Sökning: "Roger Säljö"

Visar resultat 1 - 5 av 22 avhandlingar innehållade orden Roger Säljö.

 1. 1. Kommunikativa resurser för lärande : Barns gester, blickar och tal i tre skolmiljöer

  Författare :Mia Heikkilä; Ulf P Lundgren; Staffan Selander; Roger Säljö; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; communication; learning; multimodality; social semiotics; children; interaction; preschool; preschool-class; first grade; Education; Pedagogik;

  Sammanfattning : The overall aim of this research has been to study how schools create possibilities for children to learn. Possibilities to communicate and to interact are seen as closely linked to a process of learn-ing in line with contemporary thinking of learning (Kress, 2003; Säljö, 2000; Selander, 2005). LÄS MER

 2. 2. Science, Language, and Literacy : Case Studies of Learning in Swedish University Physics

  Författare :John Airey; Cedric Linder; Roger Säljö; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; Physics; Learning; Higher education; Bilingualism; Language choice; Science education; Scientific literacy; Bilingual scientific literacy; Disciplinary discourse; Discourse imitation; Semiotics; Physics Education Research; Physics; Fysik; Physics with specialization in Physics Education; Fysik med inriktning mot fysikens didaktik; Science Education; Naturvetenskap med utbildningsvetenskaplig inriktning; Engelsk språkvetenskap; English; Fysik; Physics; Pedagogik och Utbildningsvetenskap; Pedagogics and Educational Sciences; Pedagogics; Pedagogik;

  Sammanfattning : This thesis presents an investigation of undergraduate student learning with respect to physics lectures attended in English and Swedish. The work studies three connected areas: student learning patterns, bilingual scientific literacy and disciplinary discourse. LÄS MER

 3. 3. Learning and Artefacts : On the Use of Information Technology in Educational Settings

  Författare :Jonas Almqvist; Leif Östman; Ulla Riis; Roger Säljö; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Education; information technology; computer; education; learning; discourse analysis; socialisation; Pedagogik; Education; Pedagogik;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to develop and apply an empirical approach that can be used in studies of the relationship between different expectations of, and actual use of, information technology in educational settings. The studies focus on meanings of artefacts shaped in people's talk about and/or use of technology. LÄS MER

 4. 4. Helpdesking : Knowing and learning in IT support practices

  Författare :Ann-Charlotte Bivall; Åsa Mäkitalo; Roger Säljö; Silvia Gherardi; Göteborgs universitet; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; helpdesk support; knowing; sociocultural perspective; interaction analysis; collaborative work; helpdesk support;

  Sammanfattning : The background of this doctoral thesis is an interest in work achievement over extended time periods in specialized and technology-infused workplaces. Globalization, digitalization and increased focus on customer services are constituent aspects that have been claimed responsible for the current changes in the way work practices and teamwork are organized. LÄS MER

 5. 5. Övning ger färdighet? : Lagarbete, riskhantering och känslor i brandmäns yrkesutbildning

  Författare :Magnus Blondin; Boel Berner; Johan M Sanne; Roger Säljö; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Firefighters; firefighter training; vocational training; real-life simulation; practical learning; practical understanding; technology; skill exercises; professional competence; teamwork; emotion work; learning field; boundary work; script; Brandmän; brandmannautbildning; yrkesutbildning; övning; realtidsövning; simulering; praktiskt lärande; färdighetsträning; teknik; meningsskapande; yrkeskunnande; yrkeskompetens; lagarbete; känslohantering; lärandefält; gränsarbete; skript;

  Sammanfattning : Brandmän arbetar i situationer av stark osäkerhet och risk. Ett fungerande lagarbete är en förutsättning för att de ska kunna hantera de faror som förekommer vid olyckor, samordna sin verksamhet, rädda byggnader och fordon, ta hand om drabbade människor och även undvika att själva bli skadade. LÄS MER