Sökning: "femininity"

Visar resultat 1 - 5 av 175 avhandlingar innehållade ordet femininity.

 1. 1. Femininity at Work : Gender, Labour, and Changing Relations of Power in a Swedish Hospital

  Detta är en avhandling från Lund : Arkiv förlag & tidskrift

  Författare :Rebecca Selberg; Gunnar Olofsson; Diana Mulinari; Jeff Hearn; [2012]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Care; Gender; Femininity; Nursing; Labour process; Ethnography; Neoliberalism; Work Life Studies; Arbetlivsvetenskap; Gender Studies; Genusvetenskap;

  Sammanfattning : Gender scholarship has identified how paid care work reproduces male dominance and reinforces women’s subordination, but also how labour and workplaces provide a critical space for women through the development of new forms of identity and struggle. In this ethnographic study of Swedish nurses’ work, the concept of normative femininity is used in order to explore gender, labour, and changing relations of power in the context of the neoliberal transformation of the Swedish welfare state. LÄS MER

 2. 2. ”Gudomlig, ingenting mindre än gudomlig!” Skådespelerskan Ellen Hartmans iscensättningar på scen och i offentlighet

  Detta är en avhandling från Stockholm : Institutionen för kultur och estetik, Stockholms universitet

  Författare :Hélène Ohlsson; Tiina Rosenberg; Claudia Lindén; [2018]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Swedish theater; actress; acting; diva; femininity; pariah femininity; gender; fin-de siècle; Ellen Hartman; teatervetenskap; Theatre Studies;

  Sammanfattning : The purpose of the thesis is to examine the diva femininity, career strategies, and acting style of the Swedish actress Ellen Hartman (1860-1945). The aim is to highlight her importance to Swedish theater during the fin-de-siècle. LÄS MER

 3. 3. Femininity at Work - Gender, Labour, and Changing Relations of Power in a Swedish Hospital

  Detta är en avhandling från Arkiv

  Författare :Rebecca Selberg; [2012]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Care work; Gender; Femininity; Nursing; Nurses; Labour process; Ethnography; Neoliberalism;

  Sammanfattning : Gender scholarship has identified how paid care work reproduces male dominance and reinforces women's subordination, but also how labour and workplaces provide a critical space for women through the development of new forms of identity and struggle. In this ethnographic study of Swedish nurses' work, the concept of normative femininity is used in order to explore gender, labour, and changing relations of power in the context of the neoliberal transformation of the Swedish welfare state. LÄS MER

 4. 4. Skapande av femininitet : om kvinnor i missbrukarbehandling

  Detta är en avhandling från Leili Laanemets, Socialhögskolan, Box 23, 221 00 Lund

  Författare :Leili Laanemets; [2002]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; client.; drug use; drug abuse; drugs; alcohol; drug treatment; addiction treatment; motherhood; sex; gender; femininity; women; Social problems and welfare; national insurance; Sociala problem; social välfärd; socialförsäkring;

  Sammanfattning : This thesis is about women in drug abuse treatment and their descriptions of themselves as women - their process of becoming feminine. The aim of the thesis is describing and trying to understand the meaning of the treatment in the women's femininity processes and what significance drugs, alcohol, men, the own body, motherhood, and sexuality have and have had in the process. LÄS MER

 5. 5. Kvinnlig för sin ålder : en intervjustudie om ålder, kropp och femininitet

  Detta är en avhandling från Stockholm : Bullfinch Publishing

  Författare :Thérese Persson; Eva Reimers; Beatriz Lindqvist; Ann-Sofia Lundgren; [2010]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Age; ageing; body; femininity; female ageing; norms; interviews; ages; gender; intersectionality; Ålder; åldrande; kropp; kvinnligt åldrande; normer; intervjuer; åldrar; kön; intersektionalitet; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS Older people and ageing; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN Äldre och åldrande;

  Sammanfattning : The aim of the dissertation to understand how age is given meaning to different age groups as weil as in relation to the body and femininity. These relationships are examined on the basis of interviews with 25 individuals 6-99 years old. LÄS MER