Sökning: "Sjuksköterskor"

Visar resultat 1 - 5 av 87 avhandlingar innehållade ordet Sjuksköterskor.

 1. 1. Lärande av yrkesidentiteter : en studie av läkare, sjuksköterskor och undersköterskor

  Författare :Camilla Thunborg; Per-Erik Ellström; Roger Säljö; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Learning; occupational identity; profession; health care services; physicians; nurses; assistant nurses; Lärande; yrkesidentitet; profession; hälso- och sjukvård; läkare; sjuksköterskor; undersköterskor; pedagogik; Education;

  Sammanfattning : This dissertation is concerned with the learning of occupational identities in health care and medical services. The aim is to increase the knowledge of what characterizes occupational identities how these are learnt, and what potential driving forces exist that can contribute to the development of both occupational identities and health care activities. LÄS MER

 2. 2. Pionjärer i vitt : Professionella och fackliga strategier bland svenska sjuksköterskor och sjukvårdsbiträden, 1851-1939

  Författare :Agneta Emanuelsson; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :vårdhistoria; professionalisering; sjuksköterskor; sjukvårdsbiträden;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Sjuksköterskor som patienters företrädare : Med huvudsakligt fokus på företrädarskap för äldre patienter i kommunal hälso- och sjukvård

  Författare :Anna Josse Eklund; Bodil Wilde-Larsson; Kerstin Petzäll; Ann-Kristin Sandin-Bojö; Annica Kihlgren; Karlstads universitet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; APAS-AMIA SE; community care; instrument; patient advocacy; psychometrics; older patients; organisation; nursing competence; företrädarskap; omvårdnad; äldre; APAS-AMIA SE; företrädarskap; kommunal hälso-och sjukvård; organisation; psykometri; sjuksköterskans yrkeskompetens; äldre patienter; Nursing Science; Omvårdnad;

  Sammanfattning : The overall aim was to study nurses’ and managers’ attitudes towards micro social patient advocacy (I) and factors related to patient advocacy (II, III) with the main focus being on advocacy in the care of older patients in community health care together with psychometric testing of the instrument 'Attitudes toward Patient Advocacy Scale-Attitudes toward MIcrosocial Advocacy' (IV).Methods: A quantiative cross-sectional study and a qualitative study were carried out. LÄS MER

 4. 4. Den professionella sjuksköterskan : i relation till den akademiska sjuksköterskeutbildningen

  Författare :Monica Björkström; Elsy Athlin; Inger Johansson; Ingegerd Fagerberg; Karlstads universitet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Professional; Awareness; Research-based nursing; Nursing students; Nurses; Professionell; Medvetenhet; Forskningsbaserad omvårdnad; Sjuksköterskestudenter; Sjuksköterskor; Nursing; Omvårdnad; Nursing Science; Omvårdnad;

  Sammanfattning : The Professional Nurse in Relation to Academic Nursing EducationThe increasing demands on the nurse’s competence in the society are reflected in laws and ordinances as well as in the transition of the nursing education to universities. The overall aim of this thesis was to illuminate, describe and understand nurses’ professional awareness in relation to academic nursing education. LÄS MER

 5. 5. The Ethics of Bilateral Labor Agreements for Nurses : Perspectives from the Philippines

  Författare :Klein Fernandez; Elin Palm; Alexandre Abrantes; Per Sundman; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; Nurse migration; ethics of migration; Rawls’ theory of justice; bilateral labor agreements; kunskapsflykt; kompetensmigration; sjuksköterskor; migrationsetik; Rawls rättviseteori; bilaterala arbetsavtal;

  Sammanfattning : The dissertation "The Ethics of Bilateral Labor Agreement for Global Nurses - Perspectives from the Philippines" is written in the research area of ​​applied ethics and examines ethical aspects of labor migration in the specific area of ​​healthcare, with the Philippines as an example. The central questions for the dissertation are the ethical issues of nurse migration in the Philippine context. LÄS MER