Sökning: "Social Democrats"

Visar resultat 1 - 5 av 49 avhandlingar innehållade orden Social Democrats.

 1. 1. Arbetarfamiljen och det nya hemmet : Om bostadshygienism och klasskultur i mellankrigstidens Göteborg

  Detta är en avhandling från Stockholm : Stehag : Symposion graduale

  Författare :Sten O Karlsson; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [1993]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; HUMANITIES and RELIGION History and philosophy subjects History subjects History; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Historieämnen Historia; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS Technology and social change; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN Teknik och social förändring; arbetarkultur bostadsbyggande socialhygienism; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN; Housing; Working-Class Culture; Social Hygienism; Modem Architecture; Construction Workers; Social-Democratic Ideology; Mid war Gothenburg;

  Sammanfattning : Early on the Liberal Public of the nineteenth century draw attention to thehousing problem of the poor. In Gothenburg model tenments, build by wealthy philantropists, became the normal solution. In 1S89 the first Swedish, scientific and socialhygenic study of the housing problem, were made in Gothenburg. LÄS MER

 2. 2. Doubting democrats? : A comparative analysis of support for democracy in Central and Eastern Europe

  Detta är en avhandling från Örebro : Örebro universitetsbibliotek

  Författare :Jonas Linde; Örebro universitet.; [2004]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Statsvetenskap; political support; Central and Eastern Europe; democracy; democratisation; democratic consolidation; political culture; regime principles; regime performance; regime institutions; public opinion; European Union; statskunskap; SOCIAL SCIENCES Social sciences Political science; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Statsvetenskap; Political Science; Statskunskap;

  Sammanfattning : This thesis deals with public support for the democratic political system in the new Central and East European member states of the European Union. The main aim of this study is to analyse democratic consolidation on the attitudinal level. LÄS MER

 3. 3. Dissenting Democrats Nation and Democracy in the Republic of Moldova

  Detta är en avhandling från Stockholm : Department of Political Science, Stockholm University

  Författare :Andreas Johansson; Södertörns högskola.; Södertörns högskola.; Stockholms universitet.; [2011]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Political Science; statsvetenskap; Moldova; Moldavia; MSSR; transition; ethnic group; nation; national division; nation-building; democracy; democratization; polyarchy; political support; correspondence analysis; Moldovanism; Romanianism; Gagauz Yeri; Transnistria;

  Sammanfattning : The Republic of Moldova was one of fifteen states to emerge from the dissolution of the Soviet Union. With weak historical legacy of statehood, deteriorating economy and serious national divisions, the young state lacked many of the prerequisites deemed necessary for successful democratization. LÄS MER

 4. 4. Att dansa i otakt med väljarna Socialdemokraternas och Moderaternas strategiska bemötande av Sverigedemokraterna

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköpings universitet

  Författare :Jenny Kiiskinen; Sigrid Saveljeff; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; Malmö University.; Malmö University.; [2010]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; radical right-wing populism; political strategies; liberal democracy; democratic dilemma; Sweden Demoerats; the Social Democratic party; the Conservative party; radikal högerpopulism; politiska strategier; liberal demokrati; demokratiskt dilemma; Sverigedemokraterna; Socialdemokraterna; Moderaterna; Humanities Social Sciences; högerpopulism; strategier; demokrati; Radical right-wing populism; Sweden Democrats; Radikal högerpopulism;

  Sammanfattning : Etablerade partiers strategiska bemötande av radikala högerpopulistiska partier (RHP-partier) står i fokus för avhandlingen. Syftet med avhandlingen är rekonstruktion och analys av innehållet i de etablerade partiernas strategiska bemötande av partier som anses utmana centrala principer inom den liberala demokratin, såsom pluralism och tolerans, och vars närvaro också anses skapa ett demokratiskt dilemma. LÄS MER

 5. 5. Democrats Without Borders. A Critique of Transnational Democracy

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköpings universitet

  Författare :Johan Karlsson; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2008]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; transnational democracy; cosmopolitan democracy; deliberative democracy; globalisation; human rights; democratic theory; international order;

  Sammanfattning : Some scholars claim that globalisation compels us to radically rethink demo¬cracy both in theory and practice. This dissertation disputes such claims by arguing against two suggested normative models of transnational democracy: cosmopolitan democracy and deliberative democracy. LÄS MER