Sökning: "lärare"

Visar resultat 1 - 5 av 378 avhandlingar innehållade ordet lärare.

 1. 1. En reformerad lärare Konstruktionen av en professionell och betygssättande lärare i skolpolitik och skolpraktik

  Detta är en avhandling från Stockholm : Institutionen för pedagogik och didaktik, Stockholms universitet

  Författare :Larissa Mickwitz; Stockholms universitet.; Södertörns högskola.; Södertörns högskola.; [2015]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; pedagogik; Education; teachers; professionalism; grading; school reform; curriculum theory; institutionalism; discourse theory; policy analysis; lärare; professionalism; betyg; läroplansteori; institutionalism; diskursteori; skolreformer; policyanalys;

  Sammanfattning : This doctoral thesis investigates the interrelatedness between school policy and practice. In the thesis, the construction of “the teacher” is analysed in school policy documents and teacher interviews. LÄS MER

 2. 2. Lärare och konflikthantering en undersökande studie ur ett könsperspektiv

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå universitet

  Författare :Agneta Lundström; Umeå universitet.; [2008]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; qualitative study; compulsory teachers; conflict; representation; strategy; gender; critical feminist theory; feminist post structuralism; ethic of caring; ethic of rights; power; violence; kvalitativ studie; grundskole-lärare; konflikt; föreställning; strategi; kön; kritisk; feministisk teori; feministisk poststrukturalism; omsorgstänkande; rättighetstänkande; makt; våld; SOCIAL SCIENCES Social sciences Pedgogical work; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogiskt arbete;

  Sammanfattning : This dissertation explores ten teachers' approaches to managing conflicts with/between pupils. The relevance of gender is analysed according to the strategies and representations chosen by the teachers. The methods used for data collection include 'rounds', role-plays and ongoing reflexivity, mainly in single-sex groups. LÄS MER

 3. 3. Vi manliga lärare : Folkskolans lärare och lärarinnor i kamp om löner och arbetsområden 1920-1963

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Göran Sparrlöf; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2007]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP;

  Sammanfattning : Mellan 1920 och 1963 var den svenska folkskollärarkåren delad i ett manligt och ett kvinnligt folkskollärarförbund. Förhållandet mellan dessa var spänt och öppna konflikter förekom, men 1946 tystnade polemiken. I stället inledde förbunden ett samarbete, som slutligen resulterade i en sammanslagning. LÄS MER

 4. 4. Att bli bättre lärare Hur undervisningsinnehållets behandling blir till samtalsämne lärare emellan

  Detta är en avhandling från Högskolan Kristianstad, Sektionen för lärarutbildning

  Författare :Laila Gustavsson; Högskolan Kristianstad.; Umeå universitet.; [2008]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES Social sciences Pedgogical work; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogiskt arbete; Teaching; learning; teachers’ learning; variation theory; object of learning; praxisoriented research; Learning study; Lesson study;

  Sammanfattning : This thesis reports results from a study that focuses on teachers’ professional development during an in-service training period.The aim is to analyse and describe how the teachers talk about and handle lesson content. The first question concerns changes in relation to a specific object of learning. LÄS MER

 5. 5. Bedömningsmakten Berättelser om stat, lärare och elev, 1960‐1995

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Pär Widén; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2010]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Grades; examination; evaluation debate; Upper Secondary School; reforms; democratization; individualization; the State; discipline; power; teacher; pupil; Betyg; bedömning; betygsdebatt; gymnasieskolan; gymnasiereform; demokratisera; individualisera; disciplinera; makt; statsmakt; lärare; elev; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP;

  Sammanfattning : Avhandlingen handlar om hur bedömningssystemet i bred bemärkelse presenterades i betygsdebatten i samband de politiska besluten om betygssystemet för gymnasiet mellan 1960 och 1995. Avhandlingen tar sin utgångspunkt i de berättelser som konstruerades under perioden. LÄS MER