Sökning: "akademiska"

Visar resultat 6 - 10 av 347 avhandlingar innehållade ordet akademiska.

 1. 6. Insikt och närvaro : akademiska kontemplationer kring buddhism, meditation och mindfulness

  Detta är en avhandling från Makadam förlag

  Författare :Katarina Plank; Lund University.; Lunds universitet.; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2011]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; Religious Studies and Theology; Religionsvetenskap; tradition; Burmese Buddhism; DBT; Sweden; mindfulness; mindfulness-based treatment approaches; MBSR; MBCT; Western Buddhism; Vipassana meditation; spirituality; contemporary religiosity; modernity; Buddhist modernism; Buddhist modernism; psychology; health care;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Under 1900-talet har stora förändringar skett i synen på buddhistisk meditation. Från att ha varit en övning som bara ägt rum på kloster och bland ett fåtal munkar, har både ordinerade lärare och lekmannalärare börjat lära ut meditation till lekfolk. LÄS MER

 2. 7. Historiemåleri och bilder av vardag : Tatjana Nazarenkos konstnärskap i 1970-talets Sovjet

  Detta är en avhandling från Lund : Ellerströms förlag

  Författare :Elisabeth Hemby; Södertörns högskola.; Uppsala universitet.; [2013]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; Konstvetenskap; History of Art;

  Sammanfattning : This thesis focuses on the Soviet painter Tatyana Nazarenko and her position as an influential artist in the Soviet Union of the 1970’s, a decade when Nazarenko depicted everyday life and events from Russian history. The main purpose of this thesis is to shed light upon the importance of especially these motifs in their historical, political and aesthetic context. LÄS MER

 3. 8. Det litterära med reportaget Om litteraritet som journalistisk strategi och etik

  Detta är en avhandling från Lund : Ellerströms förlag

  Författare :Anna Jungstrand; Stockholms universitet.; [2013]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Reportage; Literary Journalism; New Journalism; Literarity; Modernity; Modernism; Ethics; Narratology; Narrativity; Subjectivity; Dorrit Cohn; Emmanuel Levinas; Truman Capote; Ryszard Kapuściński; Hanna Krall; Djuna Barnes; Sven Lindqvist; Joan Didion; Reportage; Litteraritet; Etik; Narratologi; Subjektivitet; Journalistik; litteraturvetenskap; Literature;

  Sammanfattning : This doctoral thesis explores the literarity of reportage, with a focus on the 20th century and modern reportage. The aim is to describe the literary strategies used in modern text-based reportage and how these strategies relate to journalistic standards of credibility and ethics. LÄS MER

 4. 9. Fantasiens morgonrodnad : En studie i Clas Livijns romaner

  Detta är en avhandling från Lund : Ellerströms förlag

  Författare :Ljubica Miočević; Stockholms universitet.; [2017]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Clas Livijn; Lorenzo Hammarsköld; Swedish Romanticism; history of the novel; 19th century; intertextuality; semiotics; manuscripts; imagination; self-reflection; collaborative writing; genius; metaphor; metamorphosis; Romantic irony; satire; parody; Clas Livijn; Lorenzo Hammarsköld; svensk romantik; svenska romaner; romanhistoria; 1800-talet; intertextualitet; semiotik; handskrifter; fantasi; självreflexion; samskrivande; geni; metafor; metamorfos; romantisk ironi; satir; parodi; litteraturvetenskap; Literature;

  Sammanfattning : This doctoral thesis investigates four novels of the Swedish Romantic author Clas Livijn (1781–1844). Livijns’s self-reflective prose is dense with allusions to contemporary literary works and political events, delivered in a style that abounds with metaphors and allegories, and characterized by satire, parody, and irony. LÄS MER

 5. 10. Gångtunneln Urbana erfarenheter i svensk ungdomslitteratur 1890–2010

  Detta är en avhandling från Lund : Ellerströms förlag

  Författare :Lydia Wistisen; Stockholms universitet.; [2017]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Young Adult Literature; Spatial studies; Urbanity; Youth Culture; Stockholm; City representations; Space; Intersectionality; The suburb; The Shopping Mall; The Street; Homelessness; The Car; The Motorcycle; Consumption; Modernity; Fashion; Ungdomslitteratur; rumsteori; urbanitet; ungdomskultur; Stockholm; stadsskildringar; rummet; intersektionalitet; förorten; miljonprogrammet; varuhuset; mellanöl; gatan; hemlöshet; konsumtion; Modernitet; motorcykeln; smink; mode; bilen; Helena Nyblom; Marika Stiernstedt; Hjalmar Wallander; Emil Norlander; Kar de Mumma; Signe Lindegren; Maja Jäderin-Hagfors; Martha Sandwall-Bergström; Harry Kullman; Anna Lisa Lundkvist; Disa Netterström-Jonsson; Sven Wernström; Sonja Berg; Inger Brattström; Stig Malmberg; Börje Isaksson; Lars Peterson; Kerstin Thorvall; Maria Gripe; Peter Pohl; Åsa Anderberg Strollo; Inger Edelfeldt; Peter Pohl; Mats Wahl; Tore Persson; Malin Isaksson; Douglas Foley; litteraturvetenskap; Literature;

  Sammanfattning : This thesis shows that the urban experience is a fundamental part of the development of the Swedish young adult novel by analysing city representations in Swedish young adult literature from 1890 to 2010. By suggestion that there is a strong bond between the notion of the urban and that of adolescence this study examines continuity and change in representations of coming-of-age, focusing especially on intersections between age, gender, class, ethnicity and sexuality. LÄS MER