Sökning: "university politics"

Visar resultat 1 - 5 av 601 avhandlingar innehållade orden university politics.

 1. 1. Taming the Prophets : : Astrology, Orthodoxy and the Word of God in Early Modern Sweden

  Detta är en avhandling från Sekel Bokförlag

  Författare :Martin Kjellgren; Lund University.; Lunds universitet.; Malmö University.; Malmö University.; [2011]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Apocalypticism; Astrology; Confessionalization; Heterodoxy; Knowledge; Lutheranism; Magic; Orthodoxy; Politics; Power; Prophecy; Reformation; Religion; Science; Social Discipline; HUMANITIES and RELIGION; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP; Humanities Social Sciences; Epistemology;

  Sammanfattning : Popular Abstract in English In May 1619, the Finnish astrologer Sigfridus Aronus Forsius (d. 1624) was examined by clerical authorities. In the verdict, astrology was rejected as a pagan craft, forbidden for any Christian. Yet still astrology was inseparable from the scholarly conception of the world. LÄS MER

 2. 2. Time of Crisis : Order, Politics, Temporality

  Detta är en avhandling från Lund University

  Författare :Petter Narby; Lund University.; Lunds universitet.; [2014]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Statsvetenskap med inriktning mot krishantering och internationell samverkan; Statsvetenskap med inriktning mot krishantering och internationell samverkan; Crisis; Exception; Order; Politics; Time; Temporality; Derrida; Deconstruction;

  Sammanfattning : Kriser är allmänna och problematiska inslag i samtida politik. Förstådd som en punkt i tiden då ordningen är underminerad av oordning och förändring medför krisen en normativ förskjutning som möjliggör extraordinära åtgärder och att krisen avgränsas från det normala, att det oförutsägbara kan avgränsas till krisen och det som görs i kriser kan anses sakna konsekvenser för normaliteten. LÄS MER

 3. 3. Pragmatic Muslim Politics : : The case of Sri Lanka Muslim Congress

  Detta är en avhandling från Printed in Sweden by Media-Tryck, Lund University

  Författare :Andreas Johansson; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; [2016]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; Humaniora; Humanities;

  Sammanfattning : This dissertation investigates the use of religious terms and symbols in politics. More specifically, it investigates Muslim politics. LÄS MER

 4. 4. Climate Science for Policy? The knowledge politics of the IPCC after Copenhagen

  Detta är en avhandling från Media-Tryck, Lund University, Sweden

  Författare :Jasmine Livingston; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; [2018-11]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; climate change; science; politics; IPCC; knowledge; performance;

  Sammanfattning : The rise of climate change as an issue of global concern has rested on scientific representation and understanding of the causes and impacts of, and responses to climatic change. The Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), in particular, has been central to how climate change has become known as a global political problem. LÄS MER

 5. 5. Negotiating teacher professionalism : : on the symbolic politics of Sweden's teacher unions

  Detta är en avhandling från Malmö University

  Författare :Peter Lilja; Lund University.; Lunds universitet.; Malmö University.; Malmö University.; [2014]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Boundary work; institutional theory; policy analysis; profession; professionalism; professionalization; professional project; teacher professionalism; teacher unions; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Humanities Social Sciences; Institutional theory; Policy analysis; Profession; Professionalism; Professionalization; Professional project; Teacher professionalism; Teacher unions;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to critically investigate and problematize the Swedish Teacher Unions’ use of the concept of professionalism within the political negotiation of how to ascribe meaning and contetnt to the idea of teacher professionalism within contemporary Swedish education debates. Departing from two recent educational reforms – the certification of teachers and the reformation of teacher education – and using theories from the sociology of professions coupled with an institutional approach to the study of organizations this study analyzes how the Teacher Unions construct professional projects in relation to each other as well as in relation to the reforms of the current Ministry of Education. LÄS MER