Sökning: "samhällsordning"

Hittade 4 avhandlingar innehållade ordet samhällsordning.

 1. 1. Frihetstida policyskapande Uppfostringskommissionen och de akademiska konstitutionerna 1738–1766

  Detta är en avhandling från Huddinge : Södertörns högskola

  Författare :Fredrik Bertilsson; Södertörns högskola.; [2017]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; uppfostringskommissionen; frihetstiden; samhällsordning; universitetspolitik; policy; policyskapande; policyproduktion; universitetspolicy; granskning; styrning; reglering; Historical Studies; Historiska studier; Östersjö- och Östeuropaforskning; Baltic and East European studies;

  Sammanfattning : Regulating education is a vital part of government. This thesis is inspired by recent changes on the political landscape of higher education. It is guided by an interest in how political objectives and concepts of ideal social relationships are transformed and expressed through government university policies and their consequences. LÄS MER

 2. 2. Der rätselhafte Gott : Heimdallr im Licht altnordischer Vorstellungen von Ahnen und Ordnung

  Detta är en avhandling från Uppsala : Teologiska institutionen, Uppsala universitet

  Författare :Sebastian Cöllen; Uppsala universitet.; [2011]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Old Norse religion; Germanic religion; Rígsþula; Hyndluljóð; Völuspá; Edda; odal; ancestors; social order; mediaeval society; Norway; Iceland; idéologie tripartie; Altnordische religion; germanische religion; Odal; Sippe; Ahnen; soziale Ordnung; mittelalterliche Gesellschaft; Norwegen; Island; fornnordisk religion; germansk religion; släktskap; samhällsordning; medeltiden; HUMANITIES and RELIGION; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP; Religionshistoria; History of Religions;

  Sammanfattning : This dissertation aims at a deeper understanding of the character of the Old West Norse god Heimdallr and of his function in the mythological traditions. The need for a new study of this god is indicated by the fact that the more than a century old description of him in the secondary literature as “the enigmatic god” is still standing. LÄS MER

 3. 3. Uppfostringsanstalten. Om tvång i föräldrars ställe

  Detta är en avhandling från Arkiv

  Författare :Claes Levin; Lunds universitet.; Lund University.; [1998]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Social problems and welfare; teorier om socialt arbete; Sociala förändringar; theory of social work; Correctional Treatment; Reformatory; Residential Treatment; Treatment Organizations; Juvenile Delinquency; Child Care; Social Institutions; Human Service Organizations; People-Changing Organizations; Treatment; Social changes; Incarceration.; national insurance; Sociala problem; social välfärd; socialförsäkring;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Avhandlingens syfte är att söka kunskap om vilka faktorer som bidrar till uppfostringsanstaltens framgång som social institution och dess ständiga misslyckande som behandlingsorganisation. Jag försöker förstå varför organisationer som §12-hem och särskilda ungdomshem finns och vilken betydelse de har i vårt samhälle. LÄS MER

 4. 4. Medborgardygd : Den europeiska staden och det offentliga rummets etos

  Detta är en avhandling från Natur och kultur

  Författare :Björn Badersten; Lunds universitet.; Lund University.; [2002]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Novgorod; Florence; European history; ideal type; city; justice; temperance; fortitude; prudence; friendship; citizenship; citizen; Aristotle; civic virtues; Problem of order; virtue ethics; Moscow.; Political and administrative sciences; Statsvetenskap; förvaltningskunskap;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Vad innebär det att vara en god medborgare? Frågan är lika enkel och tidlös som svaret är komplext och mångfacetterat. I grunden har det att göra med hur vi tänker politik. LÄS MER