Sökning: "gymnasieskola"

Visar resultat 1 - 5 av 48 avhandlingar innehållade ordet gymnasieskola.

 1. 1. Bra gymnasieskola?

  Författare :Christer Blomkvist; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Education; Pedagogik;

  Sammanfattning : Title: Good upper secondary school?Language: SwedishThe aims of this licentiate thesis are to widen the knowledge within fourareas:• The development of an instrument of criteria, which can be usedwith the aim to describe what a “good upper secondary school”can be.• What upper secondary principals in the county of Stockholm inthe beginning of the 21st century express to be characteristic for a“good upper secondary school”. LÄS MER

 2. 2. Skoldemokratins fördolda jämställdhetsproblem : Eleverfarenheter i en könssegregerad gymnasieskola

  Författare :Johanna Jormfeldt; Stefan Höjelid; Per Gerrevall; Per Strömblad; Jörgen Johansson; Linnéuniversitetet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; school democracy; gender equality; gender segregation; contextual effects; upper secondary education programme; student experiences; upper secondary school; Kronoberg County; skoldemokrati; jämställdhet; könssegregation; kontexteffekter; gymnasieprogram; eleverfarenheter; gymnasieskola; Kronobergs län; Political science; Statsvetenskap; Statsvetenskap med didaktisk inriktning; Political Science Education;

  Sammanfattning : The general question in this dissertation is whether the democracy of schools is carried out in a gender equal manner in Sweden’s gender segregated upper secondary school. Students’ experiences of school democracy are measured using the dimensions of influence, discussion and legal rights. LÄS MER

 3. 3. Ungdomar utan gymnasieskola : en uppföljningsstudie från 13 till 24 års ålder

  Författare :Åsa Murray; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Elevers val av gymnasieskola : En experimentell studie om elevers geografiska, akademiska och sociala preferenser

  Författare :Mikael Thelin; John Östh; Anders Trumberg; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; School choice; rational choice; economic man; stated preferences; experiment; conjoint; Sweden; Halmstad; Social and Economic Geography; Kulturgeografi;

  Sammanfattning : Increased possibilitiesof choosing one’s school of preference hasbeen raised as a key factor in many countries to promote equal opportunitiesand higher quality of education. This has been endorsed by policymakers whoassume that students make well-informed rational choices and that students only stress academic quality whendeciding which school to attend. LÄS MER

 5. 5. Självklart och oklart - Mänskliga rättigheter som kunskapsinnehåll i gymnasieskolan

  Författare :Frida L Nilsson; Mänskliga rättigheter; []
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; Mänskliga rättigheter; Human rights education; gymnasieskola; rättighetsspråk; associativt rättighetsspråk; kunskapsinnehåll; människorättsspråk; juridifiering; värdegrund; skyldigheter; vernacularization; vernakularisering; rights language; Swedish upper secondary school; Sweden; education; utbildning; utbildning om mänskliga rättigheter;

  Sammanfattning : I läroplanen från 2011 introducerades mänskliga rättigheter som undervisningsinnehåll i den svenska gymnasieskolan. De övergripande målen och riktlinjerna i gymnasieskolans läroplan slår fast att elever ska utveckla ”kunskaper om de mänskliga rättigheterna”. LÄS MER