Sökning: "universitetspolicy"

Hittade 1 avhandling innehållade ordet universitetspolicy.

  1. 1. Frihetstida policyskapande Uppfostringskommissionen och de akademiska konstitutionerna 1738–1766

    Detta är en avhandling från Huddinge : Södertörns högskola

    Författare :Fredrik Bertilsson; Södertörns högskola.; [2017]
    Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; uppfostringskommissionen; frihetstiden; samhällsordning; universitetspolitik; policy; policyskapande; policyproduktion; universitetspolicy; granskning; styrning; reglering; Historical Studies; Historiska studier; Östersjö- och Östeuropaforskning; Baltic and East European studies;

    Sammanfattning : Regulating education is a vital part of government. This thesis is inspired by recent changes on the political landscape of higher education. It is guided by an interest in how political objectives and concepts of ideal social relationships are transformed and expressed through government university policies and their consequences. LÄS MER