Sökning: "Claudia Lindén"

Hittade 4 avhandlingar innehållade orden Claudia Lindén.

 1. 1. Om kärlek : litteratur, sexualitet och politik hos Ellen Key

  Detta är en avhandling från Eslöv : B. Östlings bokförl. Symposion

  Författare :Claudia Lindén; Stockholms universitet.; [2002]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; HUMANITIES and RELIGION Aesthetic subjects Literature; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Estetiska ämnen Litteraturvetenskap; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS Gender studies; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN Genus; Key; Ellen; Kärlek; genusaspekter; Sexualitet; 1849-1926;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Enahanda läsning En queer tolkning av romancegenren

  Detta är en avhandling från Stockholm : Ellerströms förlag

  Författare :Elin Abrahamsson; Hillevi Ganetz; Fanny Ambjörnsson; Claudia Lindén; [2018]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Popular romance; gender; sexuality; queer theory; masturbation; mass-culture; femininity; heteronormativity; reading; repetition; temporality; gaze; Fifty Shades of Grey; Twilight; genusvetenskap; Gender Studies;

  Sammanfattning : This doctoral thesis investigates popular romance, a mass-cultural genre with a large female audience. Popular romance is often considered ”lowbrow” and is referred to by terms such as ”porn” and ”garbage”. The female reader of this so called “sentimental trash” is often portrayed as naïve and unworldly. LÄS MER

 3. 3. Begärets politiska potential Feministiska motståndsstrategier i Elin Wägners Pennskaftet, Gabriele Reuters Aus guter Familie, Hilma Angered-Strandbergs Lydia Vik och Grete Meisel-Hess Die Intellektuellen

  Detta är en avhandling från Lund : Ellerströms förlag

  Författare :Cecilia Annell; Claudia Lindén; Boel Westin; Jenny Bergenmar; [2016]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Desire; politics; feminism; strategies of resistance; feminist eugenics; fin de siècle; subjectivity; New Woman; Nietzsche; Key; Marholm; Elin Wägner; Gabriele Reuter; Hilma Angered-Strandberg; Grete Meisel-Hess; litteraturvetenskap; Literature;

  Sammanfattning : This dissertation investigates the way that feminist resistance is expressed in two Swedish and two German so-called New Woman novels from the turn of the twentieth century: Elin Wägner’s Pennskaftet (1910, Penwoman), Gabriele Reuter’s Aus guter Familie (1895, From a Good Family), Hilma Angered-Strandberg’s Lydia Vik (1904), and Grete Meisel-Hess’s Die Intellektuellen (1911).The theoretical apparatus is comprised by the work of Michel Foucault, Judith Butler, Jacques Lacan, and Jessica Benjamin. LÄS MER

 4. 4. ”Gudomlig, ingenting mindre än gudomlig!” Skådespelerskan Ellen Hartmans iscensättningar på scen och i offentlighet

  Detta är en avhandling från Stockholm : Institutionen för kultur och estetik, Stockholms universitet

  Författare :Hélène Ohlsson; Tiina Rosenberg; Claudia Lindén; [2018]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Swedish theater; actress; acting; diva; femininity; pariah femininity; gender; fin-de siècle; Ellen Hartman; teatervetenskap; Theatre Studies;

  Sammanfattning : The purpose of the thesis is to examine the diva femininity, career strategies, and acting style of the Swedish actress Ellen Hartman (1860-1945). The aim is to highlight her importance to Swedish theater during the fin-de-siècle. LÄS MER