Sökning: "Sjuksköterskor"

Visar resultat 1 - 5 av 102 avhandlingar innehållade ordet Sjuksköterskor.

 1. 1. Påfrestande situationer och bemästrandets konst : en fenomenologisk studie av sjuksköterskor i äldrevården

  Författare :Maud Järemo; Glenn Hultman; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :Geriatric nursing; Health Personnel; nurses; Nurse; care of the elderly; strenuous situations; coping.; Sjuksköterskor; geriatrik; äldrevård; yrkesroller; sjukvårdspersonal; arbetsbelastning; arbetsmiljö;

  Sammanfattning : The aim of this study is to describe situations that nurses experience as strenuous in their work with elders in institutional environment. The study focuses on the content and structure of the situations, meanings the nurses put in the situations and how they manage to handle the situations. LÄS MER

 2. 2. Lärande av yrkesidentiteter : en studie av läkare, sjuksköterskor och undersköterskor

  Författare :Camilla Thunborg; Per-Erik Ellström; Roger Säljö; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Learning; occupational identity; profession; health care services; physicians; nurses; assistant nurses; Lärande; yrkesidentitet; profession; hälso- och sjukvård; läkare; sjuksköterskor; undersköterskor; pedagogik; Education;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Pionjärer i vitt : Professionella och fackliga strategier bland svenska sjuksköterskor och sjukvårdsbiträden, 1851-1939

  Författare :Agneta Emanuelsson; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :vårdhistoria; professionalisering; sjuksköterskor; sjukvårdsbiträden;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Sjuksköterskor som patienters företrädare : Med huvudsakligt fokus på företrädarskap för äldre patienter i kommunal hälso- och sjukvård

  Författare :Anna Josse Eklund; Bodil Wilde-Larsson; Kerstin Petzäll; Ann-Kristin Sandin-Bojö; Annica Kihlgren; Karlstads universitet; []
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; APAS-AMIA SE; community care; instrument; patient advocacy; psychometrics; older patients; organisation; nursing competence; företrädarskap; omvårdnad; äldre; APAS-AMIA SE; företrädarskap; kommunal hälso-och sjukvård; organisation; psykometri; sjuksköterskans yrkeskompetens; äldre patienter; Nursing Science; Omvårdnad;

  Sammanfattning : The overall aim was to study nurses’ and managers’ attitudes towards micro social patient advocacy (I) and factors related to patient advocacy (II, III) with the main focus being on advocacy in the care of older patients in community health care together with psychometric testing of the instrument 'Attitudes toward Patient Advocacy Scale-Attitudes toward MIcrosocial Advocacy' (IV).Methods: A quantiative cross-sectional study and a qualitative study were carried out. LÄS MER

 5. 5. Den professionella sjuksköterskan : i relation till den akademiska sjuksköterskeutbildningen

  Författare :Monica Björkström; Elsy Athlin; Inger Johansson; Ingegerd Fagerberg; Karlstads universitet; []
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Professional; Awareness; Research-based nursing; Nursing students; Nurses; Professionell; Medvetenhet; Forskningsbaserad omvårdnad; Sjuksköterskestudenter; Sjuksköterskor; Nursing; Omvårdnad; Nursing Science; Omvårdnad;

  Sammanfattning : The Professional Nurse in Relation to Academic Nursing EducationThe increasing demands on the nurse’s competence in the society are reflected in laws and ordinances as well as in the transition of the nursing education to universities. The overall aim of this thesis was to illuminate, describe and understand nurses’ professional awareness in relation to academic nursing education. LÄS MER