Sökning: "Karin Josefsson"

Visar resultat 1 - 5 av 19 avhandlingar innehållade orden Karin Josefsson.

 1. 1. Exploring resident health, wellbeing, and thriving in Swedish sheltered housing

  Författare :Laura Corneliusson; David Edvardsson; Anders Sköldunger; Karin Sjögren; Hugo Lövheim; Karin Josefsson; Umeå universitet; []
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; sheltered housing; older people; health status; wellbeing; thriving; cross-sectional; longitudinal; nursing; trygghetsboende; äldre; hälsostatus; välbefinnande; trivsel; tvärsnittstudie; longitudinell studie; omvårdnad;

  Sammanfattning : Background: As the population of older people is expected to increase in the coming decades, an increase in service demand will likely follow. Aging in place is common in Sweden, but may be associated with loneliness, anxiety, and other negative health effects. LÄS MER

 2. 2. ”Jag vill sova, men kan inte” : Ungdomars perspektiv på faktorer som försvårar och främjar deras sömn

  Författare :Malin Jakobsson; Karin Josefsson; Karin Högberg; Pernilla Garmy; Högskolan i Borås; []
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; adolescent; sleep; sleeping difficulties; promote; support; health; parent; school nurse; caring science; Människan i vården; The Human Perspective in Care;

  Sammanfattning : Background: Sleeping difficulties have become increasingly prevalent among adolescents and have negative consequences on their health, well-being, and education.Aim and methods: The overall aim of this thesis was to explore adolescents’ sleep and the factors that impede and promote their sleep. LÄS MER

 3. 3. Vägen mot implementering av familjecentrerad omvårdnad

  Författare :Susanna Pusa; Karin Sundin; Ulf Isaksson; Karin Josefsson; Umeå universitet; []
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Family Support; Family Systems Nursing Conversations; Family Systems Nursing; Home Health Care; Implementation; Familjecentrerad omvårdnad; Familjecentrerade samtal; Familjestöd; Hemsjukvård; Implementering; hälso- och sjukvårdsforskning; health services research;

  Sammanfattning : Bakgrund: När människor är inkluderade i varandras liv påverkar en förändring av livssituationen hos en person även de övriga personerna som står den nära. Det innebär att när en person drabbas av ohälsa eller sjukdom påverkas även personens familj. LÄS MER

 4. 4. Existentiell ensamhet hos sköra äldre personer : vårdpersonals och volontärers erfarenheter och behov av stöd

  Författare :Malin Sundström; Anna-Karin Edberg; Kerstin Blomqvist; Rämgård Margareta; Karin Josefsson; Högskolan Kristianstad; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; Existentiell ensamhet; Sköra äldre personer; Vårdpersonal; Volontärer; Frivilligorganisationer; Enhetschefer; Vårdkontext; Stöd; Intervjuer; Case study; Innehållsanalys; Enkätstudie;

  Sammanfattning : The overall aim of the thesis was to explore healthcare professionals’ and volunteers’ experiences of encountering older persons’ existential loneliness, the significance of the care context, and first-line managers’ view of support. Three of the studies were qualitative with a descriptive design (studies I–III) and the fourth was quantitative with a cross-sectional design (Study IV). LÄS MER

 5. 5. Municipal elderly care : implications of registered nurses' work situation, education, and competence

  Författare :Karin Josefsson; Örebro universitet; Karolinska Institutet; Karolinska Institutet; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; registered nurse ; nursing ; municipal elderly care ; work situation ; demand ; control ; influence ; support ; violence ; education ; competence ; competence development ; questionnaire ; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN; Caring sciences; Vårdvetenskap; Nursing Science; Vårdvetenskap; registered nurse; nursing; municipal elderly care; work situation; demand; control; influence; support; violence; education; competence; competence development; questionnaire;

  Sammanfattning : Registered nurses (RNs) are key figures in municipal elderly care. It is a challenge to create necessary conditions that enable them to provide quality nursing care. LÄS MER