Sökning: "sexuality"

Visar resultat 1 - 5 av 322 avhandlingar innehållade ordet sexuality.

 1. 1. Mandom och mödom : Sexualitet, homosocialitet och aristokratisk identitet på det senmedeltida Island

  Detta är en avhandling från Göteborg : Institutionen för historiska studier, Göteborgs universitet

  Författare :Henric Bagerius; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2009]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; Historia; History; Sexuality; Gender; Homosociality; Virginity; Aristocracy; Aristocratic Identity; Romance; Fornaldarsögur; Riddarasögur; Iceland; Middle Ages; sexuality; gender; homosociality; virginity; aristocracy; aristocratic identity; romance; fornaldarsögur; riddarasögur;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to show how political and sexual strategies interacted when the Icelandic elite was reorganized in the late Middle Ages. During the years 1262 through 1264, the Icelanders agreed to pay tax to the Norwegian king and thus Iceland evolved into a more organized and hierarchical society. LÄS MER

 2. 2. Hellraiser : om Clive Barkers film

  Detta är en avhandling från Ellerströms förlag

  Författare :Anna Arnman; Lund University.; Lunds universitet.; [2005]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANITIES and RELIGION Aesthetic subjects Film; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Estetiska ämnen Filmvetenskap; Film Studies; Filmvetenskap; Horror; genre; body; monstrous; aesthetics; Cenobites; sexuality; family; house; religion; 80´s horror films; Monstrous; Aesthetics; Sexuality; Family; House; Religion; Konstvetenskap; Art History; Allmän och jämförande litteraturvetenskap; Genre; General and comparative literature; Body;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Jag kommer i denna avhandling att resonera kring frågor om skräckfilm som genre och studera hur Hellraiser förhåller sig till dess teman och problem. Hellraiser är en skräckfilm och således, på gott och ont, bunden till en kontroversiell genre. LÄS MER

 3. 3. Sexuality in women living with HIV

  Detta är en avhandling från Göteborgs universitet

  Författare :Ewa Carlsson-Lalloo; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2019]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; HIV; Childbearing; Sexuality; Women;

  Sammanfattning : The overall aim was to investigate different aspects of sexuality in women living with HIV in Sweden. Study I was a meta-synthesis of 18 qualitative studies describing experiences of sexuality and reproduction in women living with HIV. LÄS MER

 4. 4. Love and sexuality on the internet

  Detta är en avhandling från Göteborg : Göteborg University

  Författare :Kristian Daneback; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2006]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Internet; love; sexuality; survey; interview; liquid modernity; dramaturgy; sexual scripts;

  Sammanfattning : The purpose of this thesis is to comprehensively study love and sexuality on the internet, for example user demographics, usage patterns, and descriptions of the arenas that constitute the sexual landscape on the internet. Instead of using more traditional ways of data collection, quantitative and qualitative data were collected through the internet. LÄS MER

 5. 5. Diasporic Narratives of Sexuality : Identity Formation among Iranian- Swedish Women

  Detta är en avhandling från Stockholm : Acta Universitatis Stockholmiensis

  Författare :Fataneh Farahani; Stockholms universitet.; [2007]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; women’s sexuality; discursive analysis; gender; Islam; Iran; Sweden; veil; virginity; migration; diaspora; agency; hybrid identity; cultural routes; Orientalism; narrative; HUMANITIES and RELIGION History and philosophy subjects Ethnology; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Etnologi; Ethnology; etnologi;

  Sammanfattning : This thesis deals with the sexuality of Iranian women living in Sweden. Considering sexuality as gendered and socio-culturally constructed, I examine the impact of Iranian Islamic discourses, contemporary socialization and migration on women’s narrations of sexuality. LÄS MER