Sökning: "Tore West"

Visar resultat 1 - 5 av 14 avhandlingar innehållade orden Tore West.

 1. 1. Interaktion och kunskapsutveckling : en studie av frivillig musikundervisning

  Författare :Tore West; Anna-Lena Rostvall; Staffan Selander; Roger Säljö; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; HUMANITIES; HUMANIORA; SAMHÄLLSVETENSKAP; HUMANIORA; SOCIAL SCIENCES; HUMANITIES; music teaching; music learning; music education; music school; micro-ethnography; critical discourse analysis; interaction; power; musicology; institution; cognitive schema; Music Education; musikpedagogik; musikundervisning; musikskolor; Music education; Musikpedagogik;

  Sammanfattning : In a joint dissertation project, 11 brass instrument and guitar lessons, with 4 teachers and 21 students aged 9-35 years, were videotaped, transcribed and ana­lyzed. Two were group lessons and 9 were private lessons. LÄS MER

 2. 2. Interaktion och naturvetenskap i en förskola och en förskoleklass

  Författare :Annika Elm; Staffan Selander; Tore West; Claes Malmberg; Sverige Stockholm Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; early childhood; early years; interaction; pre-school; science education; förskola; förskoleklass; interaktion; naturvetenskap; Educational work; Pedagogiskt arbete;

  Sammanfattning : Syftet med det här forskningsarbetet är att öka förståelsen av hur mönster i interaktionsprocesser påverkar barn och lärare i samtidiga skeenden. Studien syftar även till att öka insikten om hur naturvetenskapligt innehåll väljs ut och gestaltas i samspel mellan såväl barn som barn och lärare i en förskola och förskoleklass. LÄS MER

 3. 3. Interaktion och naturvetenskap i en förskola och en förskoleklass

  Författare :Annika Elm; Staffan Selander; Tore West; Claes Malmberg; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Pedgogical work; Pedagogiskt arbete; pedagogik; Education; pedagogik; Education;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Design för lärande : barns meningsskapande i naturvetenskap

  Författare :Annika Elm Fristorp; Tore West; Jan Schoultz; Högskolan i Gävle; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; communication; early childhood education; early years’ science education; learning; multimodality; primary education; primary science education; didaktik; Didactics;

  Sammanfattning : The aim of the study was to describe and analyse the design of learning environments and how children in preschool, preschool class and primary school create meaning and learn from the teaching aids offered to them in scientific activities planned by teachers.The theoretical reference frame was obtained from multimodal and design-oriented theory, with its focus on the creative dimensions of learning and detailed aspects of how learning takes place. LÄS MER

 5. 5. Meningserbjudanden och val : en studie om musicerande i musikundervisning på högstadiet

  Författare :Annika Falthin; Cecilia Hultberg Kärnefelt; Tore West; Johan Söderman; Kungl. Musikhögskolan; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; HUMANIORA; SOCIAL SCIENCES; HUMANITIES; music; teaching; musical interaction; meaning making; semiotic resources; transmodality; dialogue;

  Sammanfattning : AbstractAffordance and choice: performing music in lower secondary schoolThe purpose of this study is to elucidate affordances and meaning-making processes where students in Compulsory lower secondary education learn to play music together in music class. The data consists of a series of observed music lessons, performances and stimulated recall interviews in two 8th form classes, video recorded in the course of one term. LÄS MER