Sökning: "Humboldt"

Hittade 5 avhandlingar innehållade ordet Humboldt.

 1. 1. Den akademiska frihetens gränser : Max Weber, Humboldtmodellen och den värdefria vetenskapen

  Detta är en avhandling från Uppsala : Institutionen för idé- och lärdomshistoria

  Författare :Peter Josephson; Uppsala universitet.; [2005]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANITIES and RELIGION History and philosophy subjects History subjects History of science and ideas; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Historieämnen Idé- o lärdomshistoria; Idé- och lärdomshistoria; History of Sciences and Ideas; History of science and ideas; value-freedom; value judgments; concept of academic freedom; university politics; Humboldt; German University Teacher s Congress; discrimination; Social Democrats; Robert Michels; Idé- och lärdomshistoria;

  Sammanfattning : The aim of this dissertation is to contribute to an understanding of why Weber advocated a value-free science. In en essay from 1917, Weber writes that the question of whether or not one ought to make value judgments in the lecture hall is basically a question of practical university policy. LÄS MER

 2. 2. Essays on the Contribution of Public Infrastructure to Private Production and its Political Economy

  Detta är en avhandling från dissertation.de

  Författare :Andreas Stephan; [2001]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Att vara utom sig inom sig: Charles Taylor, erkännandet och Hegels aktualitet

  Detta är en avhandling från Göteborg : Göteborg University

  Författare :Victoria Fareld; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2007]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Recognition; Charles Taylor; G.W.F. Hegel; identity; identity politics; politics of recognition; expressivism; authenticity; J.G. Herder; W. von Humboldt; evolution; essence; exposure; J. Butler; J. L. Nancy; S. Žižek; Antigone.;

  Sammanfattning : This dissertation work has a twofold aim. It critically examines Charles Taylor’s philosophy of recognition, by focusing on Taylor’s actualization of elements from German Idealism, more precisely those borrowed from Herder, Humboldt, and Hegel. LÄS MER

 4. 4. Hebbare Singularitäten von CR-Funktionen und Analytische Fortsetzung von Teilen Nicht-Pseudokonvexer Ränder

  Detta är en avhandling från Berlin : Humboldt-Univ

  Författare :Egmont Porten; Mittuniversitetet.; [1997]
  Nyckelord :non pseudoconvex manifolds; global continuity principle;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Tysk-svenska segmentella snarlikheter vid läsunderstödd hörförståelse i främmandespråksundervisningen

  Detta är en avhandling från Berlin : Humboldt-Universität zu Berlin

  Författare :Christian Hecht; [1997]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; svenska; tyska; främmande språk; läsförståelse; hörförståelse;

  Sammanfattning : .... LÄS MER