Sökning: "genusvetenskap"

Visar resultat 1 - 5 av 98 avhandlingar innehållade ordet genusvetenskap.

 1. 1. "Other Guys Don't Hang Out Like This" : Gendered Friendship Politics Among Swedish, Middle-Class Men

  Detta är en avhandling från Uppsala : Centrum för Genusvetenskap, Uppsala universitet

  Författare :Klara Goedecke; Uppsala universitet.; [2018]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Masculinity; men; gender; friendship; male friendship; intimacy; disclosing intimacy; conversations; self-development; lads; emotion work; positioning; queer temporalities; friendship temporalities; homosociality; gender equality; Sweden; interview interaction; qualitative interviews; cross-sex interviews; politics; gender politics; masculine positions; middle-class; class; niceness; homophobia; Manlighet; män; genus; genusforskning; vänskap; manlig vänskap; intimitet; samtal; personlig utveckling; grabbar; grabbighet; emotionellt arbete; homosocialitet; könsroller; jämställdhet; Sverige; intervjuinteraktion; kvalitativ metod; forskningsmetodik; queer temporalitet; vänskapstemporalitet; intervjuinteraktion; intervjuer med män; politik; genuspolitik; maskulina positioner; medelklass; klass; svenskhet; trevlighet; homofobi; Genusvetenskap; Gender Studies;

  Sammanfattning : The overarching aim of this thesis is to deepen the understanding of men’s friendships, in relation to gender, sexuality, power, masculine positions, feminisms and gender equality. The thesis draws upon in-depth interviews conducted individually and with pairs of men, between 25 and 49 years old, predominantly well-educated, white, straight and working white-collar or cultural jobs, twenty in total. LÄS MER

 2. 2. Romans Interpreted : A Comparative Analysis of the Commentaries of Barth, Nygren, Cranfield and Wilckens on Paul´s Epistle to the Romans

  Detta är en avhandling från Uppsala : Almqvist & Wiksell International

  Författare :Cristina Grenholm; Karlstads universitet.; Karlstads universitet.; Uppsala universitet.; [1990]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Religious Studies and Theology; Religionsvetenskap; Genusvetenskap; Gender Studies; Interpretation; Romans; Barth; Nygren; Cranfield; Wilckens; HUMANITIES and RELIGION Religion Theology; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Religionsvetenskap Teologi;

  Sammanfattning : This thesis deals with the problem of how to explain different interpretations of Paul's Epistle to the Romans in the four contemporary commentaries of Karl Barth, Anders Nygren, Charles Cranfield and Ulrich Wilckens. The purpose of this study is to put forward and analyse the different interpretations given by the commentators and to examine some ways in which these differences may be explained. LÄS MER

 3. 3. Värdet av arbete : arbetsvärdering som ett lönepolitiskt instrument

  Detta är en avhandling från Göteborg : BAS

  Författare :Kerstin Rosenberg; Karlstads universitet.; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2004]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Genusvetenskap; Gender Studies; arbetsvärdering; jämställdhet; könssegregering; könsdiskriminering; lönedikriminering; löneskillnader; jämställda löner; lönesystem; individuell lönesättning; genussystem;

  Sammanfattning : The purpose of this dissertation is to examine if and in what way job evaluation can act as an instrument for wage politics. This is done by analysing the process in different job evaluation projects and the connection between job evaluation and the wage politics and wage setting of the organisations. LÄS MER

 4. 4. Lärardrömmar : Om makt, mångfald och konstruktioner av lärarsubjekt

  Detta är en avhandling från Göteborg : Mara förlag

  Författare :Magnus Åberg; Karlstads universitet.; Karlstads universitet.; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2008]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; HUMANIORA; HUMANITIES; Genusvetenskap; Gender Studies; diskursiv makt; diskursteori; etnicitet; genus; klass; kulturell mångfald; lärarstudenter; lärarutbildning; mångfald; nationalitet; sexualitet; social mångfald; utbildningsreformer; utbildningspolitik; yrkesidentitet;

  Sammanfattning : Swedish teacher education was reformed at a national level in 2001. This thesis takes as its point of departure one of the many sites where new teachers are educated in Sweden, the Teacher Training Programme at Göteborg University. LÄS MER

 5. 5. Resisting feminised precarity Farm workers in post-strike Western Cape, South Africa

  Detta är en avhandling från Stockholm : Department of Ethnology, History of Religions and Gender Studies, Stockholm University

  Författare :Åsa Eriksson; Stockholms universitet.; [2018]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; gender; race ethnicity; precarity; feminisation of labour; resistance; intersectionality; farm work; South Africa; Sweden; genusvetenskap; Gender Studies;

  Sammanfattning : This dissertation seeks to contribute to the body of research on gender, neoliberal globalisation and work, and on the forms of resistance people engage in within a deeply unequal global order. It was devised in relation to developments during and after widespread, unprecedented labour and social protests among farm workers in export-oriented agriculture in the Western Cape, South Africa, 2012–2013. LÄS MER