Sökning: "Twilight"

Visar resultat 1 - 5 av 15 avhandlingar innehållade ordet Twilight.

 1. 1. Celestial Orientation in Dim Light

  Detta är en avhandling från Marie Dacke, Deparment of Cell and Organism Biology, Lund University

  Författare :Marie Dacke; Lunds universitet.; Lund University.; [2003]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; polarisation pattern; moon; polrised light detection; twilight; dim light; dung beetle; Zoologi; spider; vision; orientation; Zoology;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish HIMMELSKOMPASSEN En orienterare förlitar sig på karta och kompass för att finna sin väg genom skogen. När solen börjar gå ner blir det allt svårare att urskilja den röda kompassnålens riktning och detaljerna på kartan. Orienteraren slår slutligen på sin pannlampa och fortsätter springa mot sitt mål. LÄS MER

 2. 2. Enahanda läsning : En queer tolkning av romancegenren

  Detta är en avhandling från Stockholm : Ellerströms förlag

  Författare :Elin Abrahamsson; Stockholms universitet.; [2018]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Popular romance; gender; sexuality; queer theory; masturbation; mass-culture; femininity; heteronormativity; reading; repetition; temporality; gaze; Fifty Shades of Grey; Twilight; genusvetenskap; Gender Studies;

  Sammanfattning : This doctoral thesis investigates popular romance, a mass-cultural genre with a large female audience. Popular romance is often considered ”lowbrow” and is referred to by terms such as ”porn” and ”garbage”. The female reader of this so called “sentimental trash” is often portrayed as naïve and unworldly. LÄS MER

 3. 3. Vem dömer i gråzonen? Domstolsprövning i gränslandet mellan offentlig rätt och privaträtt

  Detta är en avhandling från Uppsala : Iustus Förlag AB

  Författare :Patrik Södergren; Umeå universitet.; [2009]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Administrative Procedure; Civil Procedure; Public Law; Private Law; Enforcement; Twilight Zone; Adjudication; Förvaltningsprocess; Civilprocess; Gråzon; Kompetensfördelning; Allmän domstol; Förvaltningsdomstol; LAW JURISPRUDENCE Procedural law; RÄTTSVETENSKAP JURIDIK Processrätt; processrätt; processrätt;

  Sammanfattning : The starting point of this thesis is the assertion that the interaction between individuals and public authorities sometimes produces claims which cannot easily be categorized as public or private law claims – “claims in the twilight zone”. The aims of the thesis are to examine to what extent such claims can be determined by a court of law and to establish to which kind of court such a claim is properly to be submitted. LÄS MER

 4. 4. Snuten i skymningslandet : svenska polisberättelser i roman och film 1965–2010

  Detta är en avhandling från Nordic Academic Press

  Författare :Michael Tapper; Lunds universitet.; Lund University.; [2011]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Crime fiction; police; Sweden literature ; Sweden film ; Sjöwall-Wahlöö; Per Wahlöö; Olov Svedelid; Leif GW Persson; Jan Guillou; Henning Mankell; Håkan Nesser; Stieg Larsson; Anders Roslund Börge Hellström;

  Sammanfattning : Popular Abstract in English My dissertation is a Swedish history of ideas 1965-2010 as expressed in the best-selling and most influential Swedish police novels and films. The title is "The Cop in the Twilight Land. Swedish Police Narratives in Novels and Film 1965-2010". LÄS MER

 5. 5. Människoskymning : Främlingskap, frihet, och Hegels problem hos Karl Marx och Ernst Jünger

  Detta är en avhandling från Eslöv : Brutus Östlings Bokförlag Symposion

  Författare :Johan Tralau; Uppsala universitet.; [2002]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Political science; Alienation; liberty; individuality; political theory; subject; self; utopia; G W F Hegel; Karl Marx; Ernst Jünger; Entfremdung; Freiheit; Individualität; politische Theorie; Subjekt; Selbst; Utopie; Statsvetenskap; Förfrämligande; främlingskap; frihet; individualitet; politisk teori; subjekt; själv; utopi; SOCIAL SCIENCES Social sciences Political science; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Statsvetenskap; statskunskap; statskunskap;

  Sammanfattning : This thesis is about the problem of alienation, that is, the fact that man can experience society, nature and his fellow human beings as something strange and even threatening. One way of dealing with this dilemma was envisaged by Hegel, who held that alienation could be superseded when the alienated person discovered the alien object as part of himself. LÄS MER