Sökning: "policyskapande"

Visar resultat 1 - 5 av 7 avhandlingar innehållade ordet policyskapande.

 1. 1. Frihetstida policyskapande Uppfostringskommissionen och de akademiska konstitutionerna 1738–1766

  Detta är en avhandling från Huddinge : Södertörns högskola

  Författare :Fredrik Bertilsson; Södertörns högskola.; [2017]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; uppfostringskommissionen; frihetstiden; samhällsordning; universitetspolitik; policy; policyskapande; policyproduktion; universitetspolicy; granskning; styrning; reglering; Historical Studies; Historiska studier; Östersjö- och Östeuropaforskning; Baltic and East European studies;

  Sammanfattning : Regulating education is a vital part of government. This thesis is inspired by recent changes on the political landscape of higher education. It is guided by an interest in how political objectives and concepts of ideal social relationships are transformed and expressed through government university policies and their consequences. LÄS MER

 2. 2. Social citizenship and people with dementia Designing social care policies in Sweden

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Jonas Nordh; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2016]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; HUMANIORA; HUMANITIES; Social citizenship; people with dementia; policy; policy practice; policy actors; street-level bureaucrats; social work; care managers; rights; Socialt medborgarskap; personer med demenssjukdom; policy; policypraktik; gräsrotsbyråkrater; socialt arbete; biståndshandläggare;

  Sammanfattning : People with dementia are commonly in need of some form of social care from the social services in order to manage their everyday situations. However, social services are shaped by the construction of policy targets. The aim of this dissertation is to explore the social citizenship for people with dementia. LÄS MER

 3. 3. Miljö i tanken? Policyprocesser vid övergången till alternativa drivmedel i kollektivtrafiken i Linköping och Helsingborg 1976-2005

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Magdalena Fallde; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2011]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Policy process; municipality; actor; policy entrepreneur; boundary walker; policy sectors; parallelism; public transport; alternative fuels; biogas; environment; Helsingborg; Linköping; Policyprocess; kommun; aktör; policyentreprenör; gränsgångare; policyområden; parallellitet; kollektivtrafik; alternativa drivmedel; biogas; miljö; Helsingborg; Linköping; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP;

  Sammanfattning : Föreliggande avhandling studerar kommunala policyprocesser i en fråga där ett flertal olika policyområden ingår: övergången till alternativa drivmedel i kollektivtrafiken. Genom att undersöka hur och varför sådana policyer utvecklats i två kommuner bidrar studien dels till att förklara hur policy utvecklas på kommunal nivå; dels till att skapa förståelse för policyskapande där olika policyområden ingår. LÄS MER

 4. 4. Den kommunala policyprocessen strömmar i kollektivtrafiken och politiken

  Detta är en avhandling från Luleå : Luleå tekniska universitet

  Författare :Peder Rönnbäck; Luleå tekniska universitet.; [2008]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Political Science; Statsvetenskap;

  Sammanfattning : The local political level in the society, i.e. municipalities, has been regarded as one of the more important levels where changes towards a more sustainable development must take place. Municipalities are also responsible for the provision of public transportation, which to a large extent is financed with public funds. LÄS MER

 5. 5. Political Entrepreneurship in Swedish Towards a (Re)Theorization of Entrepreneurial Agency

  Detta är en avhandling från Sundsvall : Mid Sweden University

  Författare :Evangelia Petridou; Mittuniversitetet.; [2017]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; political entrepreneurship; policy; crisis management; risk governance; economic development;

  Sammanfattning : Public policies affect all of us, regardless of who we are or where we live. The study of public policymaking necessarily entails the study of the entire political system and to this end, researchers employ a multitude of frameworks, theories, and models, which tend to be complementary rather than mutually exclusive. LÄS MER