Sökning: "MINERALIZATION"

Visar resultat 1 - 5 av 117 avhandlingar innehållade ordet MINERALIZATION.

 1. 1. Enamel of primary teeth - morphological and chemical aspects

  Detta är en avhandling från Göteborg : University of Gothenburg

  Författare :Nina Sabel; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2012]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Demineralization; Enamel; Enamel hypoplasia; Microradiography; Mineralization; Neonatal line; Polarized light microscopy; Scanning electron microscopy; Secondary ions mass spectrometry; X-ray microanalysis;

  Sammanfattning : Enamel is one of the most important structures of the tooth, both from a functional and esthetic point of view. Primary enamel carries registered information regarding metabolic and physiological events that occurred during the period around birth and the first year of life. LÄS MER

 2. 2. The Nitrogen Cycle in Soil - Climate Impact and Methodological Challenges in Natural Ecosystems

  Detta är en avhandling från Göteborg : University of Gothenburg

  Författare :Anna-Karin Björsne; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2018]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Nitrogen cycle; 15N tracing experiments; gross N transformation rates; climate change; climate treatments; mineralization; nitrification; forest fertilization; nitrous oxide emissions; boreal forest soil; tree species; soil organic matter; C:N ratio;

  Sammanfattning : Nitrogen (N) is a fundamental element for life, and limiting in many terrestrial ecosystems. In non-N-fertilized ecosystems, the N inputs can be low, and the nutrient availability for plants is determined by the internal cycling of N. LÄS MER

 3. 3. Regulation of carbon dioxide emission from Swedish boreal lakes and the Gulf of Bothnia

  Detta är en avhandling från Umeå universitet

  Författare :Grete Algesten; Umeå universitet.; [2005]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Physical geography and sedimentology; lakes; boreal; Gulf of bothnia; CO2; NEE; DOC; mineralization; sediment; catchment; net heterotrophy; Naturgeografi och sedimentologi; NATURAL SCIENCES Earth sciences Exogenous earth sciences Physical geography; NATURVETENSKAP Geovetenskap Exogen geovetenskap Naturgeografi; naturgeografi; Physical Geography;

  Sammanfattning : The global carbon cycle is subject to intense research, where sources and sinks for greenhouse gases, carbon dioxide in particular, are estimated for various systems and biomes. Lakes have previously been neglected in carbon balance estimations, but have recently been recognized to be significant net sources of CO2. LÄS MER

 4. 4. Microbial mobilization and immobilization of soil nitrogen

  Detta är en avhandling från Per Bengtson, Ekologihuset, 223 62 Lund

  Författare :Per Bengtson; Lunds universitet.; Lund University.; [2004]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Ecology; Ekologi; growth rate; microbial activity; respiration; assimilation; immobilization; Nitrogen; mineralization;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Alla levande organismer behöver kväve för att producera till exempel proteiner och DNA. I jorden förekommer kväve grovt indelat i två huvudformer, organiskt och oorganiskt. Mikroorganismer har förmågan att bryta ner det organiska kvävet till oorganiskt i en process som kallas för mineralisering. LÄS MER

 5. 5. Nitrogen transformations in wetlands: Effects of water flow patterns

  Detta är en avhandling från Limnology, Department of Ecology, Lund University

  Författare :Torbjörn Davidsson; Lunds universitet.; Lund University.; [1997]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Hydrobiology; hydrology; infiltration; subsurface flow; surface flow; wetland; nitrogen; Denitrification; mineralization; nitrification; marine biology; aquatic ecology; limnology; Marinbiologi; limnologi; akvatisk ekologi;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Våtmarker är en naturtyp som man finner i övergångszoner mellan land och vatten. Idag talas det mycket om våtmarkers positiva natur- och miljövärden i avrinningsområden i det moderna jordbrukslandskapet. Våtmarker ger omväxling i landskapet och är viktiga biotoper för växter och djur. LÄS MER