Sökning: "frihetstiden"

Visar resultat 1 - 5 av 12 avhandlingar innehållade ordet frihetstiden.

 1. 1. Enköping under frihetstiden : social struktur och lokal politik

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Gunnar Carlsson; Uppsala universitet.; [1977]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANITIES and RELIGION History and philosophy subjects History subjects History; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Historieämnen Historia;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Nyköping under frihetstiden : borgare och byråkrater i den lokala politiken

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Ann-Marie Petersson; Uppsala universitet.; [1972]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANITIES and RELIGION History and philosophy subjects History subjects History; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Historieämnen Historia;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Frihetstida policyskapande Uppfostringskommissionen och de akademiska konstitutionerna 1738–1766

  Detta är en avhandling från Huddinge : Södertörns högskola

  Författare :Fredrik Bertilsson; Södertörns högskola.; [2017]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; uppfostringskommissionen; frihetstiden; samhällsordning; universitetspolitik; policy; policyskapande; policyproduktion; universitetspolicy; granskning; styrning; reglering; Historical Studies; Historiska studier; Östersjö- och Östeuropaforskning; Baltic and East European studies;

  Sammanfattning : Regulating education is a vital part of government. This thesis is inspired by recent changes on the political landscape of higher education. It is guided by an interest in how political objectives and concepts of ideal social relationships are transformed and expressed through government university policies and their consequences. LÄS MER

 4. 4. Politikens drivfjäder : Frihetstidens partiberättelser och den moralpolitiska logiken

  Detta är en avhandling från Lund University (Media-Tryck)

  Författare :ERIK BODENSTEN; Lunds universitet.; Lund University.; [2016-04-29]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; medborgare; dygd; korruption; förställning; 1700-tal; Koselleck; luthersk; moral; narration; pamflett; partipolitik; förmodern; offentlighet; republikanism; frihetstiden; temporalisering; citizenship; civic virtue; corruption; dissimulation; Koselleck; eighteenth-century; lutheran; moral; narrative; pamphlets; party politics; pre-modern; public sphere; republicanism; Age of Liberty; temporalization;

  Sammanfattning : Denna avhandling studerar den moraliska konfliktlinje som genomsyrade den frihetstida politiken åren kring 1740 och som strukturerade politiken enligt en särskilt moralpolitisk logik. Logiken hade sin grund i dels samhällsordningens absoluta och normativt oföränderliga karaktär, dels ett antal djupa förmoderna erfarenheter av och förväntningar på människan som oförmögen att hantera sin fördärvade natur. LÄS MER

 5. 5. "Uphof af förtjenst, tacksamhet och wänskap" : Kvinnliga tillfällesförfattare under frihetstiden - författarroll och retorik

  Detta är en avhandling från Lund University (Media-Tryck)

  Författare :Ann Öhrberg; Uppsala universitet.; [1998]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER