Sökning: "akademiska"

Visar resultat 1 - 5 av 359 avhandlingar innehållade ordet akademiska.

 1. 1. Den akademiska frihetens gränser : Max Weber, Humboldtmodellen och den värdefria vetenskapen

  Detta är en avhandling från Uppsala : Institutionen för idé- och lärdomshistoria

  Författare :Peter Josephson; Tore Frängsmyr; Mats Persson; Ola Agevall; [2005]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; History of science and ideas; value-freedom; value judgments; concept of academic freedom; university politics; Humboldt; German University Teacher s Congress; discrimination; Social Democrats; Robert Michels; Idé- och lärdomshistoria; HUMANITIES and RELIGION History and philosophy subjects History subjects History of science and ideas; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Historieämnen Idé- o lärdomshistoria; Idé- och lärdomshistoria; History of Sciences and Ideas;

  Sammanfattning : The aim of this dissertation is to contribute to an understanding of why Weber advocated a value-free science. In en essay from 1917, Weber writes that the question of whether or not one ought to make value judgments in the lecture hall is basically a question of practical university policy. LÄS MER

 2. 2. Den akademiska frihetens gränser : Max Weber, Humboldtmodellen och den värdefria vetenskapen

  Detta är en avhandling från Uppsala : Institutionen för idé- och lärdomshistoria

  Författare :Peter Josephson; Tore Frängsmyr; Mats Persson; Ola Agevall; [2005]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; History of science and ideas; value-freedom; value judgments; concept of academic freedom; university politics; Humboldt; German University Teacher s Congress; discrimination; Social Democrats; Robert Michels; Idé- och lärdomshistoria;

  Sammanfattning : The aim of this dissertation is to contribute to an understanding of why Weber advocated a value-free science. In en essay from 1917, Weber writes that the question of whether or not one ought to make value judgments in the lecture hall is basically a question of practical university policy. LÄS MER

 3. 3. Enahanda läsning En queer tolkning av romancegenren

  Detta är en avhandling från Stockholm : Ellerströms förlag

  Författare :Elin Abrahamsson; Hillevi Ganetz; Fanny Ambjörnsson; Claudia Lindén; [2018]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Popular romance; gender; sexuality; queer theory; masturbation; mass-culture; femininity; heteronormativity; reading; repetition; temporality; gaze; Fifty Shades of Grey; Twilight; genusvetenskap; Gender Studies;

  Sammanfattning : This doctoral thesis investigates popular romance, a mass-cultural genre with a large female audience. Popular romance is often considered ”lowbrow” and is referred to by terms such as ”porn” and ”garbage”. The female reader of this so called “sentimental trash” is often portrayed as naïve and unworldly. LÄS MER

 4. 4. Känsla för skådespelarkonst mot en förståelse av tysta kunskaper och görandets fenomenologi

  Detta är en avhandling från Umeå : Två Förläggare Bokförlag

  Författare :Ann Enström; Ringby Per; Ulrika von Schantz; [2016]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; Gender; theatre; acting; performance; performativity; emotion; feeling; affect; mood; atmosphere; body; sensibility; senses; sensuous; situated; tacit knowledge; doing; act; action; kinesthesia; hermeneutics; phenomenology; intentionality; ontology; becoming; expression; intensity; rhythm; response; touch; flow; devotion; vulnerability; Literature; litteraturvetenskap;

  Sammanfattning : The primary argument in this thesis is that the common assumption that an actor has emotion inside him- or herself which can be evoked and projected outwards is an outdated misconception. A proposition is made to replace this possessive acting model, which underpins the realist tradition and is based on the popularized aspects of Stanislavsky’s system for actor training, by a situational actingmodel. LÄS MER

 5. 5. Den professionella sjuksköterskan i relation till den akademiska sjuksköterskeutbildningen

  Detta är en avhandling från Institutionen för hälsa och vård

  Författare :Monica Björkström; Elsy Athlin; Inger Johansson; Ingegerd Fagerberg; [2005]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Professional; Awareness; Research-based nursing; Nursing students; Nurses; Professionell; Medvetenhet; Forskningsbaserad omvårdnad; Sjuksköterskestudenter; Sjuksköterskor; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS Caring sciences Nursing; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN Vårdvetenskap Omvårdnad; Nursing Science; Omvårdnad;

  Sammanfattning : The Professional Nurse in Relation to Academic Nursing EducationThe increasing demands on the nurse’s competence in the society are reflected in laws and ordinances as well as in the transition of the nursing education to universities. The overall aim of this thesis was to illuminate, describe and understand nurses’ professional awareness in relation to academic nursing education. LÄS MER