Sökning: "expression"

Visar resultat 1 - 5 av 6798 avhandlingar innehållade ordet expression.

 1. 1. Expression profiling using manifold supports

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Anette Hagberg; Uppsala universitet.; [2001]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Genetics; mRNA; expression; minimal residual disease MRD ; chronic myeloid leukemia CML ; recombinant human erythropoietin r-HuEpo ; anemia; insulin dependent diabetes mellitus IDDM ; transplantation; Genetik; MEDICINE Dermatology and venerology; clinical genetics; internal medicine Clinical genetics; MEDICIN Dermatologi och venerologi; klinisk genetik; invärtesmedicin Klinisk genetik; Medical Genetics; medicinsk genetik;

  Sammanfattning : Analyses of mRNA provides a condensed view of gene structure and quantitative analysis can reveal the induction of physiological or pathological gene expression programs. This thesis describes a new method for mRNA isolation, followed by sensitive real time detection via polymerase chain reaction (PCR), in order to quantitate transcripts of interest. LÄS MER

 2. 2. Vocal Expression of Emotion Discrete-emotions and Dimensional Accounts

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Petri Laukka; Uppsala universitet.; [2004]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Psychology; speech; emotion; vocal expression; emotion dimensions; acoustic cues; categorical perception; nonverbal communication; speech synthesis; cross-cultural communication; decoding accuracy; emotion intensity; meta-analysis; discrete emotions; Psykologi; SOCIAL SCIENCES Social sciences Psychology; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Psykologi;

  Sammanfattning : This thesis investigated whether vocal emotion expressions are conveyed as discrete emotions or as continuous dimensions. Study I consisted of a meta-analysis of decoding accuracy of discrete emotions (anger, fear, happiness, love-tenderness, sadness) within and across cultures. LÄS MER

 3. 3. Human Endogenous Retroviruses: Expression and Evolutionary Relationships

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Marie-Louise Andersson; Lunds universitet.; Lund University.; [2001]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Mikrobiologi; mycology; virology; bacteriology; Microbiology; bakteriologi; expression; transcription; reverse transcriptase; HERV; phylogeny; virologi; mykologi;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Retrovirus är en typ av virus som finns hos både människor och djur. Detta virus sprider sig genom att en virus partikel tar sig in i en cell och sedan integrerar sin virala arvsmassa in i cellens arvmassa, DNA. Retrovirusets arvsmassa är från början RNA men skrivs sedan om till DNA för att kunna integreras. LÄS MER

 4. 4. Matrix degrading proteases in the ovary expression and function

  Detta är en avhandling från Umeå : Medicinsk biokemi och biofysik

  Författare :Patrik Wahlberg; Umeå universitet.; [2004]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Biochemistry; ovary; ovulation; corpus luteum; plasminogen; PA; MMP; rat; mouse; Biokemi; MEDICINE Chemistry Biochemistry; MEDICIN Kemi Biokemi; medicinsk biokemi; Medical Biochemistry;

  Sammanfattning : Extracellular matrix degrading proteases from the plasminogen (plg) activator (PA) and the matrix metalloproteinase (MMP) systems have been implicated as important mediators of ovulation and corpus luteum (CL) formation and regression. The aim of this thesis was to investigate the expression and regulation of PAs and MMPs in the ovary and to examine their functional roles for CL formation and function. LÄS MER

 5. 5. β-adrenergic receptors : Genes and Expression

  Detta är en avhandling från Stockholm : Stockholm University

  Författare :Tore Bengtsson; Stockholms universitet.; [1998]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURAL SCIENCES Biology Organism biology Animal physiology; NATURVETENSKAP Biologi Organismbiologi Zoofysiologi; Zoological physiology; zoofysiologi;

  Sammanfattning : .... LÄS MER