Sökning: "pupils"

Visar resultat 1 - 5 av 566 avhandlingar innehållade ordet pupils.

 1. 1. Elevskap och elevskapande : Om formandet av skolans elever

  Författare :Lottie Lofors-Nyblom; Catharina Andersson; Agneta Linné; Umeå universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Junior level; pupils; governmentality; curriculum; subjectivity; positioning; Pedgogical work; Pedagogiskt arbete; Education; pedagogik;

  Sammanfattning : This thesis examines two aspects of the shaping of school pupils and has its theoretical base in Foucault's concepts of governmentality and conduct of conduct. The initial study deals with the construction of the ideal pupil in two curricula texts from 1969 and 1994. LÄS MER

 2. 2. Elevers möten med matematik : En studie om elevers möten med matematik i förskoleklass och årskurs 1

  Författare :Sofie Arnell; Joakim Samuelsson; Karin Forslund Frykedal; Hanna Palmér; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; pupils; encounters with mathematics; actions; possible learning; mathematics teaching and learning; preschool class; primary school; activity theory; elever; möten med matematik; handlingar; möjligt lärande; matematikundervisning; matematikdidaktik; förskoleklass; grundskolans tidigare år; verksamhetsteori;

  Sammanfattning : Många och positiva tidiga möten med matematik är betydelsefulla för barns och elevers matematiklärande. Avhandlingens syfte är att bidra med kunskap om elevers möten med matematik i förskoleklass och årskurs 1 genom att undersöka, analysera och beskriva dem. LÄS MER

 3. 3. ”Det är live liksom” : Elevers perspektiv på villkor och utmaningar i Idrott och Hälsa

  Författare :Madeleine Wiker; Annica Löfdahl; Christian Augustsson; Eva-Carin Lindgren; Karlstads universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Physical Education [PE]; health; pupils’ perspectives; pupils; PE teachers; grading system; assessment and grading; focus groups; Social Representations theory; Skolämnet Idrott och Hälsa [IH]; elevers perspektiv; hälsa; idrottslärare; betygssystem; bedömning och betygsättning; fokusgrupper; social representationsteori; Pedagogiskt arbete; Educational Work; Idrottsvetenskap; Sports Science;

  Sammanfattning : Based on pupils' perspectives, the purpose of this dissertation is to contribute to increased knowledge and in-depth understanding of PE. Sport, exercise and health are important factors for young people’s wellbeing. Children and young people who exercise sleep better, have more energy, learn to cooperate and perform better at school. LÄS MER

 4. 4. Pupils in remedial classes

  Författare :Anna-Lena Ljusberg; Jane Brodin; Peg Lindstrand; Pirjo Lahdenperä; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :Remedial class; attention and or concentration deficits; pupil perspective; pupil’s perspective; classroom climate; socio-cultural perspective; self-concept; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Child and Youth Science; barn- och ungdomsvetenskap;

  Sammanfattning : The aim of this dissertation is to increase understanding of being a pupil in a remedial class. The thesis is based on interviews, questionnaires, and observations and includes parents, teachers, and pupils in ten remedial classes. Fifty-five percent of the studied pupils had no specific diagnosis. LÄS MER

 5. 5. Elevers bilder av skolan. Vad elever berättar om och hur lärare och lärarstudenter reflekterar och samtalar om skolan utifrån elevers bilder

  Författare :Lena Margaretha Jönsson; Utbildningsvetenskap; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; pupils; reflections; student teachers; teachers; visual semiotic; discussions; pictures; discussions;

  Sammanfattning : The overall aim of this thesis is to examine how pupils in their pictures depict what it means to be a pupil in school today, and to explore the reflections and discussions that the images give rise to among teachers and student teachers. A starting point is the assumption that images are carriers of aspects of knowledge, meaning and sense that cannot always be presented through spoken or written language. LÄS MER