didaktik, Stockholms universitet

  Författare :Larissa Mickwitz; Christian Lundahl; Meeri Hellstén; Tore West; Daniel Sundberg; [2015]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; teachers; professionalism; grading; school reform; curriculum theory; institutionalism; discourse theory; policy analysis; lärare; professionalism; betyg; läroplansteori; institutionalism; diskursteori; skolreformer; policyanalys;

  Sammanfattning : This doctoral thesis investigates the interrelatedness between school policy and practice. In the thesis, the construction of “the teacher” is analysed in school policy documents and teacher interviews. LÄS MER

 3. 3. Lärare och konflikthantering en undersökande studie ur ett könsperspektiv

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå universitet

  Författare :Agneta Lundström; Åsa Bergenheim; Gaby Weiner; Elisabet Öhrn; Gun-Marie Frånberg; [2008]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; qualitative study; compulsory teachers; conflict; representation; strategy; gender; critical feminist theory; feminist post structuralism; ethic of caring; ethic of rights; power; violence; kvalitativ studie; grundskole-lärare; konflikt; föreställning; strategi; kön; kritisk; feministisk teori; feministisk poststrukturalism; omsorgstänkande; rättighetstänkande; makt; våld; SOCIAL SCIENCES Social sciences Pedgogical work; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogiskt arbete;

  Sammanfattning : This dissertation explores ten teachers' approaches to managing conflicts with/between pupils. The relevance of gender is analysed according to the strategies and representations chosen by the teachers. The methods used for data collection include 'rounds', role-plays and ongoing reflexivity, mainly in single-sex groups. LÄS MER

 4. 4. Vi manliga lärare : Folkskolans lärare och lärarinnor i kamp om löner och arbetsområden 1920-1963

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Göran Sparrlöf; Bengt-Göran Martinsson; Mats Sjöberg; Agneta Linné; [2007]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP;

  Sammanfattning : Mellan 1920 och 1963 var den svenska folkskollärarkåren delad i ett manligt och ett kvinnligt folkskollärarförbund. Förhållandet mellan dessa var spänt och öppna konflikter förekom, men 1946 tystnade polemiken. I stället inledde förbunden ett samarbete, som slutligen resulterade i en sammanslagning. LÄS MER

 5. 5. Att bli bättre lärare hur undervisningsinnehållets behandling blir till samtalsämne lärare emellan

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå universitet

  Författare :Laila Gustavsson; Mona Holmqvist; Ference Marton; Ingrid Carlgren; [2008]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Teaching; learning; teachers’ learning; variation theory; object of learning; praxisoriented research; Learning study; Lesson study; SOCIAL SCIENCES Social sciences Pedgogical work; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogiskt arbete;

  Sammanfattning : This thesis reports results from a study that focuses on teachers’ professional development during an in-service training period.   The aim is to analyse and describe how the teachers talk about and handle lesson content. The first question concerns changes in relation to a specific object of learning. LÄS MER