Sökning: "Sustainable Development"

Visar resultat 1 - 5 av 983 avhandlingar innehållade orden Sustainable Development.

 1. 1. Towards sustainable development Indicators as a tool of local governance

  Detta är en avhandling från Umeå : Statsvetenskap

  Författare :Eva Mineur; Umeå universitet.; [2007]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; sustainability indicators; policy discourse; sustainable development; public participation; institutional arrangements; indicator design; local governance; Swedish environmental politics; implementation; SOCIAL SCIENCES Social sciences Political science; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Statsvetenskap;

  Sammanfattning : Beginning in the 1990s, sustainability indicators have rapidly been developed in different political contexts to measure progress towards reaching sustainable development. Previous research has largely focused on developing models and criteria for defining indicators in order to identify scientifically sound systems. LÄS MER

 2. 2. Governing Development : The Millennium Development Goals and Gender Policy Change in Sub-Saharan Africa

  Detta är en avhandling från Stockholm : Department of Political Science, Stockholm University

  Författare :Helena Hede Skagerlind; Stockholms universitet.; [2019]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Millennium Development Goals; sustainable development; gender equality; human rights; performance indicators; United Nations; Sub-Saharan Africa; Kenya; Ethiopia; economic conditionality; social influence; statsvetenskap; Political Science;

  Sammanfattning : Recent decades have witnessed an upsurge in the use of different forms of global performance assessments as a means to influence the behavior of states. Within the area of international development, the Millennium Development Goals (MDGs) reinforced the practice of development governance through global performance indicators (GPIs) and gained considerable agenda-setting power among the international development community. LÄS MER

 3. 3. Learning and teaching sustainable development in global-local contexts

  Detta är en avhandling från Malmö högskola, Fakulteten för lärande och samhälle

  Författare :Birgitta Nordén; Lunds universitet.; Lund University.; Malmö University.; Malmö University.; [2016]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Contextual Analysis; Critical Knowledge Capabilities; Deep Approaches to Learning; Deep Approaches to Teaching; Education for Sustainable Development ESD ; Environmental and Sustainabilty Education Research ESER ; Global Classrooms; Global Learning; Global Learning for Sustainable Development GLSD ; Global-Local Contexts; Phenomenography; Sustainable Development; Teaching Approaches; Transdisciplinary Teaching; Transitions; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Humanities Social Sciences; Deep approaches to learning; Deep approaches to teaching; Education for Sustainable Development; ESD; Environmental and Sustainabilty Education Research; ESER; Global classrooms; Global learning; Global eduction; Global - local contexts; Global Learning for Sustainable Development; GLSD; Global teaching and learning; SD; sustainability; Transnational education; Online learning; Transnational learning;

  Sammanfattning : The overall aim of this thesis is to develop knowledge of teaching and learning sustainable development in global–local contexts. The research field is global learning for sustainable development (GLSD). LÄS MER

 4. 4. A Foundation for Sustainable Product Development

  Detta är en avhandling från Karlskrona : Blekinge Institute of Technology

  Författare :Sophie Hallstedt; Blekinge Tekniska Högskola.; [2008]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; backcasting; decision processes; ecodesign; integrated; product development; sustainability principles; sustainable product development; strategic sustainable development;

  Sammanfattning : Product development is a particularly critical intervention point for the transformation of society towards sustainability. Current socio-ecological impacts over product life-cycles are evidence that current practices are insufficient. LÄS MER

 5. 5. Grasping complexity: analysing risk for sustainable development

  Detta är en avhandling från Lund University

  Författare :Per Becker; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; [2010]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; design; sustainable development; Development; risk; risk analysis; sustainability science; disaster; value; hazard; vulnerability; system; capability; human-environment systems; systems approach; design science.;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Hållbar utveckling ställer krav på nya riskanalysmetoder Hållbar utveckling bygger på vår förmåga att fatta beslut i dag som avgör vår morgondag. Det låter enkelt, men är en av mänsklighetens största utmaningar då mycket i vår värld hänger samman och framtiden är full av osäkerheter. LÄS MER