Sökning: "Research-based nursing"

Visar resultat 1 - 5 av 10 avhandlingar innehållade orden Research-based nursing.

 1. 1. Den professionella sjuksköterskan i relation till den akademiska sjuksköterskeutbildningen

  Detta är en avhandling från Institutionen för hälsa och vård

  Författare :Monica Björkström; Karlstads universitet.; [2005]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Professional; Awareness; Research-based nursing; Nursing students; Nurses; Professionell; Medvetenhet; Forskningsbaserad omvårdnad; Sjuksköterskestudenter; Sjuksköterskor; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS Caring sciences Nursing; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN Vårdvetenskap Omvårdnad; Nursing Science; Omvårdnad;

  Sammanfattning : The Professional Nurse in Relation to Academic Nursing EducationThe increasing demands on the nurse’s competence in the society are reflected in laws and ordinances as well as in the transition of the nursing education to universities. The overall aim of this thesis was to illuminate, describe and understand nurses’ professional awareness in relation to academic nursing education. LÄS MER

 2. 2. Något som inte längre är : Distriktssköterskors yrkesutövning på vårdcentral ur ett genusperspektiv

  Detta är en avhandling från Göteborg : Sahlgrenska Academy

  Författare :Ann-Charlott Lindström; Högskolan Väst.; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2007]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS Caring sciences; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN Vårdvetenskap; Nursing science; Vårdvetenskap; district nurses professional practice; profession and competence; gender perspective; ethnography; content analysis;

  Sammanfattning : District nurses have a long tradition of independence and influence over the content and organisation of their work, while the activities at their surgeries have been kept separate from other health services. Social and structural changes have led to a situation where district nurses in primary care are now included in the primary health centre’s organisation. LÄS MER

 3. 3. In pursuit of the common thread Nursing content in patient records with special reference to nursing home care

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Anna Ehrenberg; Uppsala universitet.; [2000]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Medical sciences; nursing records; nursing process; nursing homes; nursing audit; intervention study; MEDICIN OCH VÅRD; MEDICINE; MEDICIN; Medicine; medicin;

  Sammanfattning : The purpose of this thesis was to study different aspects of nursing content in patient records with special reference to nursing home care. The thesis focused on the content, comprehensiveness, accuracy and auditing of records, as well as the practice and perceptions of nurses in relation to recording. LÄS MER

 4. 4. När kroppen sviker -en livsvärldsstudie om kvinnors erfarenheter av hälsa, sjukdom och vård i samband med en hjärtinfarkt

  Detta är en avhandling från Växjö : Institutionen för vårdvetenskap och socialt arbete

  Författare :Annelie Johansson; Växjö universitet.; [2005]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; vårdvetenskap; livsvärldsforskning; hjärtinfarkt; kvinnor; patientperspektivet; existentiell osäkerhet; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS Caring sciences; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN Vårdvetenskap; Vårdvetenskap; Caring Science;

  Sammanfattning : This thesis for a licentiate degree is a Caring Science lifeworld study the purpose of which is to describe women’s experiences of illness, health and care following a myocardial infarction. It consists of two studies (Papers I and II) which form the first part of a doctoral dissertation. LÄS MER

 5. 5. Research utilisation in nursing practice : Barriers and facilitators

  Detta är en avhandling från Stockholm : Karolinska Institutet, Neurobiology, Care Sciences and Society

  Författare :Kerstin Nilsson Kajermo; Karolinska Institutet.; Karolinska Institutet.; [2004]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Barriers to research utilisation; educational program; focus groups; nursing; research dissemination; research implementation; research utilisation; knowledge utilisation;

  Sammanfattning : Research utilisation in nursing practice - barriers and facilitators To improve and develop nursing practice it is important that research findings are utilised by the nurses. The main purpose of this thesis was to explore barriers to and facilitators of research utilisation in nursing practice and to identify factors that might be of importance for that. LÄS MER