Sökning: "Environmental science"

Visar resultat 1 - 5 av 1857 avhandlingar innehållade orden Environmental science.

 1. 1. Environmental research collaboration : Cross-sector knowledge production in environmental science

  Detta är en avhandling från Växjö : Linnaeus University Press

  Författare :Joacim Rosenlund; Linnéuniversitetet.; [2017]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Triple helix; quintuple helix; Mode 3; cross-sector research collaboration; interactive research; boundaries; knowledge production; relevance of research; environmental science; Miljövetenskap; Environmental Science; Sociology; Sociologi; Ledarskap; entreprenörskap och organisation; Ledarskap; entreprenörskap och organisation;

  Sammanfattning : Increased interaction between science and society is recognised as one of the characteristics of contemporary science. Solving the complex environmental problems of our day also necessitate such interactions. LÄS MER

 2. 2. Felling Forests from Afar: Quantifying Deforestation Driven by Agricultural Expansion and International Trade

  Detta är en avhandling från ; Chalmers tekniska högskola; Gothenburg

  Författare :Florence Pendrill; [2019]
  Nyckelord :LANTBRUKSVETENSKAPER; AGRICULTURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; LANTBRUKSVETENSKAPER; AGRICULTURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Forest transitions; Land cover; Carbon footprints; Agriculture; Forestry; Carbon emissions; Land use; International trade; Deforestation;

  Sammanfattning : Deforestation is a major source of human-caused greenhouse gas emissions and the largest threat to terrestrial biodiversity. Most forest loss is due to the expansion of agricultural land use increasingly driven by international demand for food, fuel and fibre. LÄS MER

 3. 3. Climate Science for Policy? The knowledge politics of the IPCC after Copenhagen

  Detta är en avhandling från Media-Tryck, Lund University, Sweden

  Författare :Jasmine Livingston; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; [2018-11]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; climate change; science; politics; IPCC; knowledge; performance;

  Sammanfattning : Klimatförändringarna kommer att påverka ekosystem och samhällen över hela världen. Det är ett problem som kräver drastiska och omedelbara förändringar av vårt sätt att leva och av våra samhällsstrukturer, och därmed politiskt engagemang av aldrig tidigare skådat slag. LÄS MER

 4. 4. Bioaugmentation for reduction of diffuse pesticide contamination

  Detta är en avhandling från Media-Tryck, Lund University, Sweden

  Författare :Karin Önneby; Sveriges lantbruksuniversitet.; [2013]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; LANTBRUKSVETENSKAPER; AGRICULTURAL SCIENCES; LANTBRUKSVETENSKAPER; AGRICULTURAL SCIENCES; LANTBRUKSVETENSKAPER; AGRICULTURAL SCIENCES;

  Sammanfattning : Pesticides and their residues frequently contaminate surface waters and groundwater so consequently there is a great need to identify methods and practices that reduce such contamination. This thesis examined the potential of a 'bioprophylactic' concept based on the hypothesis that diffuse contamination after application in the field can be significantly reduced if pesticides are degraded as rapidly as possible after the intended effect has been achieved. LÄS MER

 5. 5. Brazilian land use policies and the development of ecosystem services

  Detta är en avhandling från Stockholm : KTH Royal Institute of Technology

  Författare :Flavio L. M. Freitas; KTH.; [2017]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; LANTBRUKSVETENSKAPER; AGRICULTURAL SCIENCES; LANTBRUKSVETENSKAPER; AGRICULTURAL SCIENCES; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Brazil; Land use policy; Forest protection; Ecosystem services; Biodiversity; Offsetting of legal reserves; Mark- och vattenteknik; Land and Water Resources Engineering;

  Sammanfattning : Concerns related to global environmental changes due to land use changes have been driving international communities towards more sustainable land use systems. Brazil is a country of global strategic importance in this matter considering that it is the nation with the largest extension of preserved tropical native vegetation, recognised for its ecosystem services and high and unique biodiversity. LÄS MER