Sökning: "sexuality"

Visar resultat 1 - 5 av 317 avhandlingar innehållade ordet sexuality.

 1. 1. Mandom och mödom : Sexualitet, homosocialitet och aristokratisk identitet på det senmedeltida Island

  Detta är en avhandling från Göteborg : Institutionen för historiska studier, Göteborgs universitet

  Författare :Henric Bagerius; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2009]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; Historia; History; Sexuality; Gender; Homosociality; Virginity; Aristocracy; Aristocratic Identity; Romance; Fornaldarsögur; Riddarasögur; Iceland; Middle Ages; sexuality; gender; homosociality; virginity; aristocracy; aristocratic identity; romance; fornaldarsögur; riddarasögur;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to show how political and sexual strategies interacted when the Icelandic elite was reorganized in the late Middle Ages. During the years 1262 through 1264, the Icelanders agreed to pay tax to the Norwegian king and thus Iceland evolved into a more organized and hierarchical society. LÄS MER

 2. 2. Hellraiser : om Clive Barkers film

  Detta är en avhandling från Ellerströms förlag

  Författare :Anna Arnman; Lunds universitet.; Lund University.; [2005]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANITIES and RELIGION Aesthetic subjects Film; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Estetiska ämnen Filmvetenskap; Film Studies; Filmvetenskap; Horror; genre; body; monstrous; aesthetics; Cenobites; sexuality; family; house; religion; 80´s horror films; Monstrous; Aesthetics; Sexuality; Family; House; Religion; Konstvetenskap; Art History; Allmän och jämförande litteraturvetenskap; Genre; General and comparative literature; Body;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Jag kommer i denna avhandling att resonera kring frågor om skräckfilm som genre och studera hur Hellraiser förhåller sig till dess teman och problem. Hellraiser är en skräckfilm och således, på gott och ont, bunden till en kontroversiell genre. LÄS MER

 3. 3. Love and sexuality on the internet

  Detta är en avhandling från Göteborg : Göteborg University

  Författare :Kristian Daneback; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2006]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Internet; love; sexuality; survey; interview; liquid modernity; dramaturgy; sexual scripts;

  Sammanfattning : The purpose of this thesis is to comprehensively study love and sexuality on the internet, for example user demographics, usage patterns, and descriptions of the arenas that constitute the sexual landscape on the internet. Instead of using more traditional ways of data collection, quantitative and qualitative data were collected through the internet. LÄS MER

 4. 4. Diasporic Narratives of Sexuality : Identity Formation among Iranian- Swedish Women

  Detta är en avhandling från Stockholm : Acta Universitatis Stockholmiensis

  Författare :Fataneh Farahani; Stockholms universitet.; [2007]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; women’s sexuality; discursive analysis; gender; Islam; Iran; Sweden; veil; virginity; migration; diaspora; agency; hybrid identity; cultural routes; Orientalism; narrative; HUMANITIES and RELIGION History and philosophy subjects Ethnology; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Etnologi; Ethnology; etnologi;

  Sammanfattning : This thesis deals with the sexuality of Iranian women living in Sweden. Considering sexuality as gendered and socio-culturally constructed, I examine the impact of Iranian Islamic discourses, contemporary socialization and migration on women’s narrations of sexuality. LÄS MER

 5. 5. FE/MALE asymmetries of gender and sexuality

  Detta är en avhandling från Stockholm : Acta Universitatis Stockholmiensis

  Författare :Ann Kroon; Uppsala universitet.; [2007]
  Nyckelord :Sociology; transsexualism; gender; sexuality; masculinity; femininity; asymmetries; gender order; Sociologi; Sociology; sociologi;

  Sammanfattning : This thesis elicits logic of gender and sexuality from modern written material on psychiatric assessment of transsexualism in Sweden. Asymmetries of gender and sexuality with regard to females vs. males are analysed. LÄS MER