Sökning: "temporality"

Visar resultat 1 - 5 av 74 avhandlingar innehållade ordet temporality.

 1. 1. Time of Crisis : Order, Politics, Temporality

  Detta är en avhandling från Lund University

  Författare :Petter Narby; Lund University.; Lunds universitet.; [2014]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Statsvetenskap med inriktning mot krishantering och internationell samverkan; Statsvetenskap med inriktning mot krishantering och internationell samverkan; Crisis; Exception; Order; Politics; Time; Temporality; Derrida; Deconstruction;

  Sammanfattning : Kriser är allmänna och problematiska inslag i samtida politik. Förstådd som en punkt i tiden då ordningen är underminerad av oordning och förändring medför krisen en normativ förskjutning som möjliggör extraordinära åtgärder och att krisen avgränsas från det normala, att det oförutsägbara kan avgränsas till krisen och det som görs i kriser kan anses sakna konsekvenser för normaliteten. LÄS MER

 2. 2. Speaking the Anachronisms Arendt, Politics, Temporality

  Detta är en avhandling från Uppsala : Litteraturvetenskapliga institutionen, Uppsala universitet

  Författare :Frida Buhre; Uppsala universitet.; [2015]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Rhetoric; Phenomenology; Temporality; Political theory; Arendt; Rhetoric; Retorik;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. The temporality of in-vehicle user experience: exploring user experiences from past to future

  Detta är en avhandling från Gothenburg : Chalmers tekniska högskola

  Författare :Ingrid M Pettersson; [2016]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Methodology; Over Time; In-Vehicle Systems; Design; User Experience; Automotive; Future; Human Machine Interaction; Temporality;

  Sammanfattning : Cars are nowadays equipped with numerous interactive systems, aiding the driver by providing safety warnings, driving information, support, connectivity and entertainment. Traditionally in the field of in-vehicle system design, the focus of the automotive industry been on safety, i.e. on distraction measures and usability. LÄS MER

 4. 4. Figures of time : on the phenomenology of cinema and temporality

  Detta är en avhandling från Stockholm : Norstedt

  Författare :Malin Wahlberg; Stockholms universitet.; [2003]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; film theory; phenomenology; aesthetic theory; temporality; duration; speed; photography; city film; documentary; experimental cinema; HUMANITIES and RELIGION Aesthetic subjects Film; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Estetiska ämnen Filmvetenskap; Cinema Studies; filmvetenskap;

  Sammanfattning : Image and time represent a favored issue among theorists and practitioners in the history of cinema, where discussion is related to the ingenious machine, the new art, as well as the experience of film. Looking back on this debate, and considering recent accounts of 'time-images,' it is striking to note how the problem has always oscillated between issues of the medium specific and issues of film experience; that is, the ontology of cinema as a time-bound medium, the quality of rhythm, duration, and recorded views, and, not least, the sensory and affective impact of mediated sound-images. LÄS MER

 5. 5. Speaking Other Times : Hannah Arendt and the Temporality of Politics

  Detta är en avhandling från Uppsala : Department of Literature

  Författare :Frida Buhre; Uppsala universitet.; [2019]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; Rhetorical Theory; Hannah Arendt; Temporality; Political Imaginaries; Continental Philosophy; Rhetoric; Retorik; Filosofi; Philosophy;

  Sammanfattning : Political rhetoric frequently utilizes imaginaries of time. Ideas of an eternally sanctioned principle, a historical tradition, a future to come, or a radical change in the present are all part of the temporal toolkit of political rhetoric. LÄS MER