Sökning: "undervisningsmetoder"

Visar resultat 1 - 5 av 9 avhandlingar innehållade ordet undervisningsmetoder.

 1. 1. Historieintresse och historieundervisning : Elevers och lärares uppfattning om historieämnet

  Författare :Johan Hansson; Daniel Lindmark; Gun Marie Frånberg; Bengt Schüllerqvist; Umeå universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; HUMANITIES; HUMANIORA; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; HUMANIORA; HUMANITIES; History didactics; pedagogical content knowledge; subject matter knowledge; learning; teaching; teaching methods; history; teachers; students; pupils; compulsory school; upper secondary school; interest; motivaton; lessons; interview; survey study; Sweden; Geschichtsdidaktik; Historiedidaktik; pedagogik; ämneskunskaper; undervisningsmetoder; undervisningsinnehåll; lärostoff; historia; lärande; undervisning; lärare; elever; studenter; grundskola; gymnasieskola; intresse; motivation; intervju; enkätundersökning; Sverige; Subject didactics; Ämnesdidaktik; History subjects; Historieämnen; history and history teaching; historia med didaktisk inriktning;

  Sammanfattning : This thesis studies teachers’ and students’ conceptions of history and history teaching and aims to explain the importance of an interest in history among teachers and students of the subject. Research on teachers’ conceptions (e.g. LÄS MER

 2. 2. The Printed Score as a Mediator of Musical Meaning Approaches to Music Notation in Western tonal music

  Författare :Cecilia Hultberg; Musikhögskolan i Malmö; []
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; notation as a cultural tool; music notation; music teachers’ education; instrumental training; apprentice education; teaching; Western tonal music; learning; musical literacy; agreed; Social sciences; Samhällsvetenskaper;

  Sammanfattning : Abstract Centering on notation is a characteristic of Western tonal music. The printed scores are expected to provide the necessary information on musical expression. In this study, strategically selected contemporary musicians’ ways of under-standing the printed scores are investigated. LÄS MER

 3. 3. Learning professional skills and attitudes : Medical students' attitudes towards communication skills and group learning

  Författare :Antje Lumma-Sellenthin; Jan Jndersson; Lars-Christer Hydén; Max Scheja; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :Attitudes; awareness of learning strategies; communication skills; group learning; patient-centeredness; problem-based learning; self-regulation; Grupplärande; kommunikationsfärdighet; medvetenhet om inlärnings strategier; patient orientering; problembaserat lärande; självstyrt lärande;

  Sammanfattning : Medical education aims at forming students’ professional identity. This includes skills and attitudes such as communication and teamwork skills. One of the thesis’ aims is to identify students’ typical difficulties with learning communication skills, and to understand how these affect their identity development. LÄS MER

 4. 4. Enhancing Physics Learning through Instruction, Technical Vocabulary and ICT : A Case of Higher Education in Rwanda

  Författare :Joseph Rusanganwa; Ingrid Andersson; Sven Andersson; Berner Lindström; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Tertiary education; language shift; EFL; physics technical vocabulary; CALL; software encoding; social constructivist theory; cognitive theory of learning with multimedia; ICT tools; transforming learning; Rwanda; Högre utbildning; förändrad språkpolitik; engelskt fackspråk inom fysik; CALL; konstruktion av mjukvara; socialkonstruktivistisk och kognitiv teori; lärande med multimedia; IKT; transformering av lärande; Rwanda;

  Sammanfattning : The overarching aim of this thesis is to explore how teaching and learning in tertiary education is performed in times of change both in language policy and learning approaches. The study takes social constructivist and socio-cultural theories as its major points of departure. LÄS MER

 5. 5. Interaction between rider, horse and equestrian trainer : a challenging puzzle

  Författare :Mari Zetterqvist Blokhuis; Jonna Bornemark; Lynda Birke; Södertörns högskola; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; equestrian sport; equestrian cultures; practical knowledge; interspecies relationships; ethics; equestrian teaching; equestrian feel; tacit knowledge; phronesis; ridsport; ridundervisning; praktisk kunskap; etik; ryttarkänsla; fronesis; Kritisk kulturteori; Critical and Cultural Theory;

  Sammanfattning : This thesis examines the complex and challenging relationships between rider, horse and equestrian trainer in the context of teaching horse riding. What strategies and methods do equestrian trainers use to support the riders’ understanding of, and performance with, their horses? What role is the horse assigned in this form of interaction? Operating at the intersection between practical knowledge and human-animal studies, the thesis adopts an ethnographic approach, and seeks to develop theories of practical knowledge in the practice of teaching riding. LÄS MER