Sökning: "mass-culture"

Visar resultat 1 - 5 av 14 avhandlingar innehållade ordet mass-culture.

 1. 1. Två drömspel : från Strindbergs modernism till Potters television

  Detta är en avhandling från Stockholm : Institutionen för journalistik, medier och kommunikation (JMK)

  Författare :Staffan Ericson; Stockholms universitet.; [2004]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; modernism; mass culture; art; popular culture; media; television; cultural fields; cultural studies; Frankfurt school; dreamplay; allegory; naturalism; August Strindberg; Walter Benjamin; Raymond Williams; Dennis Potter; Pierre Bourdieu; SOCIAL SCIENCES Other social sciences Media and communication studies; SAMHÄLLSVETENSKAP Övrig samhällsvetenskap Medie- och kommunikationsvetenskap;

  Sammanfattning : This thesis studies the relations between modernism, mass culture and visual media. Using the dramatic form of the ”dream play” as focal point, it compares the drama of August Strindberg with the television series of Dennis Potter, and the theories of Walter Benjamin with those of Raymond Williams. LÄS MER

 2. 2. Två drömspel : från Strindbergs modernism till Potters television

  Detta är en avhandling från Eslöv : B. Östlings bokförl. Symposion

  Författare :Staffan Ericson; [2004]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; modernism; mass culture; art; popular culture; media; television; cultural fields; cultural studies; Frankfurt school; dreamplay; allegory; naturalism; August Strindberg; Walter Benjamin; Raymond Williams; Dennis Potter; Pierre Bourdieu; Populärkultur; TV-serier; SOCIAL SCIENCES Other social sciences Media and communication studies; SAMHÄLLSVETENSKAP Övrig samhällsvetenskap Medie- och kommunikationsvetenskap;

  Sammanfattning : This thesis studies the relations between modernism, mass culture and visual media. Using the dramatic form of the ”dream play” as focal point, it compares the drama of August Strindberg with the television series of Dennis Potter, and the theories of Walter Benjamin with those of Raymond Williams. LÄS MER

 3. 3. Kampen om högt och lågt. Studier i den sena nittonhundratalsromanens förhållande till masskulturen och moderniteten

  Detta är en avhandling från Brutus Östlings Bokförlag Symposion

  Författare :Magnus Persson; Lunds universitet.; Lund University.; [2002]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; literature criticism; General and comparative literature; Kerstin Ekman; Peter Høeg; Jan Kjærstad; mass culture; crime fiction; postmodernism; high low-culture; literary theory; Allmän och jämförande litteratur; litteraturkritik; litteraturteori;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Det är en utbredd uppfattning att gränserna mellan högkulturen och masskulturen blivit mindre skarpa i vår postmoderna kultur. Den höga litteraturen lånar friskt former, motiv och grepp från masskulturen – och viceversa. LÄS MER

 4. 4. Enahanda läsning : En queer tolkning av romancegenren

  Detta är en avhandling från Stockholm : Ellerströms förlag

  Författare :Elin Abrahamsson; Stockholms universitet.; [2018]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Popular romance; gender; sexuality; queer theory; masturbation; mass-culture; femininity; heteronormativity; reading; repetition; temporality; gaze; Fifty Shades of Grey; Twilight; genusvetenskap; Gender Studies;

  Sammanfattning : This doctoral thesis investigates popular romance, a mass-cultural genre with a large female audience. Popular romance is often considered ”lowbrow” and is referred to by terms such as ”porn” and ”garbage”. The female reader of this so called “sentimental trash” is often portrayed as naïve and unworldly. LÄS MER

 5. 5. On the Good Faith A Fourfold Discursive Construction of Zoroastrianism in Contemporary Russia

  Detta är en avhandling från Göteborg : University of Gothenburg

  Författare :Anna Tessmann; Södertörns högskola.; Södertörns högskola.; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2012]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; Zoroastrianism; Russia; new religious movement; mass culture; esotericism; discourse; science; new mass media; literature;

  Sammanfattning : Zoroastrianism is ascribed to the teachings of the legendary prophet Zarathustra and originated in ancient times. It was developed within the area populated by the Iranian peoples, and following the Arab conquest, it formed into a diaspora. In modern Russia it has evolved since the endof the Soviet era. LÄS MER