Sökning: "heteronormativity"

Visar resultat 1 - 5 av 43 avhandlingar innehållade ordet heteronormativity.

 1. 1. Heteronormativity in a Nursing Context Attitudes toward Homosexuality and Experiences of Lesbians and Gay Men

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Gerd Röndahl; Marianne Carlsson; Sune Innala; Kerstin Segesten; [2005]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Caring sciences; lesbians and gay men; homosexual; social norms; heteronormativity; intergroup relation; attitude; communication; nursing; Vårdvetenskap; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS Caring sciences; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN Vårdvetenskap;

  Sammanfattning : The general aim of the project was to describe the situation of lesbians and gay men in a nursing environment by studying the attitudes of nursing staff and students, and the experiences of gay nursing staff in their work environment and of gay patients and partners in their encounters with nursing. The study for papers I and II had a descriptive, comparative design. LÄS MER

 2. 2. Kamp om rummet en studie av heteronormativitet i Svenska kyrkan

  Detta är en avhandling från Umeå : Institutionen för kultur och medier, Umeå universitet

  Författare :Susanne Lindström; Eva Reimers; Tone Hellesund; Stein Rokkan; [2005]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; ethnology; discourse; norm; normality; abnormality; experience; dichotomy; power; heteronormativity; heterosexuality; homo- and bisexuality; gender; identity; Swedish church; theology; Christianity; ”us” and ”them”; partnership; marriage and life story; etnologi; diskurs; norm; normalitet; erfarenhet; dikotomi; makt; heteronormativitet; heterosexualitet; homo- och bisexualitet; genus; identitet; svenska kyrkan; teologi; kristendom; vi och dom; partnerskap; and livshistoria; HUMANITIES and RELIGION History and philosophy subjects Ethnology; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Etnologi; Ethnology; etnologi;

  Sammanfattning : This thesis deals with questions concerning ongoing constructions of heterosexuality as a norm in the Swedish church. Empirically the study is based partly on interviews with thirteen homo- and bisexual priests, one district visitor and one church politician and partly on some of the church’s own inquiries and documents concerning the question of Christianity and ”deviant” sexuality. LÄS MER

 3. 3. Hundra år av tvåsamhet Äktenskapet i svenska statliga utredningar 1909-2009

  Detta är en avhandling från Lund : Arkiv

  Författare :Catrine Andersson; Mats Franzén; Per Gustafson; Åsa Lundqvist; [2011]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Marriage; Coupledom; Heteronormativity; Cohabitation; Discourse; Family; Sexuality; SOCIAL SCIENCES Social sciences Sociology; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Sociologi; Sociologi; Sociology;

  Sammanfattning : The aim of the thesis is to study the concept of marriage and discursive constructions linked to marriage in Swedish policy documents, SOU, 1909-2009. Focusing on marriage as a formal institution, and on form, rather than content – marriage is considered one of several ways of regulating intimate relationships, and the analysis is thus centred on the intimate and erotic aspects of marriage as an institution. LÄS MER

 4. 4. Sexualitet i klassrummet. Språkundervisning, elevsubjektivitet och heteronormativitet

  Detta är en avhandling från Göteborg : Göteborgs universitet

  Författare :Angelica Simonsson; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2017]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; language education; sexuality; pupil subjectivity; heteronormativity;

  Sammanfattning : In this thesis, the production of sexuality in secondary language education is examined. More specifically, the aim is to explore how sexuality, pupil subjectivity and heteronormativity are produced within, and as constituent parts of, teaching practices of Swedish and English in secondary school. LÄS MER

 5. 5. Intergenerational touch in PE a student perspective

  Detta är en avhandling från Örebro : Örebro University

  Författare :Annica Caldeborg; Marie Öhman; Ninitha Maivordotter; Maria Hedlin; [2018]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Intergenerational touch; Physical Education; PE; student perspective; didactic contract; heteronormativity;

  Sammanfattning : This thesis takes its point of departure in the research field of intergenerational touch in Physical Education (PE). Previous research in the field have mainly been conducted from a teacher’s perspective and has shown that teachers of PE have become more cautious about using physical contact in recent years. LÄS MER