Sökning: "Historical Studies"

Visar resultat 1 - 5 av 1336 avhandlingar innehållade orden Historical Studies.

 1. 1. ”Känn dig själf” Genus, historiekonstruktion och kulturhistoriska museirepresentationer

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Wera Grahn; Nina Lykke; Ann Kristin Carlström; Inger Lövkrona; [2006]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Museology; museum; the museal imaginary; cultural heritage; the democratic function of the cultural heritage; exhibition; artifact; historical construction; intersectionality; gender; class; ethnicity; nationality; sexuality; sexual difference; gender studies; women’s studies; masculinity studies; post colonial feminist studies; feminist studies of science and technology; nomadology; Museologi; det musealt imaginära; museer; kulturarv; kulturarvets demokratiska funktion; utställning; föremål; historiekonstruktion; intersektionalitet; kön; klass; etnicitet; sexualitet; sexual difference; genus; könsmakt; kvinnohistoria; maskulinitet; postkolonial feminism; feminist studies of science and technology; nomadologi; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS Gender studies; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN Genus;

  Sammanfattning : I den här avhandlingen undersöks hur privilegierade representationer av femininitet och maskulinitet tar sig uttryck och konstrueras i samtida museipraktiker med fokus på Nordiska museet i Stockholm. Studien visar hur dessa musealt imaginära representationer samverkar med intersektionella aspekter som klass, etnicitet, nationalitet och sexualitet. LÄS MER

 2. 2. Significant history and historical orientation Ugandan students narrate their historical pasts

  Detta är en avhandling från Karlstad : Karlstads universitet

  Författare :Ulrik Holmberg; Karlstads universitet.; [2016]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; historical learning; history education; History education in Uganda; historical consciousness; historical orientation; upper secondary school; narrative; national narrative; History; Historia;

  Sammanfattning : In 2012, Uganda celebrated 50 years of independence. The postcolonial era in the country has been marked by political turmoil and civil wars. Uganda, like many other postcolonial states in Africa, cannot be described as an ethnically or culturally homogenous state. LÄS MER

 3. 3. Oscar Night in Hollywood : Fashioning the Red-Carpet from the Roosevelt Hotel to International Media

  Detta är en avhandling från Stockholm : Department of Media Studies, Stockholm University

  Författare :Elizabeth Castaldo Lundén; Stockholms universitet.; [2018]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Red-Carpet; Academy Awards; Oscars; Fashion; Oscarcast; Epiphenomena; Red-Carpet Treatment; Celebrity Culture; Hollywood Royalty; Stars; Glamour; Media History; Hollywood Designers; Edith Head; Fashion Expert; Fashion Consultant; Best- and Worst- Dressed List; Public Relations; Endorsement; Americana; Television; pseudo-event; media event; vortextuality; modevetenskap; Fashion Studies;

  Sammanfattning : This study investigates the red-carpet phenomenon from a historical perspective, seeking to understand how the Academy Awards’ red-carpet became the most prominent fashion show in media culture. The connections between Hollywood and the fashion industry predate the inception of the ceremony, and so does the role of Hollywood actresses as trendsetters. LÄS MER

 4. 4. Grammatological Studies Writing and its Relation to Speech

  Detta är en avhandling från Uppsala : Uppsala university

  Författare :John Sören Pettersson; Karlstads universitet.; Karlstads universitet.; [1996]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Writing systems; alphabet; decipherment; nonverbal phonetisation; teachers education;

  Sammanfattning : This work addresses the problem of how writing is related to speech and how our notions of language are related to writing principles such as ‘the alphabetic principle’. The target of the study is the concept of ‘phonography’ (sound-writing, sometimes called ‘glottography’). LÄS MER

 5. 5. "Not So Simple" : Reassessing 1951, G.B. Giorgini and the launch of Italian fashion

  Detta är en avhandling från Stockholm : Department of Media Studies, Stockholm University

  Författare :Chiara Faggella; Stockholms universitet.; [2019]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Italian fashion; Giovanni Battista Giorgini; Commissionaire; Fashion Buyer; Italian couture; Italian handicrafts; Italy at Work; Italian High Fashion Show; Florence fashion; Pitti Immagine; Italian studies; Postwar Italy; Occupation of Italy; modevetenskap; Fashion Studies;

  Sammanfattning : This dissertation aims to shed light on the circumstances that allowed Italy to become a reputable country of origin in the international fashion market. In particular, my contribution to the historiography of Italian fashion is a reassessment of the role played by Giovanni Battista Giorgini, whose involvement with the fashion and handicraft industries has not been fully investigated by scholars so far. LÄS MER