Sökning: "Professional"

Visar resultat 1 - 5 av 1709 avhandlingar innehållade ordet Professional.

 1. 1. Measuring Professional Judgements An Application of the Factorial Survey Approach to the Field of Social Work

  Detta är en avhandling från Stockholm : Acta Universitatis Stockholmiensis

  Författare :Lisa Wallander; Stockholms universitet.; [2008]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES Social sciences Sociology; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Sociologi; Sociology; sociologi; Factorial Survey Approach; Vignettes; Professional Judgements; Sociology; Social Work; Social Services; Substance Misuse Treatment; Multilevel Analysis; Knowledge Use; Professional Development;

  Sammanfattning : The focus of this thesis is the factorial survey approach as a method for studying professional judgements in social work. The factorial survey approach, which was first introduced in the social sciences around the beginning of the 1980s, constitutes an advanced method for measuring human judgements of social objects. LÄS MER

 2. 2. De första sex åren en studie av fyra lärares professionella utveckling med en yrkeslivshistorisk ingång

  Detta är en avhandling från Högskolan i Borås ; Göteborgs universitet

  Författare :Marianne Strömberg; Högskolan i Borås.; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2010]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; professional identity-building; professional socialization; narrativ research; professional developement; Professional identity-building; narrative research; professional development;

  Sammanfattning : The present study is the result of research collaboration where participating teachers and a researcher have jointly analyzed and reflected over experiences from professional training and professional work in order to develop an understanding of skills and knowledge that are relevant to the professional development and professional lives of teachers. The focus is on four female primary school teachers’ stories. LÄS MER

 3. 3. Radiographers’ Professional Competence Development of a context-specific instrument

  Detta är en avhandling från Jönköping : School of Health Sciences

  Författare :Bodil T. Andersson; Högskolan i Jönköping.; [2012]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Professional competence; Radiographer perspective; Patient perspective; Nursing; Radiography; Instrument development; Self-assessment; Psychometric evaluation; RCS;

  Sammanfattning : Aims: The overall aim of this thesis was to explore and describe radiographers‟ professional competence based on patients‟ and radiographers‟ experiences and to develop a context-specific instrument to assess the level and frequency of use of radiographers‟ professional competence.Methods: The design was inductive and deductive. LÄS MER

 4. 4. Becoming a professional A longitudinal study of graduates'  professional trajectories from higher education to working life

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Sofia Nyström; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2009]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; longitudinal study; qualitative analysis; profesional development; identity; employability; higher education; work life; community of practice; gender; Longitudinell studie; kvalitativ analys; professionell utveckling; identitet; anställningsbarhet; högre utbildning; arbetsliv; praktikgemenskap; genus; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP;

  Sammanfattning : Syftet med avhandlingen är att beskriva akademikers bana mot att bli professionella då de kommer ut i arbetslivet med en magisterexamen i psykologi eller statsvetenskap.The study has a longitudinal design where Political Science and Psychology graduates’ have been interviewed on three consecutive occasions; the last semester before graduation, the first year and then, in the third year of professional work. LÄS MER

 5. 5. Anaesthetists and Professional Excellence Specialist and Trainee Anaesthetists’ Understanding of their Work as a Basis for Professional Development, a Qualitative Study

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Jan Larsson; Uppsala universitet.; [2004]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Health services research; Professional training; competence; anaesthesiology; phenomenography; phenomenology; Hälso- och sjukvårdsforskning; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS Health and medical services in society; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN Hälso- och sjukvård i samhället;

  Sammanfattning : Why do some anaesthetists perform a better job than others? Why do some trainees grow faster in their professional role than others? These are important questions when the education of anaesthetists is so topical. Research in work pedagogy has shown that competence is related to the way professionals understand their work; the two first interview studies of this thesis are about understanding work. LÄS MER