Sökning: "femininity"

Visar resultat 1 - 5 av 153 avhandlingar innehållade ordet femininity.

 1. 1. Femininity at Work : Gender, Labour, and Changing Relations of Power in a Swedish Hospital

  Detta är en avhandling från Lund : Arkiv förlag & tidskrift

  Författare :Rebecca Selberg; Linnéuniversitetet.; [2012]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Work Life Studies; Arbetlivsvetenskap; Gender Studies; Genusvetenskap; Care; Gender; Femininity; Nursing; Labour process; Ethnography; Neoliberalism; Care work; Nurses;

  Sammanfattning : Gender scholarship has identified how paid care work reproduces male dominance and reinforces women’s subordination, but also how labour and workplaces provide a critical space for women through the development of new forms of identity and struggle. In this ethnographic study of Swedish nurses’ work, the concept of normative femininity is used in order to explore gender, labour, and changing relations of power in the context of the neoliberal transformation of the Swedish welfare state. LÄS MER

 2. 2. ”Gudomlig, ingenting mindre än gudomlig!” Skådespelerskan Ellen Hartmans iscensättningar på scen och i offentlighet

  Detta är en avhandling från Stockholm : Institutionen för kultur och estetik, Stockholms universitet

  Författare :Hélène Ohlsson; Stockholms universitet.; [2018]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Swedish theater; actress; acting; diva; femininity; pariah femininity; gender; fin-de siècle; Ellen Hartman; teatervetenskap; Theatre Studies;

  Sammanfattning : The purpose of the thesis is to examine the diva femininity, career strategies, and acting style of the Swedish actress Ellen Hartman (1860-1945). The aim is to highlight her importance to Swedish theater during the fin-de-siècle. LÄS MER

 3. 3. Skapande av femininitet : om kvinnor i missbrukarbehandling

  Detta är en avhandling från Leili Laanemets, Socialhögskolan, Box 23, 221 00 Lund

  Författare :Leili Laanemets; Lunds universitet.; Lund University.; [2002]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; client.; drug use; drug abuse; drugs; alcohol; drug treatment; addiction treatment; motherhood; sex; gender; femininity; women; Social problems and welfare; national insurance; Sociala problem; social välfärd; socialförsäkring;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Skapande av femininitet, om kvinnor i missbrukarbehandling Denna avhandling handlar om kvinnor i missbrukarbehandling och deras beskrivningar av sig själva som kvinnor, den s.k. femininitetsprocessen. LÄS MER

 4. 4. Kvinnlig för sin ålder : en intervjustudie om ålder, kropp och femininitet

  Detta är en avhandling från Stockholm : Bullfinch Publishing

  Författare :Thérese Persson; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2010]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Age; ageing; body; femininity; female ageing; norms; interviews; ages; gender; intersectionality; Ålder; åldrande; kropp; kvinnligt åldrande; normer; intervjuer; åldrar; kön; intersektionalitet; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS Older people and ageing; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN Äldre och åldrande;

  Sammanfattning : The aim of the dissertation to understand how age is given meaning to different age groups as weil as in relation to the body and femininity. These relationships are examined on the basis of interviews with 25 individuals 6-99 years old. LÄS MER

 5. 5. Skapa rum. Ung femininitet, kroppslighet och psykisk ohälsa genusmedveten hälsofrämjande intervention

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå Universitet

  Författare :Maria Strömbäck; Umeå universitet.; Umeå universitet.; Umeå universitet.; [2014]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; mental health; stress-related health; young women; femininity; physiotherapy; psychosomatics; psychiatry; gender theory; phenomenology; corporeality; embodiment; empowerment; intervention; sjukgymnastik; Physiotherapy; Psychiatry; psykiatri; genusvetenskap; genusvetenskap;

  Sammanfattning : Mental health problems among young people, girls and young women in particular, are a serious public health problem. Gendered patterns of mental illness are seen in conjunction with stress-related problems such as anxiety, depression, and psychosomatic complaints. LÄS MER