Sökning: "Södertörns högskola"

Visar resultat 1 - 5 av 198 avhandlingar innehållade orden Södertörns högskola.

 1. 1. Lanthandlare : en etnologisk undersökning av en ekonomisk verksamhet

  Författare :Lars Kaijser; Sören Jansson; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; practice; field; habitus; economic activity; retail trade; country shopkeeper; Ethnology; etnologi;

  Sammanfattning : This is a study of country shopkeepers in Norra Klarälvsdalen, Värmland, in the early 1990s. The aim of the thesis is to examine how the work of the country shopkeepers is constituted in a field of competing ideas about retail trade. LÄS MER

 2. 2. The Limits of the European Vision in Bosnia and Herzegovina : An Analysis of the Police Reform Negotiations

  Författare :Daniel Lindvall; Sociologi Institutionen för samhällsvetenskaper Södertörns högskola; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Sociologi; Sociology;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Resandets gränser : Svenska resenärers skildringar av Ryssland under 1700-talet

  Författare :Maria Nyman; Christine Bladh; Södertörns högskola; []
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES;

  Sammanfattning : 1700-talet kan på många sätt ses som det århundrade då den litterära genren ”reseskildringar” fick sitt genomslag i Europa. Det fanns ett stort intresse för att läsa om resor och beskrivningar av okända platser. LÄS MER

 4. 4. Pentecostalism, Globalisation and Society in Contemporary Argentina

  Författare :Hans Geir Aasmundsen; Olle Kristenson; Södertörns högskola; []
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Argentina; globalisation; Pentecostalism; society; politics; evangelisation; religious freedom; equality; Religion Theology; Religionsvetenskap Teologi;

  Sammanfattning : In Argentina, Pentecostalism had a breakthrough in the early 1980s, and today more than 10 per cent of the population are Pentecostals. The revival coincided with a socio-political transformation of Argentinean society. LÄS MER

 5. 5. Minnesspår : Hågkomstens rum och rörelse i skuggan av flykt

  Författare :Maryam Adjam; Magnus Öhlander; Irina Sandomirskaja; Kyrre Kverndokk; Södertörns högskola; []
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Memory; history; lived experience; memory poetics; movement; montage; place memory; spatiality; World War II; Estonia; refugees; Minne; historia; levd erfarenhet; varande; minnespoetik; rörelse; montage; minnesplats; rumslighet; andra världskriget; Estland; flykt; Historical Studies; Historiska studier; Östersjö- och Östeuropaforskning; Baltic and East European studies;

  Sammanfattning : Focusing on the memories of Estonian refugees moving to Sweden in the wake of World War II, I analyze the concepts of “memory space” and history within the framework of the Escape as a master narrative. Following the research participants to the sites of their memories in Estonia and Sweden today, raised the questions what constitutes a lived memory space, and how is history defined within it?Through a combination of a phenomenological analysis of memory’s lived ex­perience, using Walter Benjamin’s concept of montage as radical remembering and its dialectical relation to history, I show how embodied memories shape their own space, a space not always framed by historical master narratives and identity posi­tions, but rather a searching space that is always changing. LÄS MER