Sökning: "Karin Josefsson"

Visar resultat 1 - 5 av 18 avhandlingar innehållade orden Karin Josefsson.

 1. 1. Vägen mot implementering av familjecentrerad omvårdnad

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå universitet

  Författare :Susanna Pusa; Karin Sundin; Ulf Isaksson; Karin Josefsson; [2019]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Family Support; Family Systems Nursing Conversations; Family Systems Nursing; Home Health Care; Implementation; Familjecentrerad omvårdnad; Familjecentrerade samtal; Familjestöd; Hemsjukvård; Implementering; hälso- och sjukvårdsforskning; health services research;

  Sammanfattning : Bakgrund: När människor är inkluderade i varandras liv påverkar en förändring av livssituationen hos en person även de övriga personerna som står den nära. Det innebär att när en person drabbas av ohälsa eller sjukdom påverkas även personens familj. LÄS MER

 2. 2. Existentiell ensamhet hos sköra äldre personer vårdpersonals och volontärers erfarenheter och behov av stöd

  Detta är en avhandling från Malmö : Malmö universitet

  Författare :Malin Sundström; Anna-Karin Edberg; Kerstin Blomqvist; Rämgård Margareta; Karin Josefsson; [2020]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Existentiell ensamhet; Sköra äldre personer; Vårdpersonal; Volontärer; Frivilligorganisationer; Enhetschefer; Vårdkontext; Stöd; Intervjuer; Case study; Innehållsanalys; Enkätstudie;

  Sammanfattning : The overall aim of the thesis was to explore healthcare professionals’ and volunteers’ experiences of encountering older persons’ existential loneliness, the significance of the care context, and first-line managers’ view of support. Three of the studies were qualitative with a descriptive design (studies I–III) and the fourth was quantitative with a cross-sectional design (Study IV). LÄS MER

 3. 3. Municipal elderly care : implications of registered nurses' work situation, education, and competence

  Detta är en avhandling från Stockholm : Karolinska institutet

  Författare :Karin Josefsson; [2006]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; registered nurse ; nursing ; municipal elderly care ; work situation ; demand ; control ; influence ; support ; violence ; education ; competence ; competence development ; questionnaire ; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS Caring sciences; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN Vårdvetenskap; Vårdvetenskap; Nursing Science;

  Sammanfattning : Registered nurses (RNs) are key figures in municipal elderly care. It is a challenge to create necessary conditions that enable them to provide quality nursing care. LÄS MER

 4. 4. Municipal elderly care : implications of registered nurses' work situation, education, and competence

  Detta är en avhandling från Stockholm : Karolinska Institutet, Department of Neurobiology, Care Sciences and Society

  Författare :Karin Josefsson; Karolinska Institutet.; Karolinska Institutet.; [2006]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; registered nurse; nursing; municipal elderly care; work situation; demand; control; influence; support; violence; education; competence; competence development; questionnaire;

  Sammanfattning : Registered nurses (RNs) are key figures in municipal elderly care. It is a challenge to create necessary conditions that enable them to provide quality nursing care. LÄS MER

 5. 5. Municipal elderly care: Implications of registered nurses' work situation, education, and competence

  Detta är en avhandling från Stockholm : Karolinska Institutet

  Författare :Karin Josefsson; [2006]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES;

  Sammanfattning : .... LÄS MER