Sökning: "Elin Abrahamsson"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Elin Abrahamsson.

  1. 1. Enahanda läsning : En queer tolkning av romancegenren

    Detta är en avhandling från Stockholm : Ellerströms förlag

    Författare :Elin Abrahamsson; Stockholms universitet.; [2018]
    Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Popular romance; gender; sexuality; queer theory; masturbation; mass-culture; femininity; heteronormativity; reading; repetition; temporality; gaze; Fifty Shades of Grey; Twilight; genusvetenskap; Gender Studies;

    Sammanfattning : This doctoral thesis investigates popular romance, a mass-cultural genre with a large female audience. Popular romance is often considered ”lowbrow” and is referred to by terms such as ”porn” and ”garbage”. The female reader of this so called “sentimental trash” is often portrayed as naïve and unworldly. LÄS MER