Sökning: "Karin Josefsson"

Hittade 4 avhandlingar innehållade orden Karin Josefsson.

 1. 1. Exploring motivational mechanisms in exercise behaviour. Applying Self-determination theory in a person-centred approach

  Detta är en avhandling från Göteborg : University of Gothenburg

  Författare :Karin Anna Weman-Josefsson; Anna Karin Weman-Josefsson; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2014]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; autonomy; competence; exercise; intervention; mediation; relatedness;

  Sammanfattning : Motion och fysisk aktivitet är multifacetterade beteenden som påverkas av komplexa samband mellan en mängd olika faktorer och ett sätt öka förståelsen för mekanismerna bakom hållbara motionsbeteenden är att studera motivationsrelaterade förhållanden och förutsättningar. Denna licentiatavhandling har därför en personcentrerad ansats som baseras på en deskriptiv processmodell som ingår i Självbestämmandeteorin (Self-determination theory; SDT). LÄS MER

 2. 2. Municipal elderly care implications of registered nurses' work situation, education, and competence

  Detta är en avhandling från Stockholm : Karolinska institutet

  Författare :Karin Josefsson; Örebro universitet.; Karolinska Institutet.; Karolinska Institutet.; [2006]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS Caring sciences; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN Vårdvetenskap; Vårdvetenskap; Nursing Science; registered nurse ; nursing ; municipal elderly care ; work situation ; demand ; control ; influence ; support ; violence ; education ; competence ; competence development ; questionnaire ; registered nurse; nursing; municipal elderly care; work situation; demand; control; influence; support; violence; education; competence; competence development; questionnaire;

  Sammanfattning : Registered nurses (RNs) are key figures in municipal elderly care. It is a challenge to create necessary conditions that enable them to provide quality nursing care. LÄS MER

 3. 3. You don’t have to love it - Exploring the mechanisms of exercise motivation using self-determination theory in a digital context

  Detta är en avhandling från Göteborg : University of Gothenburg

  Författare :Anna Karin Weman-Josefsson; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2016]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; exercise; motivation; self-determination theory; digital intervention; LGCM; mediation; RCT;

  Sammanfattning : Most Western countries have developed guidelines and programs to inform and promote regular physical activity and exercise behaviours in order to gain desired health benefits for the population. Unfortunately, health statistics show that many people do not reach these recommended activity levels. LÄS MER

 4. 4. Oral care quality in intensive care units and short-term care units Nursing staff and older people's perspectives

  Detta är en avhandling från Karlstads universitet

  Författare :Maria Andersson; Bodil Wilde-Larsson; Mona Persenius Wentzel; Karin Josefsson; [2019]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Oral care; quality of care; intensive care; short-term care; older people’s perceptions; nursing staff’s perceptions; person-related conditions; Nursing Science; Omvårdnad;

  Sammanfattning : The overall aim of this thesis was to investigate oral care and its quality through the perspectives of nursing staff in intensive care units and short-term care units and from the perspectives of older people in short-term care units. Methods: The mix-method study (I) had a concurrent embedded design and was cross-sectional. LÄS MER