Sökning: "policyproduktion"

Hittade 4 avhandlingar innehållade ordet policyproduktion.

 1. 1. Frihetstida policyskapande Uppfostringskommissionen och de akademiska konstitutionerna 1738–1766

  Detta är en avhandling från Huddinge : Södertörns högskola

  Författare :Fredrik Bertilsson; Södertörns högskola.; [2017]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; uppfostringskommissionen; frihetstiden; samhällsordning; universitetspolitik; policy; policyskapande; policyproduktion; universitetspolicy; granskning; styrning; reglering; Historical Studies; Historiska studier; Östersjö- och Östeuropaforskning; Baltic and East European studies;

  Sammanfattning : Regulating education is a vital part of government. This thesis is inspired by recent changes on the political landscape of higher education. It is guided by an interest in how political objectives and concepts of ideal social relationships are transformed and expressed through government university policies and their consequences. LÄS MER

 2. 2. Samhällets oregerlighet : organisering och policyproduktion i näringspolitiken

  Detta är en avhandling från Stockholm : Brutus Östling bokförlag Symposion AB

  Författare :Lars Carlsson; [1993]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Political Science; Statsvetenskap;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Fängslande idéer Svensk miljöpolitik och teorier om policyproduktion

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Marianne Danielsson; Uppsala universitet.; [2010]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; policy ideas; theories of the policy process; constructivism; Discourse Coalition Framework; Advocacy Coalition Framework; Punctuated Equilibrium Theory; environmental policy; Sweden; SOCIAL SCIENCES Social sciences Political science; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Statsvetenskap; Statskunskap; Political Science;

  Sammanfattning : This thesis investigates the role of ideas in policy processes. It does so using three theories as a starting point, selected for being alike yet unique in their description of how ideas may “get stuck” in the organization’s production and reproduction of policy. LÄS MER

 4. 4. Fängslande idéer i politik och teori En teoretisk granskning

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Marianne Danielsson; Uppsala universitet.; [2008]
  Nyckelord :Punctuated Equilibrium Theory; Advocacy Coalition Framework; Discourse Coalition Framework; Policy analys; policyteori; idéer; statskunskap; statskunskap;

  Sammanfattning : I den snabbt växande litteraturen om idéer i policyprocessen, som ibland kallats ”the ideational turn” tänker man sig ofta att idéer och språk styr politikens aktörer, snarare än styrs av dem. Hur politiska problem formuleras styr vilka lösningar som ter sig rimliga. Intresset riktas mot politik som intellektuell verksamhet. LÄS MER