Sökning: "frihetstiden"

Visar resultat 1 - 5 av 14 avhandlingar innehållade ordet frihetstiden.

 1. 1. Enköping under frihetstiden : social struktur och lokal politik

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Gunnar Carlsson; Uppsala universitet.; [1977]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANITIES and RELIGION History and philosophy subjects History subjects History; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Historieämnen Historia;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Nyköping under frihetstiden : borgare och byråkrater i den lokala politiken

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Ann-Marie Petersson; Uppsala universitet.; [1972]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANITIES and RELIGION History and philosophy subjects History subjects History; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Historieämnen Historia;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Frihetstida policyskapande Uppfostringskommissionen och de akademiska konstitutionerna 1738–1766

  Detta är en avhandling från Huddinge : Södertörns högskola

  Författare :Fredrik Bertilsson; Södertörns högskola.; [2017]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; uppfostringskommissionen; frihetstiden; samhällsordning; universitetspolitik; policy; policyskapande; policyproduktion; universitetspolicy; granskning; styrning; reglering; Historical Studies; Historiska studier; Östersjö- och Östeuropaforskning; Baltic and East European studies;

  Sammanfattning : Regulating education is a vital part of government. This thesis is inspired by recent changes on the political landscape of higher education. It is guided by an interest in how political objectives and concepts of ideal social relationships are transformed and expressed through government university policies and their consequences. LÄS MER

 4. 4. Bondeopposition och bondeinflytande under frihetstiden : centralmakten och östgötaböndernas reaktioner i näringspolitiska frågor = [Peasant opposition and the influence of peasants during the "Age of freedom"] : [the central authorities and the reactions of the peasants of Östergötland in questions pertaining to economic policy]

  Detta är en avhandling från Stockholm : LT

  Författare :Kalle Bäck; Stockholms universitet.; [1984]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Politikens drivfjäder : Frihetstidens partiberättelser och den moralpolitiska logiken

  Detta är en avhandling från Lund University (Media-Tryck)

  Författare :ERIK BODENSTEN; Lund University.; Lunds universitet.; [2016-04-29]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; medborgare; dygd; korruption; förställning; 1700-tal; Koselleck; luthersk; moral; narration; pamflett; partipolitik; förmodern; offentlighet; republikanism; frihetstiden; temporalisering; citizenship; civic virtue; corruption; dissimulation; Koselleck; eighteenth-century; lutheran; moral; narrative; pamphlets; party politics; pre-modern; public sphere; republicanism; Age of Liberty; temporalization;

  Sammanfattning : This thesis examines the moral conflict permeating the politics of Sweden’s Age of Liberty around 1740 – a conflict that also structured the politics of the time in relation to a particular political logic based on moral. This logic was based on the absolute and normatively immutable nature of the social order, but also on a number of deep pre-modern experiences and expectations of man as unable to overcome his corrupt nature. LÄS MER