Sökning: "frihetstiden"

Visar resultat 1 - 5 av 12 avhandlingar innehållade ordet frihetstiden.

 1. 1. Enköping under frihetstiden : social struktur och lokal politik

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Gunnar Carlsson; [1977]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANITIES and RELIGION History and philosophy subjects History subjects History; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Historieämnen Historia;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Nyköping under frihetstiden : borgare och byråkrater i den lokala politiken

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Ann-Marie Petersson; [1972]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANITIES and RELIGION History and philosophy subjects History subjects History; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Historieämnen Historia;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Bondeopposition och bondeinflytande under frihetstiden : centralmakten och östgötaböndernas reaktioner i näringspolitiska frågor

  Detta är en avhandling från Stockholm : LT

  Författare :Kalle Bäck; [1984]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Politikens drivfjäder : Frihetstidens partiberättelser och den moralpolitiska logiken

  Detta är en avhandling från Lund University (Media-Tryck)

  Författare :ERIK BODENSTEN; [2016-04-29]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; medborgare; dygd; korruption; förställning; 1700-tal; Koselleck; luthersk; moral; narration; pamflett; partipolitik; förmodern; offentlighet; republikanism; frihetstiden; temporalisering; citizenship; civic virtue; corruption; dissimulation; Koselleck; eighteenth-century; lutheran; moral; narrative; pamphlets; party politics; pre-modern; public sphere; republicanism; Age of Liberty; temporalization;

  Sammanfattning : This thesis examines the moral conflict permeating the politics of Sweden’s Age of Liberty around 1740 – a conflict that also structured the politics of the time in relation to a particular political logic based on moral. This logic was based on the absolute and normatively immutable nature of the social order, but also on a number of deep pre-modern experiences and expectations of man as unable to overcome his corrupt nature. LÄS MER

 5. 5. Fattiga och tiggare i Stockholms stad och län under 1700-talet : studier kring den offentliga fattigvården under frihetstiden

  Detta är en avhandling från Stockholm : LiberFörlag

  Författare :Ulla Johanson; [1984]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Socialtjänst-- historia -- Sverige -- Stockholm -- 1700-talet; Tiggare-- historia -- Sverige -- Stockholm -- 1700-talet; Fattiga-- historia -- Sverige -- Stockholm -- 1700-talet;

  Sammanfattning : .... LÄS MER