Sökning: "Environmental science"

Visar resultat 1 - 5 av 1849 avhandlingar innehållade orden Environmental science.

 1. 1. Environmental research collaboration : Cross-sector knowledge production in environmental science

  Detta är en avhandling från Växjö : Linnaeus University Press

  Författare :Joacim Rosenlund; Linnéuniversitetet.; [2017]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Triple helix; quintuple helix; Mode 3; cross-sector research collaboration; interactive research; boundaries; knowledge production; relevance of research; environmental science; Miljövetenskap; Environmental Science; Sociology; Sociologi; Ledarskap; entreprenörskap och organisation; Ledarskap; entreprenörskap och organisation;

  Sammanfattning : Increased interaction between science and society is recognised as one of the characteristics of contemporary science. Solving the complex environmental problems of our day also necessitate such interactions. LÄS MER

 2. 2. Felling Forests from Afar: Quantifying Deforestation Driven by Agricultural Expansion and International Trade

  Detta är en avhandling från ; Chalmers tekniska högskola; Gothenburg

  Författare :Florence Pendrill; [2019]
  Nyckelord :LANTBRUKSVETENSKAPER; AGRICULTURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; LANTBRUKSVETENSKAPER; AGRICULTURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Forest transitions; Land cover; Carbon footprints; Agriculture; Forestry; Carbon emissions; Land use; International trade; Deforestation;

  Sammanfattning : Deforestation is a major source of human-caused greenhouse gas emissions and the largest threat to terrestrial biodiversity. Most forest loss is due to the expansion of agricultural land use increasingly driven by international demand for food, fuel and fibre. LÄS MER

 3. 3. Climate Science for Policy? The knowledge politics of the IPCC after Copenhagen

  Detta är en avhandling från Media-Tryck, Lund University, Sweden

  Författare :Jasmine Livingston; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; [2018-11]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; climate change; science; politics; IPCC; knowledge; performance;

  Sammanfattning : Klimatförändringarna kommer att påverka ekosystem och samhällen över hela världen. Det är ett problem som kräver drastiska och omedelbara förändringar av vårt sätt att leva och av våra samhällsstrukturer, och därmed politiskt engagemang av aldrig tidigare skådat slag. LÄS MER

 4. 4. Bioaugmentation for reduction of diffuse pesticide contamination

  Detta är en avhandling från Media-Tryck, Lund University, Sweden

  Författare :Karin Önneby; Sveriges lantbruksuniversitet.; [2013]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; LANTBRUKSVETENSKAPER; AGRICULTURAL SCIENCES; LANTBRUKSVETENSKAPER; AGRICULTURAL SCIENCES; LANTBRUKSVETENSKAPER; AGRICULTURAL SCIENCES;

  Sammanfattning : Pesticides and their residues frequently contaminate surface waters and groundwater so consequently there is a great need to identify methods and practices that reduce such contamination. This thesis examined the potential of a 'bioprophylactic' concept based on the hypothesis that diffuse contamination after application in the field can be significantly reduced if pesticides are degraded as rapidly as possible after the intended effect has been achieved. LÄS MER

 5. 5. Policy Integration for Sustainable Transport Development Case Studies of Two Swedish Regions

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Linnea Eriksson; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2016]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Policy integration; sustainable transport; region; policy; planning; public administration; institutional logics; organizational identity; boundary object; Sweden; Policy integration; samverkan; hållbara transporter; regional nivå; policy; planering; offentlig förvaltning; institutionella logiker; organisationsidentiteter; gränsobjekt;

  Sammanfattning : It has been argued that for the management of complex issues such as sustainability, which transcend traditional policy sectors and require coordination between several different interests and actors, policymaking depends upon collaboration and integration processes between different sectors and tiers of government. The overall aim of this thesis is therefore to study how and why (or why not) policy integration processes are being developed in regional policymaking and what this means for the achievement of sustainable transport. LÄS MER