Sökning: "concept of academic freedom"

Visar resultat 1 - 5 av 6 avhandlingar innehållade orden concept of academic freedom.

 1. 1. Den akademiska frihetens gränser : Max Weber, Humboldtmodellen och den värdefria vetenskapen

  Detta är en avhandling från Uppsala : Institutionen för idé- och lärdomshistoria

  Författare :Peter Josephson; Uppsala universitet.; [2005]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANITIES and RELIGION History and philosophy subjects History subjects History of science and ideas; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Historieämnen Idé- o lärdomshistoria; Idé- och lärdomshistoria; History of Sciences and Ideas; History of science and ideas; value-freedom; value judgments; concept of academic freedom; university politics; Humboldt; German University Teacher s Congress; discrimination; Social Democrats; Robert Michels; Idé- och lärdomshistoria;

  Sammanfattning : The aim of this dissertation is to contribute to an understanding of why Weber advocated a value-free science. In en essay from 1917, Weber writes that the question of whether or not one ought to make value judgments in the lecture hall is basically a question of practical university policy. LÄS MER

 2. 2. The language of passion : the order of poetics and the construction of a lyric genre 1746-1806

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Anna Cullhed; Uppsala universitet.; [2001]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Literature; The lyric; genre; poetics; neoclassicism; romanticism; tradition; discourse; ode; song; hymn; canon; imitation; authenticity; expression; original poetry; Litteraturvetenskap; HUMANITIES and RELIGION Aesthetic subjects Literature; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Estetiska ämnen Litteraturvetenskap; Literature; Litteraturvetenskap;

  Sammanfattning : The subject of this dissertation is the construction of a lyric genre in academic poetics between 1746 and 1806, in handbooks and lectures by Ch. Batteux, J. A. Schlegel, J. LÄS MER

 3. 3. Företagsekonomi och ekonomiska studier i Litauen - Om ett universitetsämnes konstituering

  Detta är en avhandling från Malmö högskola, Lärarutbildningen

  Författare :Jonas Christensen; Malmö University.; Malmö University.; [2007]
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES Social sciences; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik; Humanities Social Sciences; freedom; management; economics; creation; Lithuania; change; social-constructionism; development ecology;

  Sammanfattning : Studies of the circumstances surrounding the creation and development of a university discipline are a part of pedagogical research. This thesis highlights the development of management and economic education against the background of changes caused by the Lithuania’s emancipation from the Soviet Union and aims to present a picture of how management as a university discipline has been created in Lithuania between the period 1988-1997. LÄS MER

 4. 4. Logics and politics of professionalism the case of university English language teachers in Vietnam

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå University

  Författare :Mai Trang Vu; Umeå universitet.; [2017]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; HUMANIORA; HUMANITIES; professionalism; professionalisation; university English language teachers; higher education management; policy; embedded case study; Vietnam; pedagogik; Education;

  Sammanfattning : Set against a changing backdrop of reforms in higher education and English language teaching (ELT), the thesis explores the notion of professionalism for university English teachers in Vietnam: What is defined as professionalism in this particular period of time? How is professionalism constructed in this context?The research approaches professionalism as a critical concept: A list of aspired traits and features are always value-laden and concern the question of power. From this premise, the thesis discusses a “kaleidoscope” relationship between different actors in the making of professionalism. LÄS MER

 5. 5. Kreativ funktion, perceptgenetisk rekonstruktion och organisatoriska förutsättningar för kreativ verksamhet. En studie av högskolelärare

  Detta är en avhandling från Department of Psychology, Lund University

  Författare :Lars Ryhammar; [1996]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Defense Mechanism Technique modified DMTm ; leadership style; organizational climate; organizational conditions; organizational structure; Applied and experimental psychology; organizational culture; percept-genesis; Spiral Aftereffect Techn; Creative Functioning Technique CFT ; creativity; Tillämpad och experimentell psykologi;

  Sammanfattning : Against the background of a need for empirical research on creative university teachers and creative university environments, and for broad and encompassing models within research on creativity, various questions concerning the university teacher, the university organization and relations between them are posed. The description and interpretation of creativity and personality presented takes as its starting point a percept-genetic point of view in which the concept of creative functioning is added to Andersson's developmental and personality model. LÄS MER